Tag Archives: wspomnienia

Next Page

Tadeusz Zakrzewski – Wspomnienia Torunianina z Podgórza

 

Tadeusz Zakrzewski

Wspomnienia Torunianina z Podgórza

Wydawca: Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela

Toruń 2016

Sygnatura SIRr IIIB/Zakrzewski Tadeusz

Wspomnienia Tadeusza Zakrzewskiego zostały wydane przez Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu dla upamiętnienia jego wieloletniego prezesa, zasłużonego i honorowego członka TBL i kawalera Orderu Białego Kruka.

Wspomnienia przygotował do druku, zredagował i przedmową opatrzył Zefiryn Jędrzyński.

Tadeusz Zakrzewski (1922-2014) był zasłużonym dla miasta Torunia działaczem społecznym, bibliofilem, kolekcjonerem.

Był autorem niezliczonej ilości publikacji poświęconych Toruniowi, jego historii, życiu społecznemu, kulturalnemu, umysłowemu i artystycznemu.

W 2002 roku otrzymał od władz miasta medal „Thorunium”.

Urodził się w Podgórzu, który do 1938 roku był samodzielnym miastem.

W 1947 roku ukończył fakultet prawno-ekonomiczny na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Od 1971 roku pełnił funkcję dyrektora Biura Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

W 1976 roku obronił prace doktorską Polskie instytucje i organizacje w Toruniu pod zaborem pruskim w l. 1815-1929″.

Swoje kolekcjonerskie zbiory prezentował na 19  wystawach.

Pasjonowała go stara fotografia.

Zbieranie pocztówek zaowocowało znajomością z Wisławą Szymborską i wieloletnią korespondencję obojga.

Jest również autorem kilkudziesięciu biogramów wybitnych torunian.

Przez 18 lat pełnił funkcje prezesa Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela.

Przez 19 lat był redaktorem naczelnym „Rocznika Toruńskiego” wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Torunia.

Tadeusz Zakrzewski pozostawił po sobie wspomnienia i dzienniki.

Dzienniki pisane były na bieżąco w latach 1955-56 i 1965-66 oraz w czasie pracy w Towarzystwie Naukowym w Toruniu w latach 1971-1978.

Książka „Wspomnienia Torunianina z Podgórza” zawiera opracowane przez Zefiryna Jędrzyńskiego zarówno wspomnienia Tadeusza Zakrzewskiego jak i jego dzienniki.

Wspomnienia zapisane po latach opisują lata dziecięce Tadeusza Zakrzewskiego spędzone w podtoruńskim Podgórzu, naukę w przedwojennym Gimnazjum im. M. Kopernika, lata okupacji niemieckiej w Toruniu, konspirację w Związku Jaszczurczym oraz pierwsze lata powojenne.

Zasłużeni lekarze toruńscy we wspomnieniach. Wybrane sylwetki z XIX i XX stulecia

 

Zasłużeni lekarze toruńscy
we wspomnieniach

Wybrane sylwetki z XIX i XX stulecia

Redakcja naukowa:
Lech Bieganowski,
Waldemar Jędrzejczyk

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2016

Sygnatura SIRr IIIA/110

Lekarze odegrali w historii Torunia wyjątkową rolę.

Zasłużyli się mieszkańcom miasta nie tylko swoją wiedzą medyczną i fachowymi umiejętnościami.

Wielu z nich było oddanymi działaczami społecznymi i narodowymi.

Dzięki inicjatywie dr hab. n. med. Lecha Bieganowskiego i prof. dr hab. n. med. Waldemara Jędrzejczyka powstał zbiór wspomnień o nietuzinkowych toruńskich lekarzach.

Nie jest to zbiór suchych biogramów.

Wspomnienia o wybitnych lekarzach zostały spisane przez ich bliskich, przez przyjaciół lub przez wychowanków.

Takie opracowanie ukazuje pełnie osobowości lekarzy, barwne informacje o ich działalności, anegdoty, emocjonalne refleksje, które nigdy nie znajdą się w zwyklej nocie biograficznej.

We wspomnieniach przybliżono sylwetki lekarzy czynnych przede wszystkim po II wojnie światowej.

Książka zawiera 33 szkice biograficzne:

 1. Wanda Błeńska
 2. Zofia Kordylewska
 3. Helena Cynkutis
 4. Janina Pietrasiewicz
 5. Romana Antowska
 6. Elżbieta Weyman
 7. Leon Konkolewski
 8. Adam Raczyński
 9. Marian Mroczkowski
 10. Ludwik Rydygier
 11. Stefan Myszka
 12. Donat Massalski
 13. Jan Kruszyński
 14. Władysław Polakiewicz
 15. Eugeniusz Boryk
 16. Włodzimierz Szwajkert
 17. Adam Tybor
 18. Kazimierz Grzebień
 19. Stanisław Gawiński
 20. Medard Dydowicz
 21. Michał Feliks
 22. Andrzej Chojnacki
 23. Stefan Jackowski
 24. Stanisław Osmański
 25. Witold Grabowski
 26. Janusz Strusiewicz
 27. Michał Borkowski
 28. Ludwika Mikulska-Haniec
 29. Bogusław Stankiewicz
 30. Krystyna Maria Wysocka
 31. Irena Orłowska-Sawionek
 32. Andrzej Mazurek
 33. Stanisław Sadowski

Janusz Tondel – Kniaź i królowa jednej nocy w Bibliotece Uniwersyteckiej

 

Janusz Tondel

Kniaź i królowa jednej nocy w Bibliotece Uniwersyteckiej
Reminiscencje

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2016

Sygnatura SIRr XXXVb/20

Prof. dr hab. Janusz Tondel z  Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii całe swoje życie zawodowe związał z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1971-1977 zatrudniony był w Bibliotece Uniwersyteckiej jako bibliotekarz.

W tym czasie biblioteka zmieniła swoja siedzibę – z Bydgoskiego Przedmieścia przeniesiona została na Bielany.

Profesor na kartach pamiętnika „Kniaź i królowa jednej nocy w Bibliotece Uniwersyteckiej” dzieli się wspomnieniami o codziennym dniu biblioteki, o wydarzeniach jakie miały w tedy miejsce, oraz co najciekawsze o bibliotekarzach i pracownikach biblioteki wszystkich szczebli.

Książka podzielona jest na trzy części:

 • W starym budynku na Chopina
 • W nowym gmachu na Bielanach
 • Ilustracje

Pamiętnik napisany jest w sposób nietuzinkowy, niekiedy zabawny, ujmujący życzliwością.

Książka bogata jest w fakty, ciekawostki i anegdoty.

Nie jest to sprawozdanie z działalności biblioteki.

To osobisty obraz zachowany w pamięci profesora, reminiscencje czasem ważne, czasem błahe, które oddają klimat minionych lat.