Jesteś tutaj:

Tag: wspomnienia

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Przewodnicząca SBP, Jubileusz 95-lecia Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, 2018 ro
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Przewodnicząca SBP, Jubileusz 95-lecia Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, 2018 rok, fot. Tomasz Dorawa

 

 

 

Zmarła zasłużona bibliotekarka

 

Joanna Pasztaleniec – Jarzyńska

 

Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 

Ta smutna wiadomość zaskoczyła nas i zasmuciła, zmarła Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (1949-2021), szanowana, ceniona i bardzo lubiana w środowisku bibliotekarzy Przewodnicząca SBP, a dla wielu członków Stowarzyszenia niezawodna i serdeczna Koleżanka, Przyjaciel.

Środowisko toruńskich bibliotekarzy, nie tylko członków SBP, współpracowało z Panią Joanną owocnie, w l. 1972 – 2009 pracowała w Bibliotece Narodowej w Warszawie (również jako zastępca Dyrektora BN ds. naukowych i współpracy międzynarodowej), a w l. 2006-2009 pełniła funkcję Pełnomocnika Dyrektora BN ds. współpracy z bibliotekami publicznymi. Od lat 90. XX w. swą pracę zawodową łączyła z aktywnym udziałem w życiu SBP, udawało się to także, kiedy była na emeryturze. Z prawdziwą troską myślała o stanie polskich bibliotek, kondycji zawodowej bibliotekarzy z różnych książnic w kraju, jako ekspert Stowarzyszenia uczestniczyła w Programie Rozwoju Bibliotek. Od roku 2019 była członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej. Zaufanie całego środowiska zaowocowało powierzeniem Jej od roku 2017 r. funkcji przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Interesowała się bibliotekami i bibliotekarzami w naszym regionie, chętnie przyjmowała zaproszenia i odwiedzała nas w grodzie Kopernika. Pamiętała o tych którzy odchodzili, była w marcu 2016 r. w Chełmży na pogrzebie, kiedy zmarła Elżbieta Nowacka, przewodnicząca okręgu kujawsko-pomorskiego SBP (emerytowana instruktorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Chełmży). Mimo wielu zajęć w roku jubileuszowym, była w Toruniu na naszym jubileuszu Stowarzyszania w 2017 r., setną rocznicę powstania obchodziliśmy skromnie w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina (w XI 2017). Ucieszyła się bardzo, że wspominaliśmy wówczas toruńskich bibliotekarzy, również tych ze Związku Bibliotekarzy Polskich. Zauważyła wspomnienie o Marii Łubieńskiej- Brykczyńskiej, którą doskonale znała ze swej pracy w BN. Nie zabrakło Jej w grudniu 2018 r., wówczas w Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego fetowaliśmy nasze 95. urodziny.

Zawsze można było do niej zadzwonić, napisać maila, swe „oficjalne” wizyty z powodzeniem łączyła ze spotkaniami towarzyskimi w gronie przyjaciół bibliotekarzy z naszego regionu.

Bardzo Nam Jej brakuje.

W imieniu bibliotekarzy i członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z Torunia

dr Katarzyna Tomkowiak

Wspomnienie na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich:

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23351&prev=1

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Marian Bizan Album brodnickie

Marian Bizan

Album brodnickie

Wydawca:  Fundacja Zeszytów Literackich

Warszawa 2013

Sygnatura SIRr XXXIIc/29

Marian Bizan (1927-2018) urodził się w Brodnicy.

Był historykiem literatury i wydawcą, długoletnim redaktorem Państwowego Instytutu Wydawniczego (1953-1990).

Uznanie zdobył jako współautor opracowań monograficznych poświęconych  utworom Juliusza Słowackiego: Liryki, Kordian, Balladyna.

Był również wydawcą antologii wierszy Krasińskiego, Słowackiego, Mickiewicza.

Jest autorem książek:

– Album brodnickie 

– Przez granice, przez wieki : impresje brodnickie 

– Księga Żywa. Dziennik pielgrzymki do Ziemi Świętej

– Ziemia Święta : zapiski z podróży 1988-1998 

„Album brodnickie” to książka o dziejach rodzinnych, o małej ojczyźnie, o podróżach do źródeł naszej kultury, o poezji i muzyce, o świecie który trzeba pamiętać, bo w nim właśnie biją źródła teraźniejszości i coraz trudniej uchwytne poczucie sensu.

Książka jest zbiorem tekstów drukowanych w latach 1969-2016 w pismach literackich, społeczno-kulturalnych, drukach bibliofilskich i księgach zbiorowych.

Po większej części są to teksty publikowane od 2002 roku w „Zeszytach Literackich”.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis:  Maria Biedermann-Kowalewska Witold Kowalewski  W kręgu wspomnień

Maria Biedermann-Kowalewska
Witold Kowalewski

W kręgu wspomnień

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIIc/27

Witold Kowalewski poświęcił publikację swoim rodzicom.

Książka jest kroniką dwóch rodzin Biedermannów i Kowalewskich.

Bohaterką książki jest Maria Irena Biedermann-Kowalewska oraz jej mąż dr Zygmunt Kowalewski.

Część I zawiera wspomnienia z okresu okupacji Marii Biedermann-Kowalewskiej.

Okupację spędziła w Warszawie.

Została zaprzysiężona i otrzymała konspiracyjny pseudonim „Myszka”.

Brała udział w powstaniu warszawskim.

Przedstawione zostało poza tym dzieciństwo bohaterki oraz jej losy w okresie powojennym.

Stworzyła pierwszą w regionie pracownię bakteriologiczną i mikrobiologiczną przy Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu.

W 1987 roku otrzymała odznakę „Zasłużony dla Torunia”.

Część druga poświęcona jest osobie Zygmunta Kowalewskiego.

Dr Zygmunt Kowalewski po wojnie pracował w Szpitalu Miejskim w Toruniu na oddziale neurologii.

Był doskonałym diagnostą.

Był też lekarzem zakładowym PZWANN.

Kierował także Przychodnią Specjalistyczną przy ul. Uniwersyteckiej.

Był również adiunktem z Zakładzie Neurofizjologii UMK.

Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany.

Ale najbardziej cenił przyznane przez samorząd lekarski odznaczenie „Pro Gloria Medici”.

Do góry

Skip to content