Tag Archives: Zbójno

Mirosław Krajewski – Okolica z „Dobrzyńską Częstochową”

 

Mirosław Krajewski

Okolica z „Dobrzyńską Częstochową”
Gmina Zbójno koło Obór, na ziemi dobrzyńskiej, zwanej Dobrą Ziemią

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza „Verbum”

Brodnica-Zbójno-Obory 2016

SIRr VIII/In-151

Prof. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym politologiem, historykiem i wydawcą.

Związany był z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek z historii Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Monografia „Okolica z „Dobrzyńską Częstochową” poświęcona jest gminie Zbójno.

W jej obrębie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Klasztor Ojców Karmelitów w Oborach.

Książkę otwiera opis położenia geograficznego gminy, jej prehistorii, zabytków, kultury ludowej i religijności.

Następnie autor omawia dzieje wszystkich wsi położonych w gminie Zbójno, i losy ich właścicieli.

Otrębie omówiono walkę o wolność i niepodległość ojczyzny mieszkańców gminy, ich udział w powstaniach narodowych, Polskiej Organizacji Wojskowej czy Tajnym Związku Krwawej Ręki.

Obszernie scharakteryzowano parafie, kościoły, kaplice katolickie, kapliczki i krzyże przydrożne położone na terenie gminy Zbójno.

Do książki dołączona jest ikonografia, licząca kilkaset zdjęć, map, planów, dokumentów, portretów.

Monografię zamyka rozdział poświęcony Fryderykowi Chopinowi, jego związkom z ziemią dobrzyńską i miejscowymi rodami ziemiańskimi.

Ryszard Kowalski – Historia administracyjno-terytorialna powiatu golubsko-dobrzyńskiego

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Ryszard Kowalski

Historia administracyjno-terytorialna powiatu golubsko-dobrzyńskiego

Golub-Dobrzyń 2009

Sygnatura SIRr VIII/GD-16

 

 

 

Ryszard Kowalski jest znanym kujawsko – pomorskim historykiem regionalistom.

Spod jego pióra wyszło wiele publikacji, między innymi:

  • Powiat grudziądzki – [2001]
  • Gmina Golub-Dobrzyń : historia, krajobraz, zabytki – 2002
  • Gmina Łubianka : historia i współczesność – 2004
  • Gmina Radomin : zarys dziejów i walory turystyczno-krajoznawcze- 2004
  • Historia administracyjno-terytorialna powiatu golubsko-dobrzyńskiego – 2009
  • Gmina Golub-Dobrzyń : historia, zabytki, krajobraz – 2010

Książka poświęcona jest dziejom ziem tworzących dziś powiat golubsko-dobrzyński, obejmujący gminy Kowalewo Pomorskie, Ciechocin Radomin, Zbójno i Golub-Dobrzyń.

Szczególnie wiele miejsca autor poświecił zagadnieniom związanym z historią administracji na tym terenie.

Opracowanie ma układ chronologiczny:

Rozdział I – W monarchii piastowskiej

Rozdział II – Pod krzyżackim panowaniem (1230-1454)

Rozdział III – W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej (1466-1772/1793)

Rozdział IV – W czasach niewoli narodowej (1772/1793-1918/1920)

Rozdział V – W II Rzeczypospolitej (1918/1920-1939)

Rozdział VI – Pod okupacją hitlerowską (1939-1945)

Rozdział VII – Pod komunistycznym jarzmem (1944-1989)

Rozdział VIII – W nowej rzeczywistości ustrojowej (1989-2009)