Tag Archives: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968-2018 – wspomnienia

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968-2018
Wspomnienia

pod redakcją Piotra Jaworowskiego i Włodzimierza Karaszewskiego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XXXIa/85b

Książka została wydana ku uczczeniu jubileuszu 50-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Książkę otwiera wstęp historyczny zawierający rys dziejów Wydziału.

Następnie przypomniano historię budowy nowego gmachu Wydziału.

Część druga książki zawiera wspomnienia pierwszych studentów i absolwentów wydziału.

Swoimi wspomnieniami podzielili się Janusz Gawron, Bożena Mancewicz primo voto Karol, Elżbieta Żukowska-Stelmach i Włodzimierz Karaszewski.

Część trzecia książki zawiera biogramy zmarłych pracowników Wydziału.

Wśród wspominanych znaleźli się:

 1. Stanisław Leszek Bagdziński
 2. Jerzy Bień
 3. Włodzimierz Brzezin
 4. Zbigniew Cieśliński
 5. Janusz Czarnek
 6. Kazimierz Czyżniewski
 7. Marek Drewiński
 8. Waldemar Goettig
 9. Witold Jarzembowski
 10. Tadeusz Kisielewski
 11. Roman Kiżuk
 12. Ryszard Kukier
 13. Alfred Kulwicki
 14. Jerzy Liczkowski
 15. Alfons Mykaj
 16. Zygmunt Narski
 17. Władysław Radzikowski
 18. Roman Radzikowski
 19. Tomasz Skąpski
 20. Kazimierz Sokołowski
 21. Irena Staszkiewicz
 22. Jerzy Tomala
 23. Alicja Tylenda
 24. Lech Urliński
 25. Elżbieta Zielińska
 26.  Zygmunt Zieliński

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968-2018 – wizerunek naukowy i dydaktyczny

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968-2018
Wizerunek naukowy i dydaktyczny

pod redakcją Sławomira Sojaka

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XXXIa/85a

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prowadzi badania naukowe na temat gospodarki oraz kształci studentów na bazie najnowszych osiągnięć i rozwiązań praktycznych.

Monografia Wydziału rozpoczyna się od rozdziału poświęconego jego historii, strukturze organizacyjnej i pracownikom Wydziału.

Dalej wymieniono uprawnienia naukowe i akredytacyjne wydziału w zakresie przewodów doktorskich i habilitacji przyznawania godności doktora honoris causa.

Przedstawiono również ofertę dydaktyczna Wydziału, kierunki i programy kształcenia, certyfikaty jakości kształcenia, absolwentów.

Obszernie omówiono oferowane przez Wydział studia podyplomowe.

Przedstawiono bibliotekę wydziałową i wydawane na wydziale periodyki naukowe.

Opisano międzynarodowa współpracę naukowo-badawczą i dydaktyczną, międzynarodowe projekty badawcze, konferencje i sympozja.

Najobszerniejszą część monografii stanowi prezentacja poszczególnych Katedr, ich początków i organizacji, oferty dydaktycznej, działalności naukowo-badawczej.

Przedstawiono jeszcze kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału, pracowników aktualnie zatrudnionych i biogramy byłych pracowników.

Wspomniano również o studenckim ruchu naukowym i kołach naukowych.

Osobny rozdział poświęcono społecznej odpowiedzialności Wydziału.

Monografię kończy omówienie konkursów organizowanych dla uczniów szkół średnich.

Książkę dopełnia kalendarium wydarzeń 1968-2018.