Tag Archives: ziemia dobrzyńska

Next Page

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie

 

 

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie

1978 –

Włocławek

Sygnatura SIRr II/21

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie ukazują się we Włocławku od 1978 roku.

Impulsem do powstania rocznika było utworzenie w 1975 roku województwa włocławskiego.

Inicjatorami pomysłu byli Andrzej Mietz i Jan Pakulski, którzy razem z Marianem Kallasem przekonali w 1976 roku władze województwa włocławskiego do wydawania regionalnego czasopisma naukowego.

„Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” zostały przychylnie przyjęte przez krytykę naukową.

Pierwsze dwa tomy rocznika wydało Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku (utworzone w 1976 roku).

Kolejne wydaje Włocławskie Towarzystwo Naukowe powołane do życia 16 czerwca 1979 roku.

Twórcą i pierwszym redaktorem „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” był Marian Kallas z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Stworzył on kształt pisma, który niewiele zmienił się do chwili obecnej.

Redaktorzy:

 • Marian Kallas 1978-1985
 • Marek Zapędowski 1988-1990
 • Mieczysław Wojciechowski 1993-

Teksty publikowane w „Zapiskach Kujawsko-Dobrzyńskich” od wielu lat podzielone są na działy:

 1. Artykuły
 2. Źródła i materiały
 3. Recenzje i omówienia
 4. Z życia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
 5. Bibliografia
 6. Kalendarium

W ramach działu „Bibliografia” publikowane były:

 • Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej
 • Bibliografia województwa włocławskiego
 • Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej
 • Bibliografia wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Kalendarium również zmieniało nazwę:

 • Kalendarium województwa włocławskiego
 • Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej

Na łamach czasopisma często opisywane są również sylwetki zasłużonych włocławian i publikowane wspomnienia pośmiertne.

Autorzy tekstów uwagę swoją poświęcają obszarowi Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej.

Tematyka rocznika obejmuje historię, archeologię, etnografię, stosunki polityczne i społeczne, oświatę i kulturę, gospodarkę, ochronę środowiska.

Sukces wydawnictwa świadczy o okrzepnięciu i wszechstronnej działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Z drugiej strony właśnie powołanie i wydawanie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” przyczyniło się do rozwoju środowiska naukowego we Włocławku.

Pierwszych pięć tomów „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” ukazało się w formie cyklu tematycznego.

Każdy rocznik poświęcony był odrębnej dziedzinie:

 •  Seria A – Historia
 •  Seria B – Stosunki polityczne i społeczne XX wieku
 •  Seria C – Oświata i kultura
 •  Seria D – Gospodarka
 •  Seria E – Kształtowanie środowiska

Tradycję przewodniego tematu poszczególnych roczników utrzymano również później.

 • Tom 6 – Historia
 • Tom 7 – Stosunki polityczne i społeczne w XX wieku
 • Tom 8 – Oświata kultura i sztuka
 • Tom 9 – Gospodarka i społeczeństwo
 • Tom 10 – Województwo włocławskie w XX-leciu 1975-1995
 • Tom 11 – Archeologia i etnologia
 • Tom 12 – Miasta Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XX wieku
 • Tom 13 – Mniejszości narodowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej
 • Tom 14 – Wyznania na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej
 • Tom 15 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w średniowieczu
 • Tom 16 – Ekologia i ochrona środowiska
 • Tom 17 – Gospodarka (XX – początek XXI wieku)
 • Tom 18 – Społeczeństwo Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej
 • Tom 19 – Kultura
 • Tom 20 – Oświata i nauka
 • Tom 21 – Społeczeństwo Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w dobie transformacji (1989-2005)
 • Tom 22 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w czasach nowożytnych
 • Tom 23 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w latach drugiej wojny światowej 1939-1945
 • Tom 24 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w okresie dwudziestolecia międzywojennego 1918-1939
 • Tom 25 – Jubileuszowy – Czasopisma na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w XX wieku i na początku XXI wieku
 • Tom 26 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska po drugiej wojnie światowej do reformy administracyjnej w 1975 roku
 • Tom 27 – Zabytki Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej
 • Tom 28 – Organizacje młodzieżowe i paramilitarne na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w latach 1900-1939
 • Tom 29 – Administracja państwowa, samorządowa i kościelna na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej od średniowiecza do 1975 roku
 • Tom 30 – Osadnictwo i demografia na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej

Obecnie „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” wydawane są w szacie graficznej opracowanej przez Reginę Magier.

Na charakterystycznej ciemno-bordowej okładce znajdują się herby Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Marian Kallas

Od redakcji

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Seria E : 1985

 

 

Mieczysław Wojciechowski

Od redakcji

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Tom 25 : 2010

 

 

Stanisław Kunikowski

Rola i znaczenie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” w rozwoju nauki na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1978-2009

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Tom 25 : 2010

 

 

Mieczysław Wojciechowski

Od redakcji

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Tom 30 : 2015

 

Teofil Piotrkiewicz – Jankowo Trzebiegoszcz i okolice w drugim tysiącleciu po Chrystusie

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w naszym księgozbiorze regionalnym.

12102016

 

Teofil Piotrkiewicz

Jankowo Trzebiegoszcz i okolice w drugim tysiącleciu po Chrystusie

Chicago-Niles 2014

Sygnatura SIRr VIII/In-120

belkaniebieska2

Teofil Piotrkiewicz (rocznik 1944) urodził się w Jankowie na Ziemi Dobrzyńskiej.

Ukończył historię i doktoryzował się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1981 roku stale przebywa na emigracji w Stanach Zjednoczonych.

Autor w swojej książce powraca do kraju dzieciństwa i przedstawia historię swojej małej ojczyzny.

Jankowo i Trzebiegoszcz położone są niedaleko Lipna.

Były wsiami królewskimi, co podnosiło status ich mieszkańców.

Pierwsze wzmianki o wsiach pochodzą z roku 1371.

Wsie rozkwitły w XVIII stuleciu.

Dzięki zachowanym dokumentom autor opisał szczegółowo mieszkańców XIX Jankowa i Trzbiegoszczy, ich rodziny, ziemie, zabudowania, dom po domu, działkę po działce, numer po numerze.

Wybuch I wojny światowej w 1914 roku oznaczał koniec okresu rozwoju dla wsi i początek dramatycznego XX wieku.

Autor śledzi historie poszczególnych rodzin przez cały XIX i XX wiek.

Osobny rozdział poświęcony został życiu duchowemu i religijnemu skupionemu wokół kościoła i parafii w Suminie.

Do książki dołączono wiele cennych fotografii przedstawiających dokumenty archiwalne, księgi parafialne, mapy i plany, zabytki i przydrożne kapliczki.

belkaniebieska2

Mirosław Krajewski – Nowy słownik biograficzny ziemi dobrzyńskiej

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym.

10102016

Mirosław Krajewski

Nowy słownik biograficzny ziemi dobrzyńskiej

T. 1 ; A-Ł
T. 2 ; M-Ż

Wydawca:
Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe

Rypin 2014

Sygnatura SIRr IIIA/ 101

belkaniebieska2

Prof. dr hab. Mirosław Krajewski jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,

Profesor ma wielkie zasługi w badaniu historii, kultury i stosunków społecznych ziemi dobrzyńskiej, Mazowsza płockiego i Kujaw wschodnich.

Szczególnie należy podkreślić dorobek profesora w zakresie biografistyki regionalnej.

Ukoronowaniem jego pracy biografa i regionalisty jest monumentalny dwutomowy „Nowy słownik biograficzny ziemi dobrzyńskiej”.

Jest to publikacja o charakterze naukowym, która może jak najbardziej służyć szerokiemu kręgowi odbiorców zainteresowanych przeszłością ziemi dobrzyńskiej.

Obejmuje biogramy osób zasłużonych dla regionu, polskości, kultury.

Każdy biogram obejmuje hasło biograficzne, właściwy życiorys oraz informacje źródłowo-bibliograficzną.

Słownik zawiera 3200 biogramów.

belkaniebieska2