Tag Archives: wystawa

Previous Page · Next Page

Wystawa archiwalna – Życie nad Wisłą

 

Życie nad Wisłą

Wystawa archiwalna

22-25 kwietnia 2017

Archiwum Państwowe w Toruniu

Plac Rapackiego 4

W ramach 17 Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki Archiwum Państwowe w Toruniu zorganizowało bardzo ciekawą wystawę pod tytułem „Życie nad Wisłą”.

Toruń od średniowiecza aż do XX wieku był ważnym portem rzecznym.

W Toruniu handlowano zbożem i drewnem z głębi kraju oraz suknem flandryjskim i śledziami bałtyckimi.

Na przedmieściu portowym mieszkali rybacy, flisacy, sternicy i szyprowie skupieni w cechach.

Archiwum udostępniło swoje zbiory z czasów średniowiecza, epoki nowożytnej,
XIX i XX wieku.

Wśród eksponatów znalazły się dokumenty średniowieczne, zdjęcia, plany, mapy,
księgi ewidencyjne i cechowe.

Archiwalia udostępnione na wystawie podzielono na następujące działy:

 • Gospodarka
 • Praca
 • Rekreacja
 • Katastrofy

Wśród eksponatów znalazły się miedzy innymi:

 • dokument w sprawie rozstrzygnięcia sporu miedzy szyprami z 1460 r.
 • przywilej Stefana Batorego dla cechu szyprów toruńskich z 1596
 • szkic Kępy Bazarowej z XIX w.
 • mapa ukazująca regulację linii brzegowej Wisły z lat 80-tych XIX w.
 • księga członków cechu szyprów w Toruniu z 1397 r.
 • spis przedmieszczan  z Rybaków z 1708 r.
 • fotografie drewnianych domów rybaków
 • rysunek Steinera przedstawiający toruński żuraw z połowy XVIII w.
 • panoramy Torunia i widoki miasta od strony Wisły
 • fotografie barek na Wiśle
 • fotografie portu rzecznego z przełomu XIX/XX w.
 • fotografie nadbrzeży toruńskich
 • stare pocztówki portu drzewnego
 • stare pocztówki przedstawiające spław drewna i flisaków
 • opis założenia linii promowej w Toruniu w 1881 r.
 • dokument przyznający prawo do połowu ryb
 • regulamin starszych bractwa szyprów miasta Torunia z 1729 r.
 • projekt barki mieszkalnej z 1942 r.
 • alfabetyczny spis szyprów z lat 1863-1926
 • lista płac załogi statku parowego z 1942 r.
 • fotografia stoczni rzecznej w Toruniu z 1950 r.
 • spis wyszczególniający rodzaje statków  z 1939 r
 • pocztówki przedstawiające przeprawę promową
 • plan Kępy Bazarowej z XIX wieku
 • reklama łazienek na Kępie Bazarowej oferującej kąpiele rzeczne, słoneczne i piaskowe
 • projekt karczmy nadwiślańskiej z XIX wieku
 • projekt basenów planowanych na Kępie Bazarowej
 • protokół zawalenia się mostu z 1753 r.
 • wykresy poziomu lodu na Wiśle w latach 1910-1943
 • zdjęcia z powodzi w 1960 r.
 • spis poziomu Wisły za rok 1940
 • zdjęcie okolic Trzeposza zalanych w 1898 r.

Archiwum Państwowe w Toruniu bardzo starannie przygotowało wystawę:

 • koncepcja, opracowanie merytoryczne, wybór materiałów: dr Dariusz Chyła, Mateusz Superczyński
 • współpraca merytoryczna: Roksana Nowosad, Hadrian Ciechanowski
 • aranżacja, projekt plakatu, plansz i folderu: Marzena Kamińska.

Gorąco polecamy tę i następne wystawy organizowane przez toruńskich archiwistów.

Kościoły Toruńskie – wystawa w Archiwum Państwowym

belkaniebieska2

26072016

 

 

Kościoły Toruńskie

Wystawa Archiwalna

Archiwum Państwowe w Toruniu

9-30 czerwca 2016

belkaniebieska2

W środę 22 czerwca 2016 roku odwiedziliśmy wystawę „Kościoły Toruńskie” zorganizowaną przez Archiwum Państwowe w Toruniu z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów oraz 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Na wystawie zaprezentowane zostały archiwalia związane z najstarszymi toruńskimi kościołami (również tymi już nieistniejącymi) oraz z toruńskimi klasztorami.

Wśród prezentowanych zbiorów Archiwum uwzględniło również materiały związane z toruńską reformacją i protestantami, którzy rządzili miastem od XVI do XX wieku.

Można było obejrzeć stare dokumenty, księgi, ryciny i plany kościołów.

belkaniebieska2

Wystawy: 1. Modernizm toruński. Architektura międzywojennego miasta – 2. As toruńskiego lotnictwa

belkaniebieska2

04122015aDnia 20 listopada 2015 roku koleżanki z Sekcji Bibliografii Regionalnej zwiedziły wystawę historyczną „Modernizm toruński. Architektura międzywojennego miasta” zorganizowaną przez toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, toruński Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz Archiwum Państwowe w Toruniu. Ekspozycja, którą zaprezentowano w budynku Archiwum Państwowego przy Placu Rapackiego 4, połączona była z wykładem projektanta i kuratora wystawy dra Michała Pszczółkowskiego.

Lata międzywojenne były dla Torunia okresem wyjątkowego rozkwitu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i opuszczeniu miasta przez wojska niemieckie (styczeń 1920 r.), Toruń został siedzibą województwa pomorskiego. Przeniesienie do prowincjonalnego wówczas miasta wielu urzędów wymusiło szereg inwestycji budowlanych. Projekty gmachów użyteczności publicznej powierzono uznanym architektom z dużych miast, jak Warszawa, Poznań i Kraków. Dzięki temu Toruń doczekał się wielu ciekawych realizacji, które reprezentowały wysoki poziom formy architektonicznej oraz stanowiły opozycję dla wszechobecnego gotyku i pruskiego dziedzictwa miasta.

Na ekspozycji zaprezentowano projekty przedwojennych budowli (część z nich nie doczekała się realizacji, bądź została wybudowana w zmienionej formie), skreślone przez najwybitniejszych przedstawicieli modernizmu w architekturze, obecnie przechowywane w zasobach Archiwum Państwowego w Toruniu. Towarzyszyły im plansze z komentarzami, na których szczegółowo opisano podzielone na dziesięć grup tematycznych budynki modernistyczne. Zwiedzający mogli prześledzić losy i pierwotne przeznaczenie takich budynków jak siedziba Starostwa Krajowego Pomorskiego (dzisiejsza „harmonijka”), dom Henryka i Gerharda Krause, kościół pw. Chrystusa Króla na Mokrem, nieistniejący już budynek dworca PKS, hala wystawowa w Parku Bydgoskim.

Zarówno treść jak i forma wystawy były bardzo ciekawe i uświadomiły zwiedzającym, że Toruń, to nie tylko „gotyk na dotyk”, prócz wielu historycznych zabytków można w nim znaleźć również ciekawe, dużo młodsze inwestycje budowlane.

belkaniebieska2

W drodze powrotnej koleżanki z Sekcji Bibliografii Regionalnej zwiedziły również plenerową ekspozycję, prezentowaną na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego, poświęconą Stanisławowo Skalskiemu. Wystawa „AS toruńskiego lotnictwa” została zorganizowana w związku z setną rocznicą urodzin lotnika. Organizatorzy główny nacisk wystawy położyli na ukazanie związków Skalskiego z 4 Pułkiem Lotniczym, w którym późniejszy bohater bitwy o Anglię nabierał doświadczenia w latach 1938-1939.

belkaniebieska2