Tag Archives: zamki

Next Page

Zamek krzyżacki w Toruniu XIII-XXI w.

 

Zamek krzyżacki w Toruniu XIII-XXI w.
Studium historyczno-architektoniczne z katalogiem detalu architektonicznego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIIIb/170

Bogato ilustrowana publikacja „Zamek krzyżacki w Toruniu XIII-XXI w. : studium historyczno-architektoniczne z katalogiem detalu architektonicznego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu” składa się z pięciu części.

Opracowanie otwiera przedmowa dr hab. Elżbiety Pileckiej, prof. UMK, kierownika Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej, która naszkicowała historię badań nad średniowiecznym detalem architektonicznym w nauce europejskiej.

Następnie Zbigniew Naworski, wieloletni Miejski Konserwator Zabytków, zaprezentował obszerne studium historyczno-architektoniczne „Zamek krzyżacki w Toruniu. Budowa, upadek i ponowne zagospodarowanie”.

Główną część wydawnictwa stanowi katalog „Detal architektoniczny z toruńskiego zamku krzyżackiego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu”.

Katalog opracowała Romualda Uziembło – kierownik Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu.

W katalogu uwzględniono kształtki ceglane, dachówki, maswerki, wimpergi, zworniki, nasady żeber sklepiennych, kapitele, bazy, cokoły, służki, wsporniki, konsolę, kroksztyn, trzony, portale, balustrady, słupek klatki schodowej, płytki posadzkowe, płyty ogrzewcze i inne.

Kolejną część publikacji stanowi artykuł prof. dr hab. Jadwigi W. Łukaszewicz z Instytutu Archeologii UMK „Detal architektoniczny zamku krzyżackiego w Toruniu – badania konserwatorskie”.

Książkę zamyka zestawienie literatury przedmiotu.

Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim

belkaniebieska2

15062016

Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim

Pod redakcja:
Waldemar Rozynkowski,
Małgorzata Strzelecka,
Michał Targowski

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2013

Sygnatura SIRr XIII/145

belkaniebieska2

Pisaliśmy już o serii książek „Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego”, która wydaje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Swoją własną serie książek poświęconych historii regionalnej wydaje również Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pod tytułem „Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości”.

Również i ta seria jest pokłosiem konferencji naukowo-metodycznych organizowanych przez Instytut Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK.

W ramach serii ukazały się do tej pory następujące publikacje:

 

1. Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.
Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.
3. Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

 

Książka „Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim” podzielona jest na dwie części.

Pierwsza część zawiera referaty naukowe toruńskich historyków i historyków sztuki.

Autorami tekstów drugiej części są dydaktycy i nauczyciele praktycy opisujący realizowane przez szkoły projekty z zakresu edukacji regionalnej.

CZĘŚĆ HISTORYCZNA

1. Sławomir Jóźwiak – Zamki krzyżackie w średniowiecznych źródłach pisanych

2. Jerzy Dygdała – Siedziby szlachty chełmińskiej w XVI-XVIII wieku

3. Szczepan Wierzchosławski – Polskie dwory ziemiańskie na Pomorzu Nadwiślańskim w XIX wieku

4. Tomasz Krzemiński – Krytyka działalności społecznej ziemiaństwa polskiego Prus Zachodnich w opinii prasy ruchu ludowego na przełomie XIX i XX stulecia

5. Karolina Zimna-Kawecka – Zamki, pałace, dwory regionu pomorskiego w okresie II RP – rola działań konserwatorskich w zakresie edukacji historyczno-kulturalnej

6. Robert Stodolny – Ziemianie okolic Aleksandrowa Kujawskiego i ich wpływ na powstanie i rozwój miejscowości

CZĘŚĆ METODYCZNA

Zbigniew Żuchowski – „W małym dworku pośród pół” – dwory gminy Wąpielsk w okresie międzywojennym oraz ich wykorzystanie w edukacji regionalnej

Ilona Radomska – Tropem mieszkańców siedzib ziemiańskich nad Skrwą i Wkrą – z doświadczeń edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu

Dariusz Chrobak – Zamki, pałace i dworki ziemi dobrzyńskiej w działaniach edukacyjnych w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych

Mirosława Otlewska – „Moje magiczne Ostromecko” na lekcjach historii w gimnazjum

Łukasz Oliwkowski – Na tropie grodzisk. O archeologicznej wyobraźni gimnazjalistów i Jana Kasprowicza

belkaniebieska2

Spotkanie Stowarzyszenia Historyków Sztuki na temat „Pogranicze między Starym Miastem i Nowym Miastem oraz zamkiem krzyżackim w Toruniu”

TORUŃ

STARE
MIASTO

NOWE
MIASTO

ZAMEK
KRZYŻACKI

 

10 kwietnia 2014 roku na sali wykładowej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu odbyło się niezwykle ciekawe spotkanie zorganizowane przez toruński oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Spotkanie poświęcone było tematowi „Pogranicze między Starym Miastem i Nowym Miastem oraz zamkiem krzyżackim w Toruniu od XIII w. do dziś, w relacjach: historyka, archeologa, zabytkoznawcy”.

Równo 750 lat temu w 1264 roku Krzyżacy lokowali Nowe Miasto Toruń.

Pasjonującym zagadnieniem jest topografia pogranicza między Nowym i Starym Miastem oraz zamkiem krzyżackim, przebieg wewnętrznych granic, murów miejskich i zamkowych, położenie baszt, mostów i bram, w końcu wyznaczenie nurtów Postolca i Strugi Toruńskiej.

Pasjonaci historii Torunia badają każdy szczegół, każdy zapis, każdy metr kwadratowy gruntu, a nawet każdą zachowaną cegłę.

Dzięki nim nie ma już wątpliwości, ze Nowe Miasto miało mury obronne z basztami również od strony Starego Miasta.

Conrad Steinbrecht, Thorn im Mittelalter, Berlin 1885 - Tafel I

Spotkanie otworzyła prelekcja Zbigniewa Nawrockiego byłego wieloletniego Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Słuchacze przenieśli się do przeszłości i odbyli godzinną wędrówkę wzdłuż murów miejskich.

Prelegent przygotował mnóstwo zdjęć, które metr po metrze ilustrowały przebieg murów istniejących i nie istniejących.

Każdy budynek, każdy odcinek murów, każdy element architektury miejskiej i zamkowej został dokładnie opisany.

Plan Torunia z 1659 w Jacob Heinrich Zernecke, Thornische Chronica in welcher die Geschichte dieser Stadt von MCCXXI bis MDCCXXVI, Berlin 1727, s. 347

Kolejnym prelegentem była archeolog Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, która wielokrotnie prowadziła badania archeologiczne na terenie Starego i Nowego Miasta Torunia, w ramach nadzoru archeologicznego przy okazji rozmaitych robót ziemnych wykonywanych tam przez firmy budowlane, elektryczne, drogowe czy wodociągowe.

Prelegentka zaprezentowała słuchaczom wyniki swych badań na terenie pomiędzy Bramą Kotlarskiej i Bramą Nowomiejską, a więc u zbiegu dzisiejszych ulic Szerokiej, Św. Jadwigi, Wielkich Garbarów, Przedzamcza, Stumykowej i Podmurnej.

Wyniki jej badan są niezwykle ciekawe i rzucają zupełnie nowe światło na średniowieczne mury miejskie i zamkowe, mosty i bramy.

Na tym zakończyła się pierwsza część konferencji.

Na kolejnym spotkaniu słuchacze poznają najnowsze ustalenia historyków.

Zaplanowano też dyskusję, która pozwoli wymienić się poglądami na nowe hipotezy, które zostały zaprezentowane przez prelegentów.

Wieczór był bardzo udany.

Gorąco polecamy spotkania toruńskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki wszystkim miłośnikom przeszłości naszego grodu.