Tag Archives: wydawnictwa

Wanda A. Ciszewska – Skażone władzą

 

Wanda A. Ciszewska

Skażone władzą
Ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1956

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XXXVd/37

Dr hab. Wanda A. Ciszewska jest adiunktem w Zakładzie Książki Dawnej i Współczesnej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jej zainteresowania badawcze obejmują historię książki, książkę w Toruniu, ruch wydawniczo-księgarski po 1945 roku oraz współczesny rynek książki.

W 2005 roku ukazała się jej dysertacja doktorska „Książka w Toruniu w latach 1945-1950 : ruch wydawniczo-księgarski”.

„Skażone władzą : ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1956” jest jej rozprawą habilitacyjną.

Autorka opisała niezwykle dramatyczny czas dla polskich drukarzy, księgarzy i wydawców.

Po okresie okupacji hitlerowskiej otworzyła się przed nimi możliwość wolego i nieskrępowanego działania.

Niestety wkrótce władze komunistyczne zaczęły nękać prywatne wydawnictwa i księgarnie.

Wprowadzono cenzurę, reglamentację papieru, a w końcu monopol sektora uspołecznionego.

Wielką zasługą autorki jest zidentyfikowanie aż 156 firm wydawniczo-księgarskich działających w 47 miejscowościach naszego regionu.

Wśród opisywanych księgarń znajduje się na przykład „Księgarnia Szkolna. Skład nut i materiałów piśmiennych” przy ul. Chełmińskiej 12 w Toruniu.

Kierował nią przybyły z Wilna Alojzy Tujakowski – późniejszy dyrektor Książnicy Miejskiej w Toruniu.

Opracowanie podzielone jest na pięć rozdziałów:

  1. Uwarunkowania rozwoju działalności wydawniczo księgarskiej w woj. pomorskim/bydgoskim
  2. Ruch wydawniczo-księgarski w woj. pomorskim w latach 1945-1950
  3. Charakterystyka pomorskich firm wydawniczo-księgarskich z lat 1945-1950 i przekształcenia lokalnych rynków książki
  4. Rozmiar i charakter produkcji wydawniczej w latach 1945-1956
  5. Ekspozytura Wojewódzka „Domu Książki” w Bydgoszczy i państwowy system dystrybucji książki

Publikację uzupełniają dwa aneksy:

  • Wykaz firm wydawniczo-księgarskich woj. pomorskiego
  • Wykaz publikacji wydanych w woj. pomorskim/bydgoskim w latach 1945-1956

Katarzyna Rutkowska – Działalność wydawnicza Koła Miłośników Dziejów Grudziądza w latach 1986-2011

belka

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

05122014-1Katarzyna Rutkowska

Działalność wydawnicza Koła Miłośników Dziejów Grudziądza
w latach 1986-2011

Biblioteka KMDG : tom 68

Wydawcy:
Koło Miłośników Dziejów Grudziądza
Klub „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej

Grudziądz 2013

Sygnatura SIRr VIII/Gr-50

 

Prezentowane dziś opracowanie to praca licencjacka obroniona w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Książka poświęcona jest wydawnictwom Koła Miłośników Dziejów Grudziądza, które powstało w 1986 roku i skupia wielu pasjonatów, regionalistów, popularyzatorów bogatej historii miasta.

Członkowie Koła publikowali artykuły w czasopismach, wydawali książki i „Biuletyn Koła Miłośników Dziejów Grudziądza”.

Szczególne znaczenie miały wydawnictwa rocznicowe: „100-lecie Gazety Toruńskiej” oraz „75-lecie powrotu Grudziądza do Macierzy”.

Ostatnio Koło podjęło się wydawania „Bibliografii grudziądzkiej”.

Książka podzielona została na trzy rozdziały.

Rozdział I – Rynek wydawniczy w Polsce po transformacji ustrojowej

Rozdział II – Geneza powstania i dalsze lata działalności Koła Miłośników Dziejów Grudziądza

Rozdział III – Działalność wydawnicza oraz charakterystyka publikacji Koła Miłośników Dziejów Grudziądza

Opracowanie uzupełniają dwa aneksy.

Aneks nr 1 – Biblioteczka 110-lecia „Gazety Grudziądzkiej”

Aneks nr 2 – Biblioteka Koła Miłośników Dziejów Grudziądza

belka