Tag Archives: wystawa

Next Page

Aleksandra Mierzejewska – Helena i Otton Steinbornowie : dobro Rzeczpospolitej – najwyższym prawem

 

Aleksandra Mierzejewska

Helena i Otton Steinbornowie
Dobro Rzeczpospolitej – najwyższym prawem

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Toruń 2018

Sygnatura SIRr IIIB/Steinborn Otton

Muzeum Okręgowe w Toruniu zorganizowało w okresie wrzesień – listopad 2018 roku wystawę w Ratuszu Staromiejskim pod tytułem „Helena i Otton Steinbornowie. Dobro Rzeczpospolitej – najwyższym prawem”.

Wystawie towarzyszył informator pod tym samym tytułem.

Wystawa prezentowała postać dr Ottona Steinborna – Niemca z pochodzenia, Polaka z wyboru, społecznika, patrioty, działacza kultury, naukowca i lekarza.

Był pierwszym burmistrzem Torunia po odzyskaniu niepodległości.

Towarzyszką jego życia była zona Helena Steinborn z domu Kawczyńska, która wspierała męża, ale również sama aktywnie włączała się w działalność społeczna i kulturalną oraz w życie Torunia.

Była poetką, nauczycielką, działaczką niepodległościową.

Informator wzbogacają zdjęcia pochodzące z zasobów Muzeum Okręgowego w Toruniu, Archiwum Państwowego w Toruniu oraz zez zbiorów rodziny Steinbornów.

Uroczyste otwarcie wystawy Baloniarze garnizonu toruńskiego w służbie Niepodległej

 

Cykl: 100 lat Niepodległego Torunia. Warto pamiętać

Seria: Balonowy Toruń

Baloniarze garnizonu toruńskiego w służbie Niepodległej.

Uroczyste otwarcie wystawy w Książnicy Kopernikańskiej 

13 sierpnia 2020 roku

W holu Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu 13 VIII 2020 r. o godzinie 11.00, organizatorzy wystawy, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej Danetta Ryszkowska-Mirowska oraz prezes Towarzystwa Miłośników Torunia prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, przyjęli serdecznie licznie przybyłych gości. Wszystko odbyło się zgodnie z zabezpieczeniami epidemicznymi. Nasi wierni czytelnicy, miłośnicy historii Torunia, członkowie ToMiTo, a także pasjonaci lotnictwa, nie zawiedli, zaszczycili nas Swą obecnością.

Gościliśmy wiceprezydenta Torunia Pawła Gulewskiego, który wręczył biało-czerwone kwiaty, wnuczce toruńskiego baloniarza – Stanisława Kołodziejczaka, Jolancie Przybylak, (przypomniał on także jej zasługi w upamiętnianiu działań lotników i baloniarzy nie tylko z regionu toruńskiego). Jolanta Przybylak, której pamiątki rodzinne eksponujemy w gablotach w holu biblioteki, przyjechała do Książnicy z mężem i gronem przyjaciół, podobnie jak ona miłośników lotnictwa.

Wiceprezydent Torunia Paweł Gulewski wręcza kwiaty wnuczce toruńskiego baloniarza Stanisława Kołodziejczaka Jolancie Przybylak (13 VIII 2020; fot. Tomasz Dorawa).

Był również obecny Sławomir Intek z toruńskiej Pracowni witraży Intek-Art w Toruniu, którego repliki balonowe zaprezentowano na wystawie. Przybył wraz z miłośnikiem lotnictwa, autorem wielu tekstów i zdjęć o tej tematyce, Miłoszem Rusieckim.

Obecny był także dyrektor toruńskiego oddziału Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy Bartosz Smykowski (autor m.in. książki Lotnictwo Armii Pomorze w kampanii polskiej 1939 r.). Pośród gości można było dostrzec ks. prałata Józefa Nowakowskiego (duszpasterza z Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu i Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego) czy dr Cecylię Iwaniszewską z ToMiTo.

Sterowiec „Lech” – replika witrażowa wykonana przez Sławomira Intka w toruńskiej pracowni Intek-Art., w holu Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (13 VIII 2020; fot. Tomasz Dorawa).

O wystawie opowiedział zebranym Mariusz Thomas, członek ToMiTo, pomysłodawca wystawy, popularyzator, który m.in. dwukrotnie poprowadził spacer w Toruniu, śladami jednostek wojsk balonowych (25 VII 2019 i 28 II 2020), kustosz pamięci toruńskich baloniarzy i lotników. Przypomniał on dzieje tej formacji w naszym mieście. Opowiadał o tym zagadnieniu już wcześniej w ramach cyklu spotkań w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej „Wieczory Toruńskie”, (w minionym roku, jednemu spotkaniu w bibliotece, towarzyszyła także wystawa tematyczna), a także w czasie epidemii, kiedy nasze spotkania na żywo zastąpiliśmy spotkaniami on line. Dwa „Wieczory Toruńskie online” w sierpniu, 6 i 13 poświęcone były tym zagadnieniom, wówczas M. Thomas, opowiadał o świetności toruńskich balonów na FB Książnicy Kopernikańskiej, a później opowieści te umieściliśmy na kanale YouTube Książnicy Kopernikańskiej, w ramach playlisty „Wieczory Toruńskie online”: https://www.youtube.com/playlist?list=PLfGbuyeLMNAckCZla88k12GHG2HFnXSN2

W trakcie podziwiania wystawy w holu Książnicy Kopernikańskiej, wiceprezydent Torunia Paweł Gulewski, Mariusz Thomas oraz dyrektor biblioteki Danetta Ryszkowska-Mirowska (13 VIII 2020; fot. Tomasz Dorawa).

Warto posłuchać tych balonowych opowieści w sieci (można o tym poczytać także na tym blogu, teksty pt. Batalion (Baon) Balonowy w Toruniu. Królowie nieba, awiatorzy i aeronauci z Torunia oraz Antoni Janusz – balonowe serce Torunia z Wielkopolski), i obejrzeć wystawę w holu toruńskiej Książnicy, czekamy na Państwa jeszcze do końca października (jej opis zajdziecie na tym blogu pt. Baloniarze garnizonu toruńskiego w służbie Niepodległej). Zapraszam, by osobiście podziwiać podświetlone pięknie witraże (ich opis zajdziecie na tym blogu pt. Witrażowe repliki 3D historycznych polskich balonów i toruńskiego sterowca Lech z okresu dwudziestolecia międzywojennego), i zobaczyć autentyczne dokumenty po toruńskim baloniarzu… (ich opis zajdziecie na tym blogu pt. Z wizytą u Jolanty Przybylak w Lubiczu Dolnym, wnuczki baloniarza Stanisława Kołodziejczaka (1897-1988), majstra wojskowego z Batalionu Balonowego w Toruniu).

Wystawie towarzyszy folder okolicznościowy pod tym samym tytułem co wystawa: Baloniarze garnizonu toruńskiego w służbie Niepodległej”, który w siedzibie biblioteki można bezpłatnie otrzymać.

dr Katarzyna Tomkowiak

Artur Trapszyc – Dla żeglowania bezpiecznego : święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych

 

Artur Trapszyc

Dla żeglowania bezpiecznego

Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych

Wydawnictwo; Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIV/170

W 2017 roku Muzeum Etnograficzne w Toruniu zorganizowało wystawę „Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych”.

W samym Muzeum funkcjonuje Dział Rybołówstwa i Zajęć Wodnych, który zajmuje się problematyką wiślaną.

Kolekcja muzealna na ten temat liczy 3500 muzealiów.

W przeszłości życie zawodowe i religijne były ze sobą silnie powiązane.

Szyprowie, galarnicy, retmani, flisacy, oryle, rybacy, przewoźnicy, piaskarze i szkutnicy oddawali się pod opiekę swoim świętym patronom.

Ich religijność była częścią kultury ludowej.

Ramy chronologiczne opracowania określa rok 1466 kiedy to II pokój toruński i przyłączenie Prus Królewskich do Korony otworzyły żeglugę wiślaną.

Narracja autora doprowadzona jest aż do lat 70-tych XX wieku, kiedy to nastąpiło obumarcie żeglugi wiślanej.

Wiślani wodniacy modlili się w nadwiślańskich sanktuariach do świętych Andrzeja, Antoniego, Barbary, Jana Chrzciciela, Jana Nepomucena, Krzysztofa, Mikołaja i Wojciecha.

W książce zamieszczono bogaty materiał ikonograficzny z wizerunkami świętych, które to można odnaleźć wzdłuż całego biegu Wisły.

Oglądać można zdjęcia kościołów, klasztorów, kaplic i kapliczek, ołtarzy, obrazów i malowideł ściennych, figur, sztandarów, feretronów i relikwiarzy.