Tag Archives: zabytkoznawstwo

Next Page

Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu

 

Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu

pod redakcją: pod redakcją Juliusza Raczkowskiego ;
przy współpracy Moniki Jakubek-Raczkowskiej

Wydawca: Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2015

Sygnatura SIRr  XXXIIIa/16

Jest to drugi tom cyklu „Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu”.

Zamieszczone w tomie artykuły są pokłosiem konferencji, która odbyła się w dniach 6-7 lutego 2015 roku na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu.

Tematyka konferencji obejmowała średniowieczną architekturę państwa krzyżackiego, średniowieczne księgi iluminowane, sztukę nowożytną i nowoczesną Torunia i Bydgoszczy, ochronę dziedzictwa kulturowego regionu kujawsko-pomorskiego.

 1. Izabela Brzostowska – „Thorn im Mittelalter” – początki drogi naukowej Conrada Steinbrechta
 2. Wiesław Sieradzan – Bernharda Schmida (1872-1947) zasługi dla ziemi chełmińskiej
 3. Marcin Wiewióra – Zamki krzyżackie na ziemi chełmińskiej – nowe źródła, nowe perspektywy
 4. Bogusz Wasik – Zamek w Kowalewie Pomorskim – pierwsze wyniki badań archeologicznych
 5. Romualda Uziembło – Kościół św. Jerzego w Toruniu – historia odkryć i ginącej o nim wiedzy
 6. Bogna Jakubowska – Kościół pw. św. Mikołaja w Gdańsku  i jego tablica inskrypcyjna
 7. Marta Czyżak – Interdyscyplinarne prace badawcze nad Katalogiem rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
 8. Mateusz Franciszek Marszałkowski – Toruńska „Summa iuris canonici” (Rkp 27/II). Przyczynek do badań nad średniowieczną spuścizną iluminatorską państwa zakonnego w Prusach
 9. Monika Jakubek-Raczkowska – Dwa włoskie modlitewniki z XV wieku jako przykład nowego rozpoznania średniowiecznych manuskryptów ze zbiorów toruńskich
 10. Joanna Utzig – Czternastowieczne witraże w katedrze we Włocławku i ich relacje z malarstwem książkowym
 11. Franciszek Skibiński – Pomnik rodziny Strobandów w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu i jego treści
 12. Honorata Gołuńska – Dekoracja kamienicy na przykładzie wybranych realizacji architekta Ernsta Petersa w Bydgoszczy w początkach XX wieku
 13. Anna Kroplewska-Gajewska – Malarstwo artystów działających w Toruniu w latach 1920-1939
 14. Barbara Chojnacka – Malarstwo w międzywojennej Bydgoszczy (1920-1939). Zapomniane dziedzictwo?
 15. Tomasz Kowalski – Wygląd utrwalony tradycja – kilka uwag o ochronie konserwatorskiej cudownych wizerunków
 16. Patrycja Hajder – Problematyka ochrony dziedzictwa taneczno-muzycznego Kujaw
 17. Daria Jagiełło – Badania nad wyposażeniem młyna wodnego w Grucznie z 1888 roku. W poszukiwaniu metody analizy układu technologicznego
 18. Daria Jagiełło, Magdalena Kumorowicz, Paulina Szczurek, Kamila Witkowska – Katalog architektury drewnianej Torunia – podsumowanie projektu Koła Naukowego Studentów Konserwatorstwa UMK

Stare i nowe dziedzictwo Torunia

 

Stare i nowe dziedzictwo Torunia 

redakcja naukowa: Juliusz Raczkowski

Wydawca: Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

Toruń 2013

Sygnatura SIRr VIII/T-202

Jest to pierwszy tom cyklu „Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu”.

Zamieszczone w tomie artykuły są pokłosiem konferencji, która odbyła się w dniach 27-28 października 2012 roku na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu.

 1. Kazimierz Pospieszny – Kościół zamkowy w Toruniu – próba rekonstrukcji formy budowlanej i programu ikonograficznego
 2. Anna Błażejewska – Kościół św. Jakuba w Toruniu w kontekście dyskusji nad znaczeniem patronatu krzyżackiego dla jego budowy i architektonicznej formy
 3. Liliana Krantz-Domasłowska – Kościół św. Jakuba w Toruniu – co nowego?
 4. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska – Primum non nocere! O archeologicznych badaniach wokół toruńskiego kościoła św. Jakuba
 5. Anna Cicha – „Domy Zakonne zamykają się, maja ścisłą klauzurę (…), aby siostry (…) przyzwoitość zakonna jak najprzykładniej zachowywał” – tzw. łącznik nowożytny miedzy klasztorem a kościołem św. Jakuba Apostoła w świetle badań archeologiczno-architektonicznych
 6. Izabella Brzostowska – Przyczynki do dziejów budowlanych oraz wystroju malarskiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu
 7. Katarzyna Daniel – XV-wieczny warsztat rzemieślniczy i artystyczny budowniczych kościoła Świętojańskiego w Toruniu
 8. Juliusz Raczkowski, Monika Jakubek-Raczkowska – Gotyckie rzeźby z kościoła w Świerczynkach. Przyczynek do badań nad średniowiecznym dziedzictwem Torunia
 9. Jan Tajchman – Toruńskie elewacje w typie tzw. Domu Kopernika
 10. Ewelina Nawrocka – Kamienica przy Rynku Staromiejskim 20 w Toruniu. Analiza zabytkoznawcza budynku
 11. Anna Bystroń-Kwiatkowska – Malarski wystrój wnętrza kamienicy przy Rynku Staromiejskim 20 w Toruniu
 12. Zbigniew Nawrocki – Kilka nie od razu rozpoznanych elementów wyposażenia kamienic toruńskich
 13. Joanna Kucharzewska – Pałac Fengerów przy ul. Mostowej w Toruniu w świetle nowych badań zabytkoznawczo-konserwatorskich
 14. Małgorzata Wawrzak – Treści polityczne zawarte w dekoracjach fundacji burmistrza Henryka Strobanda. Przyczynek do ikonosfery nowożytnego Torunia
 15. Franciszek Skibiński – Rzeźba kamienna w Toruniu ok. 1580-1650. Pomiędzy produkcją miejscowa a importem z czołowych ośrodków rzeźbiarskich Rzeczypospolitej
 16. Anna Mosingiewicz – Pomniki Bąkowskich w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu – historia i fundacja
 17. Bartłomiej Łyczak – Funkcjonowanie cechowych warsztatów malarskich w osiemnastowiecznym Toruniu na przykładzie pracowni Daniela Ortmanna
 18. Katarzyna Krupska – Srebrne wota z toruńskiego kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w okresie nowożytnym
 19. Małgorzata Grupa – Ubiory mieszczan i szlachty z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP świadectwem kontaktów miedzy Wschodem a Zachodem

Gwido Chmarzyński i jego dzieło „Sztuka w Toruniu”

 

Gwido Chmarzyński i jego dzieło „Sztuka w Toruniu”

pod redakcja Emanuela Okonia

Wydawca:
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Toruń 2014

Sygnatura SIRr XXXIIIb/156

Gwido Chmarzyński (1906-1973) był przed wojną kustoszem Muzeum Miejskiego w Toruniu, a po wojnie wykładowcą historii sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 1934 roku ukazała się jego rozprawa „Sztuka w Toruniu. Zarys dziejów” – monumentalne opracowanie historii artystycznej miasta na tle stosunków duchowo-religijnych i społeczno-gospodarczych.

Z okazji 80 rocznicy ukazania się  tego dzieła Muzeum Okręgowe w Toruniu i Towarzystwo Naukowe w Toruniu przygotowały jego reedycję.

Reedycja została złożona czcionką: Antykwa Toruńska.

Przedwojenny tekst został poprzedzony dwoma artykułami.

Są to studia poświęcone osobie Gwidona Chmarzyńskiego oraz analiza jego publikacji.

Bardzo ważną częścią wydawnictwa są ilustracje.

Redakcja skonfrontowała przedwojenne fotografie zamieszczone w albumie „Toruń dawny i dzisiejszy” Gwidona Chmarzyńskiego ze współczesnymi zdjęciami Andrzeja A. Skowrońskiego.

Spis treści:

 • Emanuel Okoń  – Wstęp
 • Józef Poklewski – Profesor Gwido Chmarzyński (1906-1973). Badacz – pedagog – organizator – człowiek
 • Elżbieta Pilecka – Dzieje sztuki Torunia – stare i nowe ujęcia problemu. Refleksje na marginesie opracowań sztuki miasta profesora Gwidona Chmarzyńskiego
 • Gwido Chmarzyński – Sztuka w Toruniu. Zarys dziejów
 • Ilustracje