Jesteś tutaj:

Tag: ziemia dobrzyńska

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 24

 

Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 24
Materiały z XXIV Konferencji Historycznej
„Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”
w Działyniu w dniu 17 października 2019 r. 

pod red. Ryszarda Bartoszewskiego
i Mirosława Krajewskiego

Wydawca:
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
WEiW Verbum

Dobrzyń nad Wisłą 2020

Sygnatura SIRr  VIb/1-59t.24

Tom dokumentuje kolejną 24 już Konferencję Historyczną Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej pod nazwą „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej”.

Seria „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” jest niezwykle ważnym wydawnictwem historycznym i doniosłym osiągnięciem Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Seria wyróżnia się jednorodnym poziomem edytorskim i wysokim poziomem przekazu popularnonaukowego i naukowego.

Tym razem konferencja odbyła się w Działyniu.

W zbiorze znalazło się siedem artykułów:

 1. Mirosław Krajewski – Genotyp pracy, walki i wolności. Album bene meritas dla Ziemi Dobrzyńskiej. Założenia metodologiczne i przyczynek do opracowania
 2. Wojciech Buller — Podpułkownik Ignacy Bronisz (1766-1812) – zapomniany bohater z Ziemi Dobrzyńskiej
 3. Hanna Ignaszak – Dzieje oświaty w Działyniu na przestrzeni wieków
 4. Krzysztof Budziński – Bohaterowie niepodległości z Działynia w Ziemi Dobrzyńskiej
 5. Krzysztof Budziński – Leon Gutowski (1887-1940) – nieznana ofiara zbrodni katyńskiej z Ziemi Dobrzyńskiej
 6. Adam Wróbel – Z dziedzictwa kulturowego, językowego w Ziemi Dobrzyńskiej. O nazwach miejscowych i wodnych Gminy Zbójno
 7. Katarzyna Kukielska – Współczesna Gmina Zbójno

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Janusz Koszytkowski - Wielgie i okolice na Ziemi Dobrzyńskiej

 

Janusz Koszytkowski

Wielgie i okolice na Ziemi Dobrzyńskiej
Materiały do dziejów

Wydawca: Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum

Piaseczno – Wielgie 2018

Sygnatura SIRr VIII/In-Wielgie-2

Janusz Koszytkowski jest społecznikiem, animatorem przestrzeni publicznej, historykiem, założycielem i prezesem Wielickiego Klubu Motocyklowego, filmowcem, członkiem i reportażystą Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego, miłośnikiem Ziemi Dobrzyńskiej i Gminy Wielgie.

Jego obszerna publikacja poświęcona jest przeszłości i przyrodzie gminy Wielgie w powiecie lipnowskim.

W rozdziale I autor opisał jeziora i lasy w gminie Wielgie.

Znajdziemy tu informacje na temat Jeziora Będzeń-Jeziórko, Jeziora Chalińsko-Mokowskie, Jeziora Czarne, Jeziora Ostrowite, Jeziora Piaseczno, Jeziora Tupadły, Jeziora Witkowo.

Dokładnie opisano również dzieje Boru Wieleckiego.

Rozdział II poświęcony jest dziejom gminy Wielgie.

Początki miejscowości i parafii sięgają w głąb XIV wieku.

Rok 1510 obchodzi się jako rocznicę istnienia Wielgiego..

Gmina Wielgie w sensie administracyjnym funkcjonuje od 1954 r.

Wcześniej ośrodkiem gminy (gromady) była miejscowość Czarne.

Aż 73 %  powierzchni gminy stanowią użytki rolne, a 16 % użytki leśne.

Rozdział III poświęcony jest parafom w gminie Wielgie oraz innowiercom.

Opisano dzieje parafii św. Wawrzyńca w Wielgiem, parafii św. Michała Archanioła w Czarnem.

W książce przypomniano również historię mennonitów, którzy zamieszkiwali na terenie gminy.

Na terenie gminy Wielgie zachowały się liczne cmentarze i zabudowania mennonickie.

Rozdział IV dotyczy pałacu w Wielgiem i jego właścicieli.

Ruiny okazałego dworu rodu Wilskich zachował się do dzisiaj.

Jego ostatnim dziedzicem był Jerzy Wilski.

Autor książki przeprowadził z nim wywiad w Nowej Zelandii  w 2008 roku.

W książce przypomniano również o pałacu w Wielgiem w powiecie golubsko-dobrzyńskim w gminie Zbójno i jego dziedzicu Janie Klemensie Płoskim.

Rozdział V poświęcony jest wojnie i okupacji niemieckiej.

Przybliżono w nim sylwetki wielicckich żołnierzy wyklętych.

Rozdział VI  dotyczy Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Wielgie.

Zapoznamy się z dziejami OSP w Wielgiem, Zaduszkach, Suradówku, Czarnem, Tupadłach, Zakrzewie, Płonczynie, Olesznie, Witkowie.

Na koniec należy podkreślić, ze olbrzymim walorem monografii gminy Wielgie jest wielka liczba zamieszczonych niezwykle cennych i unikatowych fotografii, ilustracji, planów i dokumentów.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Mirosław Krajewski Klejnoty Ziemi Dobrzyńskiej

 

Mirosław Krajewski

Klejnoty Ziemi Dobrzyńskiej
Walory, osobliwości, nowinki, ludzie i kalendaria Ziemi Dobrzyńskiej 

Wydawca: Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe w Rypinie

Rypin 2019

Sygnatura SIRr  VIb/1-69

Prof. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym politologiem, historykiem i wydawcą.

Związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek z historii Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Książka „Klejnoty Ziemi Dobrzyńskiej” jest kompendium wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej o walorach popularnych.

Praca zawiera informacje o przeszłości Ziemi Dobrzyńskiej, jej przyrodzie, wybitnych postaciach.

Każdy klejnot, osobliwość, czy też nowinka najpierw prezentowane są ilustracyjnie, a następnie opisowo.

Książka została wyposażona w przypisy.

Do pracy dołączono Kalendarium Ziemi Dobrzyńskiej oraz Kalendarium kościoła i klasztoru Ojców Bernardynów w Skępem.

Klejnoty, nowinki i osobliwości Ziemi Dobrzyńskiej podzielono na kilkanaście grup:

 • atrybuty tożsamościowe i odrębności kulturowe
 • przyroda ożywiona i nieożywiona
 • etnografia
 • kultura i sztuka, zabytki, turystyka i sport
 • astronomia i prehistoria, miasta i wnioski dobrzyńskie
 • kościoły, kaplice i wyznania, religijność ludu dobrzyńskiego
 • „Ludzie dają blask krajowi, z którego pochodzą”
 • powstania i wojny, wojskowość
 • patriotyzm, wdzięczność Stwórcy, Ojczyźnie i ludziom
 • polityka
 • gospodarka, przemysł, handel, usługi, komunikacja, hodowla
 • opieka zdrowotna i społeczna, oświata
 • samorząd lokalny i organizacje społeczne
 • pamięć zbiorowa, przeszłość Dobrej Ziemi w badaniach naukowych i twórczości

Do góry

Skip to content