Jesteś tutaj:

Tag: ziemia dobrzyńska

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Mirosław Krajewski - Powiat lipnowski

 

 

Mirosław Krajewski

Powiat lipnowski
Materiały monograficzne i albumowe

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza „Verbum”

Brodnica-Lipno 2018

Sygnatura SIRr VIII/L-5

Prof. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym politologiem, historykiem i wydawcą.

Związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek z historii Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Obszerna  opracowanie „Powiat Lipnowski” składa się z dwóch części.

Część monograficzna poświęcona jest historii powiatu.

Część ikonograficzna zawiera kilkaset fotografii ilustrujących przeszłość Lipna i jego okolic.

Dzieje powiatu lipnowskiego są częścią historii Ziemi Dobrzyńskiej.

Książka stanowi kompendium wiedzy o geograficzno-historycznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach przestrzeni powiatu w granicach historycznych.

W pracy wykorzystano ponad 900 pozycji bibliograficznych, nie licząc kilkudziesięciu zespołów archiwalnych.

W publikacji wykorzystano blisko 930 zdjęć, w tym 368 fotografii prezentowanych jest w kolorze i barwach sepi.

Ważnym uzupełnieniem książki jest obszerny wykaz źródeł i literatury.

Książkę wydano ze środków Powiatu Lipnowskiego.

Treść opracowania podzielona jest na jedenaście rozdziałów.

Rozdział I – Uwarunkowania geograficzn0-przyrodnicze powiatu i Ziemi Dobrzyńskiej

Rozdział II – Pradzieje i tożsamość Ziemi Dobrzyńskiej i powiatu

Rozdział III – Przynależność i struktura administracyjna powiatu. O gminach

Rozdział IV – O nazwie, herbach, stolicach i innych atrybutach tożsamościowych

Rozdział V – Zabytki powiatu

Rozdział VI – Gospodarka powiatu

Rozdział VII – Dzieje społeczno-polityczne (od najazdów szwedzkich do odrodzenia powiatu w 1998 r.)

Rozdział VIII – Kościoły i inne związki wyznaniowe

Rozdział IX – Życie społeczne i kulturalne powiatu

Rozdział X – Bene merentes (dobrze zasłużeni) dla powiatu

Rozdział XI – Lokalny patriotyzm. Miejsca i ludzie upamiętnieni w powiecie lipnowskim

 

Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 22
Materiały XXII Konferencji Historycznej
„Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej”
w Skrwilnie,  w dniu 23 października 2017 r. 

pod red. Ryszarda Bartoszewskiego
i Mirosława Krajewskiego

Wydawca:
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
WEiW Verbum

Dobrzyń nad Wisłą 2018

Sygnatura SIRr  VIb/1-59t.22

Tom dokumentuje kolejną, dwudziestą drugą już Konferencję Historyczną Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej pod nazwą „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej”.

Seria „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” jest niezwykle ważnym wydawnictwem historycznym i doniosłym osiągnięciem Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Seria wyróżnia się jednorodnym poziomem edytorskim i wysokim poziomem przekazu popularnonaukowego i naukowego.

Tym razem konferencja odbyła się w Skrwilnie

W zbiorze znalazło się pięć artykułów:

 1. Mirosław Krajewski – Niemiecka polityka eksterminacji ludności Ziemi Dobrzyńskiej jesienią 1939 r.
 2. Jacek D. Drejryng – Drewniane domy osadników niemieckich na terenach Warthegau w latach 1940-1944
 3. Adam Wróbel – Z dziedzictwa kulturowego, językowego w Ziemi Dobrzyńskiej. O nazwach miejscowych i wodnych gminy Skrwilno
 4. Dariusz Kolczyński – Współczesna gmina Skrwilno
 5. Iwona Jeżewska-Świeżak – Historia oświaty w Skrwilnie

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Przeszłość pogranicza : studia z dziejów Ziemi Chełmińskiej i Dobrzyńskiej

 

 

Przeszłość pogranicza

Studia z dziejów Ziemi Chełmińskiej i Dobrzyńskiej

praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Chrzanowskiego i Bogusza Wasika

Wydawca: WPR 

Golub-Dobrzyń 2020

Sygnatura SIRr VIb/1-67

Prezentujemy intersujący tom studiów poświęconych dziejom ziem położonych po obu stronach Drwęcy.

Wyniki swoich badań na temat przeszłości Ziemi Chełmińskiej i Ziemi Dobrzyńskiej przedstawiają zarówno archeolodzy jak i historycy.

Reprezentują oni różne ośrodki badawcze – Toruń, Brodnicę, Rypin, Malbork, Golub-Dobrzyń, Jabłonowo Pomorskie.

W tomie znalazło się 10 studiów naukowych:

 1. Filip Marciniak  – Mezolityczne stanowisko Mszano 14 na tle osadnictwa przedrolniczych społeczności na Niżu Polskim
 2. Jadwiga Lewandowska – Stary Rypin. Przeszłość zapisana w dokumentach i ziemi
 3. Bogusz Wasik – Zamki pogranicza państwa krzyżackiego w Prusach i Korony Polskiej w rejonie Drwęcy
 4. Jarosław Dumanowski – Kura czarno i polewka z barszczu. W poszukiwaniu historycznego menu dla zamku w Golubiu
 5. Natalia Becmer, Tomasz Chrzanowski – Inwentarz starostwa golubskiego z 1656 roku
 6. Ryszard Kowalski  – Synagogi w Golubiu przy ulicy Zamkowej i 17 Stycznia
 7. Tomasz Chrzanowski  – Miasto w przeciągu historii – Golub w świetle dziewiętnastowiecznych opinii
 8. Agnieszka Zielińska  – Przemiany demografczne i społeczne na terenie Golubia i powiatu wąbrzeskiego od połowy XIX wieku do II wojny światowej
 9. Irena Żabińska – Magalska  – Fakty, legendy, tajemnice czyli zarys historii Jabłonowa – Zamku
 10. Piotr Grążawski  – Fortyfkacje z 1939 roku w okolicach Zbiczna

Do góry

Skip to content