Jesteś tutaj:

Tag: XIX wiek

Kontur kwadratu. Rysunek prasy drukarskiej. Napis: Historia Drukarstwa

Największymi drukarzami polskimi na Pomorzu w XIX wieku byli Józef i Sylwester Buszczyńscy.

Od pierwszego numeru z 1 stycznia 1867 roku największy polski dziennik pomorski „Gazeta Toruńska” był drukowany w Drukarni Józefa Buszczyńskiego.

Urodzony w 1823 roku pod poznaniem drukarz specjalnie w celu drukowania „Gazety Toruńskiej” przeniósł się w wieku 43 lat do Torunia w 1866 roku.

 

 

 

 

Fotografia przedstawiająca Józefa Buszczyńskiego
Józef Buszczyński Sygnatura Rkp. TN 1021/ 69

 

Od 1872 roku wziął on na siebie również ryzyko finansowe związane z wydawaniem „Gazety Toruńskiej” i to Józefowi Buszczyńskiemu zawdzięczamy , że czasopismo nie upadło zaledwie po 5 latach istnienia.

W 1875 roku spędził 12 tygodni w areszcie, co było wyrazem nieustannych szykan i represji jakie spotykały polskiego drukarza ze strony Niemców.

Józef Buszczyński wydawał również inne polskie tytuły prasowe: „Przyjaciel. Pismo dla ludu”, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, „Gospodarz. Pismo rolnicze”.

 

Reklama prasowa: Napis: Toruń 31 grudnia 1866. Szanownej publiczności miejscowej i zamiejscowej donoszę niniejszym nakuniżeniej, iż w miejscu tutejszym przy ul. Żeglarskiej 105 (Seglerstrasse) założyłem Nową Drukarnią. Polecając nowe to przedsięwzięcie Szanownej Publiczności do łaskawego uwzględnienia, przyrzekam obok skorej i rzetelnej usługi umiarkowane ceny. J. Buszczyński
Gazeta Toruńska 1 stycznia 1867 nr 1

 

Spod prasy Józefa Buszczyńskiego wychodziła również polska literatura piękna autorstwa Gustawa Zielińskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Hieronima Derdowskiego, Teofila Lenartowicza, Pauliny Wilkońskiej.

Wielką zasługą Drukarni Józefa Buszczyńskiego było wydanie w 1880 roku pierwszej epopei w języku kaszubskim „O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł” autorstwa Hieronima Derdowskiego.

Hieronim Derdowski wydrukował też u Buszczyńskiego swoje kolejne poematy w języku kaszubskim:
– Walek na jarmarku
– Kaszube pod Widnem
– Jasiek z kniei

 

Józef Buszczyński zmarł w 1887 roku i został pochowany na cmentarzu św. Jerzego.

 

Fotografia przedstawiająca Sylwestra Buszczyńskiego
Sylwester Buszczyński Sygnatura Rkp TN 1021/76

Drukarnie objął po nim jego syn Sylwester (urodzony w Poznaniu w 1855 roku), który już od 15 roku życia uczył się drukarstwa.

W 1890 roku drukarnia została przeniesiona z ul. Żeglarskiej 10 na ul. Mostową 37, a w 1901 na ul. Mostową 13, gdzie znajdował się też  dom rodziny Buszczyńskich.

Sylwester Buszczyński dalej wydawał „Gazetę Toruńską” za co trafił nawet na miesiąc do pruskiego aresztu.

W końcu wydawanie „Gazety Toruńskiej” przekazał Janowi Brejskiemu, którego ściągnął do Torunia aż z Bochum, sam zaś skupił się na drukowaniu książek.

Jan Brejski w 1894 roku zostaje redaktorem naczelnym Gazety Toruńskiej, a w 1902 uruchamia własną drukarnię.

Sylwester Buszczyński dbał o wysoka jakośc swoich druków.

Sprowadził z Lipska maszyny drukarskie z napędem gazowym, zatrudnił najlepszych introligatorów, drukował na najlepszych gatunkach papieru

Sylwester Buszczyński specjalizował się zwłaszcza w wydawaniu książek do nabożeństwa.

Nakłady sięgały kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy.

Zachowane w zbiorach Książnicy egzemplarze wyróżniają się tłoczoną oprawą ze skóry i spinającymi je złoconymi metalowymi klamrami.

Innym wydawniczym sukcesem okazały się drukowane przez Sylwestra Buszczyńskiego elementarze.

Słynny „Toruński elementarz polski z obrazkami zastósowany do potrzeb dzieci uczących sie w szkołach tylko po niemiecku” ukazał się w kilkunastu wydaniach i rozszedł się w kilkuset tysiącach egzemplarzy po całym zaborze pruskim i wśród polskiej emigracji w Niemczech.

Drukarnia Sylwestra Buszczyńskiego zatrudniała 20 osób.

W 1933 roku zarządzanie drukarnią objął jego syn Sylwester Teodor Buszczyński.

Sylwester Buszczyński zmarł w 1940 roku i został pochowany na cmentarzu św. Jerzego.

Symbol książkiJanina Kapuścińska

Drukarnia Buszczyńskich w Toruniu

Zeszyty Naukowe UMK, Nauki Humanistyczno – Społeczne, Zeszyt 7, Nauka o Książce, Tom 1 : 1962

str. 137 – 152

Sygnatura SIRr XXXVe/5

 

Symbol książkiTadeusz Zakrzewski

Józef Buszczyński (1823-1887)
Sylwester Buszczyński (1855-1940)

W: Wybitni ludzie dawnego Torunia ; str. 203-215

Toruń 1982

Sygnatura SIRr IIIA/3a

 

Symbol książkiJanina Huppenthal

400 lat drukarstwa w Toruniu

Rocznik Toruński 4-5

Toruń 1970-1971

Sygnatura SIRr XXXVe/10

 

Symbol książkiAlojzy Tujakowski

Z dziejów drukarstwa i piśmiennictwa na Pomorzu
400 lat drukarstwa w Toruniu
1569-1969

Toruń 1970

Sygnatura SIRr XXXVe/9

 

Symbol książkiWiktor Frąckowiak

Wydawnictwa z zakresu elementarnej nauki języka polskiego na Pomorzu Gdańskim w latach 1840-1920

Gdańsk 1977

Sygnatura SIRr XXVIII/5

 

Symbol książkiBronisława Woźniczka-Paruzel

Polski ruch wydawniczy w Prusach Zachodnich 1848-1914
Próba syntezy

Toruń 1993

Sygnatura XXXVe/25

 

Niebieski kształt otwartej książki. Napis:  Od Parku Cegielnia do Klubu Azyl

 

Od Parku Cegielnia do klubu Azyl,
czyli jak się bawił Toruń

katalog wystawy
22 stycznia – 25 marca 2011

Wydawca:
Muzeum Okręgowe w Toruniu

Toruń 2011

SIRr VIII/T-163

Wstęp do katalogu napisała Aleksandra Mierzejewska.

Autorami tekstu są Anna Bieniaszewska, Jakub Kopczyński, Aleksandra Mierzejewska i Katarzyna Pietrucka.

Aleksandra Mierzejewska i Katarzyna Pietrucka były zresztą kuratorami wystawy.

Park Cegielnia powstał w 1817 roku w miejscu dawnej cegielni (ul. Przybyszewskiego).

Zasłynął z olbrzymiej restauracji, która miała 4 tysiące miejsc.

Funkcjonowała tu też muszla koncertowa i kort tenisowy.

W 1928 roku wybudowano w tym miejscu Halę Wystawową.

Klub Środowisk Twórczych Azyl powstał w 1967 roku na terenie Teatru Baj Pomorski.

Funkcjonował w tym miejscu do 1980 roku.

Te dwa miejsca stanowią klamry wystawy  Muzeum Okręgowego w Toruniu, która jest opowieścią o miejscach w jakich bawili się torunianie w XIX i XX stuleciu..

Długo największą popularnością cieszyły się parki miejskie – ich urok oddają stare fotografie i pocztówki.

W parkach działały restauracje, ale i w samym mieście pełno było hoteli, kawiarni, piwnic i gospód.

Liczba takich lokali w okresie międzywojennym sięgała 130.

Osobną kategorię kulturalnej rozrywki stanowiły kina i kinoteatry.

Przed wojną najbardziej prestiżowe było garnizonowe kino „Mars”, które działało przy ul. Warszawskiej.

Zachowało się szereg ulotek reklamowych toruńskich kin.

W mieście przy ul. Chełmińskiej funkcjonował również fotoplastykon aż do lat 70-tych XX wieku.

Urządzenie zachowało się do naszych czasów i na stałe znajduje się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

Na wystawie w Muzeum Okręgowym w Toruniu można było również zobaczyć wiele pamiątek po toruńskich teatrach – pocztówki, afisze, fotografie aktorów.

Kolejna część wystawy poświęcona była wypoczynkowi, rekreacji i sportowi.

Dawniej wielkie znaczenie miała Wisła jako kąpielisko i centrum sportów wodnych.

W okresie powojennym rozwijał się w Toruniu sport akademicki.

Wystawę zamykają zdjęcia dokumentujące rozrywkę w czasach PRL – plaże, tory saneczkowe, baseny, Juwenalia, bale ,festiwale i wystawy.

Gorąco polecamy lekturę katalogu wszystkim miłośnikom Torunia oraz badaczom życia codziennego i folkloru miejskiego.

Niebieskie koło. Napis: Walenty Fiałek 1852-1932Walenty Fiałek był postacią nie tuzinkową, jednym z najwybitniejszych Polaków czasów zaborów.

Urodził się W Chwarznie na Kaszubach.

Jego ojciec był leśniczym w majątku rodziny Czarlińskich.

W 1868 roku w wieku 16 lat rozpoczął naukę zawodu w drukarni Ignacego Danielewskiego w Chełmnie.

Od 1871 roku przez 15 lat pracował jako zecer w Poznaniu.

W 1885 roku powrócił do Chełmna, gdzie odkupił od Jana Franciszka Tomaszewskiego drukarnię.

Walenty Fiałek prowadził drukarnię i wydawnictwo w pojedynkę.

Nie przeszkodziło mu to w ciągu 35 lat do 1919 roku wydac 200 tytułów w olbrzymich kilkunastotysięcznych nakładach.

Łącznie wydrukował kilka milionów egzemplarzy.

Wydawał literaturę popularną, książki dla ludu, kalendarze, śpiewniki, książki religijne, książki dla kobiet, książki dla dzieci i młodzieży.

O skali jego przedsiębiorstwa świadczy ponad 50 zachowanych w Książnicy Kopernikańskiej cenników i katalogów wydawnictwa Walentego Fiałka.

Książki jego były bardzo popularne.

Sprzedawał je na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Śląsku, ale co ciekawe najwięcej w Westfalii.

W 1919 roku w wieku blisko 70 lat Walenty Fiałek sprzedał swoją drukarnię spółce „Nadwiślanin” licząc, ze uda się jej zrealizować swoje niespełnione marzenie o wydawaniu w Chełmnie gazety.

Fotografia przedstawiająca Walentego Fiałka
Portret Walentego Fiałka W:Tadeusz Pietrykowski, Walenty Fiałek senjor bibljofilów pomorskich, s. 8

Wielka pasją Walentego Fiałka było kolekcjonerstwo.

Stworzył imponującą bibliotekę składającą się z prawie 4000 druków.

Były to rzadkie wydawnictwa chełmińskie, pelplińskie, toruńskie, gdańskie, kaszubskie i mazurskie.

Oprócz książek zgromadził też wiele listów i rękopisów.

W skład jego kolekcji weszło również kilkaset starodruków.

Po śmierci Walentego Fiałka jego kolekcję zakupiło w całości Pomorskie Starostwo Krajowe i przekazało Towarzystwu Naukowemu w Toruniu.

Obecnie jego kolekcja jako depozyt TNT przechowywana jest w Książnicy Kopernikańskiej.

Księgozbiór Walentego Fiałka został wpisany do Tomu V „Inwentarza księgozbioru Towarzystwa Naukowego w Toruniu”.

Kolekcja obejmuje sygnatury WF 1 – WF 3941.

Osobom zainteresowanym poszerzeniem swej wiedzy o Walentym Fiałku polecamy znajdujące się w Książnicy publikacje:

 

Symbol książkiMarzanna Pieniążek

Walenty Fiałek – drukarz, wydawca, bibliofil pomorski

Chełmno 2002

Sygnatura SIRr IIIB. Fiałek Walenty

 

Symbol książkiHelena Piskorska

Fiałek Walenty (1852-1932) [hasło]

Polski Słownik Biograficzny
Tom VI, s. 427

Sygnatura SIRi XVIa/1-t.5/6

 

Symbol książkiTadfeusz Pietrykowski

Walenty Fiałek
Senjor bibljofilów pomorskich

Toruń 1929

Sygnatura MAG  29089, MAG 234522

 

 

Symbol książkiEugeniusz Muszalski

Walenty Fiałek (1852-1932)
Wydawca, drukarz, bibliofil chełmiński

[w:] Dzieje Chełmna. Zarys monograficzny
s. 453-457

Sygnatura VIII/C-1b

 

Symbol książkiAnna Kunicka
Szczepan Wierzchosławski

Zbiory rekopismienne Walentego Fiałka w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – ksiąznicy Kopernikańskiej w Toruniu

Folia Toruniensia, T. 2-3/2002, s. 45-59

Sygnatura SIRr II/34z.2/3

Do góry

Skip to content