Tag Archives: ziemia dobrzyńska

Previous Page · Next Page

Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 16

Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 16
Materiały XVI Konferencji Historycznej
„Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”
w Świedziebni w dniu 18 października 2011 r. 

pod red. Ryszarda Bartoszewskiego

Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej,

Dobrzyń nad Wisłą 2012

Sygnatura SIRr  VIb/1-60

Tom dokumentuje kolejną, szesnastą już Konferencję Historyczną Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej pod nazwą „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”.

Seria „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” jest niezwykle ważnym wydawnictwem historycznym i doniosłym osiągnięciem Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Seria wyróżnia się jednorodnym poziomem edytorskim i wysokim poziomem przekazu popularnonaukowego i naukowego.

Tym razem konferencja odbyła się w Świedziebni (pow. brodnicki).

Wiodącym tematem konferencji była 180. rocznica powstania listopadowego i jego przebieg na ziemi dobrzyńskiej.

W zbiorze znalazło się dziewięć artykułów i studiów:

1 Mirosław Krajewski – Powstanie listopadowe i wojna polsko-rosyjska 1831 r. na ziemi dobrzyńskiej. W 180. rocznicę epilogu

2 Jerzy Cieszkowski – Husytyzm w Świedziebni w XV wieku

3 Adam Wróbel – Z dziedzictwa kulturowego i językowego w ziemi dobrzyńskiej. O nazwach miejscowych gminy Świedziebnia

4 Piotr Grążawski – Ziemia michałowska, ziemia dobrzyńska. Syndrom granicy

5 Zbigniew Żuchowski – Ziemia dobrzyńska w wielkiej wojnie z Zakonem Krzyżackim i I pokoju w Toruniu

6 Mariusz Bejger – Generał Józef Niemojewski (1763-1839)

7 Anna Zglińska – Co wiąże Makowsika na ziemi dobrzyńskiej z osobą Fryderyka Chopina?

8 Dariusz Chrobak – Lucjan Lewandowski – (1871-1965) – ksiądz, pastor, doktor nauk, filozof, człowiek prawy

9 Szymon Zalewski – Współczesna gmina Świedziebnia

Mirosław Krajewski – Ziemia dobrzyńska w cieniu czerwonej gwiazdy – Rok 1920

 

Mirosław Krajewski

Ziemia dobrzyńska w cieniu czerwonej gwiazdy
Rok 1920

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum

Rypin 2010

Sygnatura SIRr VIb/7-58

Prof. zw. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym historykiem, politologiem i wydawcą.

Związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek z historii ziemi dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Monografia „Ziemia dobrzyńska w cieniu czerwonej gwiazdy” poświęcona jest walkom toczonym z Armią Czerwoną w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

Autor opisał samoobronę społeczeństwa ziemi dobrzyńskiej w obliczu najazdu bolszewickiego.

Przedstawił sytuację militarną, wejście bolszewików i okupację ziemi dobrzyńskiej.

Opisał próbę przejścia Rosjan na lewy brzeg Wisły w okolicach Bobrownik.

Przeczytamy o zmianie strategi sowieckiej i natarciu na Włocławek i próbie przejścia Wisły w tym miejscu.

Opisano poczynania bolszewików w różnych miejscowościach regionu.

W końcu przedstawiono odwrót armii wroga.

Oddzielny rozdział poświecono polskim stratom w czasie krwawych walk pod Szpetalami i we Włocławku.

Prof. Mirosław Krajewski opisał również postawy społeczno-polityczne społeczeństwa polskiego w okresie najazdu.

Omówiono aktywność sił lewicowych i komunistycznych.

Przedstawiono także udział harcerzy w odparciu  nawałnicy.

Książkę kończy rozdział poświęcony pamięci o bohaterach wojny polsko-bolszewickiej.

Aneks do monografii stanowi opowieść Janiny Gawin-Waśniewskiej „Morituri te salutant, ave Patria”.

Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 18

 

Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 18
Materiały z XVIII Konferencji Historycznej „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej w Ostrowitem, gmina Brzuze w dniu 24 października 2013 r.” 

pod red. Ryszarda Bartoszewskiego

Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej,

Dobrzyń nad Wisłą 2014

Sygnatura SIRr  VIb/1-61

Tom dokumentuje kolejną, osiemnastą już Konferencję Historyczną Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej pod nazwą „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”.

Tym razem konferencja odbyła się w Ostrowitem (gm. Brzuze).

Wiodącym tematem konferencji był przemysł rolno-spożywczy na ziemi dobrzyńskiej w okresie 1864-1939.

W zbiorze znalazło się siedem artykułów i studiów:

1 Mirosław Krajewski – Gospodarka i przemysł rolno-spożywczy na ziemi dobrzyńskiej w okresie preindustrialnym. Zarys problematyki

2 Krzysztof Budziński – Losy majątku państwowego w Trąbnie (dawnego majoratu) w okresie międzywojennym

3 Adam Wróbel – O nazwach miejscowości gminy Brzuze

 4 Dobrzyńskie Listy Chopina. Listy F. Chopina pisane z ziemi dobrzyńskiej oraz do przyjaciół na tej ziemi. (w 165 rocznicę śmierci – 1849-2014) – opracował Mirosław Krajewski)

5 Andrzej Szalkowski – Podsumowanie obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego na ziemi dobrzyńskiej

6 Wojenne losy Dobrzyniaków z gminy Brzuze (opracowanie na podstawie pracy Pauliny Kazimierskiej i Pauliny Żulewskiej)

7 Jan Koprowski – Współczesna gmina Brzuze

Tom uzupełniają komunikaty:

1 Dariusz Chrobak – Konferencje naukowo-dydaktyczne pn. „Region kujawsko-pomorski w przeszłości”

2 Dariusz Chrobak – „Dobrze Ziemio…”. Podsumowanie konkursu

3 Almanach poezji ziemi dobrzyńskiej

Całość zamyka zbiór fotografii „Z gminy Brzuze i okolic. Galeria osobliwa”.