Tag Archives: Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku

Zdzisław Pawlak – Z dziejów nauczania filozofii w Seminarium Duchownym we Włocławku

 

Zdzisław Pawlak

Z dziejów nauczania filozofii w Seminarium Duchownym we Włocławku

Wydawca:  Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego

Włocławek 2019

Sygnatura SIRr XXXI/127

Ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawlak jest wieloletnim wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Powstało ono 450 lat temu w 1569 roku.

Jest jednym z trzech najstarszych seminariów duchownych w Polsce.

Seminarium włocławskie w 2001 roku weszło w struktury Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku jest ważnym ośrodkiem naukowym w dziedzinie filozofii.

Książka ks. prof. Zdzisława Pawlaka ukazuje włocławskie środowisko filozoficzne  i jego wkład w rozwój współczesnej filozofii polskiej, a zwłaszcza neoscholastyki.

W publikacji szeroko przedstawiono sylwetki i myśl włocławskich wykładowców filozofii:

 • ks. rektor Idzi Benedykt Radziszewski
 • ks. Adam Jankowski
 • ks. prof. Antoni Szymański
 • ks. Stanisław Gruchalski
 • ks. Wiktor Filip Potempa
 • ks. prof. Józef Iwanicki
 • ks. Antoni Warmuz
 • ks. Władysław Giszter
 • ks. prof. Stanisław Mazierski
 • ks. Tadeusz Przybylski
 • bp. prof. dr hab. Bronisław Dembowski
 • bp. prof. dr Wiesław Meringa
 • ks. prof. Zdzisław Pawlak

 

Studia Włocławskie

 

Studia Włocławskie

studiawloclawskie.org

Teologiczne Towarzystwo Naukowe
Wyższego Seminarium Duchownego
we Włocławku

1998-

Sygnatura SIRr II/33

„Studia Włocławskie” powstały z inicjatywy członków Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Diecezja Kujawska we Włocławsku istnieje od XII wieku.

W 1569 roku we Włocławku utworzono seminarium duchowne.

Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku ukończył m.in. ks. Stefan Wyszyński (późniejszy prymas).

Teologiczne Towarzystwo Naukowe we Włocławku powstało w 1928 roku.

Przed wojną wiele wykładów i odczytów dla członków towarzystwa wygłosił również ks. kardynał Stefan Wyszyński.

W 70 rocznicę utworzenia Teologicznego Towarzystwa Naukowego we Włocławku, z inicjatywy jego prezesa ks. prof. Ireneusza Werbińskiego, postanowiono powołać do życia czasopismo naukowe „Studia Włocławskie”.

Pierwszy tom „Studiów Włocławskich” ukazał się w 1998 roku.

Periodyk wychodzi nieprzerwanie i regularnie raz w roku.

Artykuły w „Studiach Włocławskich” pogrupowane są w trzech działach:

 • Teologia – historia – prawo kanoniczne – filozofia
 • Vladislaviensia
 • Szkice – sprawozdania – recenzje

Treść publikacji obejmuje swym zakresem teologię, historię, prawo kanoniczne i filozofię.

Autorzy artykułów reprezentują środowisko włocławskie, ale również inne polskie ośrodki naukowe, a nawet zagranicę.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. dr hab. Lech Stanisław Król.

Autorem projektu charakterystycznej okładki „Studiów Włocławskich” jest ks. Kazimierz Rulka.

Rocznik wydaje Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne.

„Studia Włocławskie” są periodykiem naukowym i znajdują się wśród najlepszych polskich wydawnictw na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.