Jesteś tutaj:

Tag: ziemia dobrzyńska

kształt otwartej książki. Napis: Mirosław Krajewski  Okolica z "Dobrzyńską Częstochową"

Mirosław Krajewski

Okolica z „Dobrzyńską Częstochową”
Gmina Zbójno koło Obór, na ziemi dobrzyńskiej, zwanej Dobrą Ziemią

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza „Verbum”

Brodnica-Zbójno-Obory 2016

SIRr VIII/In-151

Prof. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym politologiem, historykiem i wydawcą.

Związany był z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek z historii Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Monografia „Okolica z „Dobrzyńską Częstochową” poświęcona jest gminie Zbójno.

W jej obrębie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Klasztor Ojców Karmelitów w Oborach.

Książkę otwiera opis położenia geograficznego gminy, jej prehistorii, zabytków, kultury ludowej i religijności.

Następnie autor omawia dzieje wszystkich wsi położonych w gminie Zbójno, i losy ich właścicieli.

Otrębie omówiono walkę o wolność i niepodległość ojczyzny mieszkańców gminy, ich udział w powstaniach narodowych, Polskiej Organizacji Wojskowej czy Tajnym Związku Krwawej Ręki.

Obszernie scharakteryzowano parafie, kościoły, kaplice katolickie, kapliczki i krzyże przydrożne położone na terenie gminy Zbójno.

Do książki dołączona jest ikonografia, licząca kilkaset zdjęć, map, planów, dokumentów, portretów.

Monografię zamyka rozdział poświęcony Fryderykowi Chopinowi, jego związkom z ziemią dobrzyńską i miejscowymi rodami ziemiańskimi.

Kształt otwartej książki. Napis: Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 20

Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 20
Materiały z XX Konferencji Historycznej
„Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”
w Radominie w dniu 28 października 2015 r. 

pod red. Ryszarda Bartoszewskiego

Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej,

Dobrzyń nad Wisłą 2016

Sygnatura SIRr  VIb/1-63

Tom dokumentuje kolejną, dwudziestą już Konferencję Historyczną Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej pod nazwą „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”.

Seria „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” jest niezwykle ważnym wydawnictwem historycznym i doniosłym osiągnięciem Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Seria wyróżnia się jednorodnym poziomem edytorskim i wysokim poziomem przekazu popularnonaukowego i naukowego.

Tym razem konferencja odbyła się w Radominie.

W zbiorze znalazło się siedem artykułów:

1 Andrzej Szalkowski – Bitwa w Radominie 14.09.1769 r. Przyczynek do historii czasów Konfederacji barskiej na ziemi dobrzyńskiej

2 Mirosław Krajewski – Od Targowicy do Żołnierzy Niezłomnych (przyczynki do biografistyki martyrologicznej ziemi dobrzyńskiej)

3 Adam Wróbel – Z dziedzictwa kulturowego, językowego w Ziemi Dobrzyńskiej. O nazwach miejscowych Gminy Radomin

4 Patrycja Rygielska – Konspiracyjna działalność Wacława Kozłowskiego w ramach Tajnego Związku Krwawej Ręki

5 Zbigniew Fodrowski – Szkolnictwo w Gminie Radomin

6 Agnieszka Brzezińska – Ośrodek Chopinowski w Szafarni – historia i dzień dzisiejszy

7 Małgorzata Dąbrowska – Regionalna Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem 

Kształt otwartej książki. Napis; Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 17

Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 17
Materiały XVII Konferencji Historycznej
„Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”
w Ciechocinie w dniu 17 października 2012 r. 

pod red. Ryszarda Bartoszewskiego

Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej,

Dobrzyń nad Wisłą 2013

Sygnatura SIRr  VIb/1-62

Tom dokumentuje kolejną, siedemnastą już Konferencję Historyczną Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej pod nazwą „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”.

Seria „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” jest niezwykle ważnym wydawnictwem historycznym i doniosłym osiągnięciem Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Seria wyróżnia się jednorodnym poziomem edytorskim i wysokim poziomem przekazu popularnonaukowego i naukowego.

Tym razem konferencja odbyła się w Ciechocinie.

Wiodącym tematem konferencji była rocznica 750-lecia Ciechocina.

W zbiorze znalazło się siedem artykułów:

1 Ks. Wojciech Kujawski – Klucz ciechociński dóbr biskupów kujawsko-pomorskich

2 ks. Kazimierz Górski – Z dziejów parafii Ciechocin

3 Mirosław Krajewski – Bene merentes dla gminy Ciechocin i okolic

4 Kinga Marcinkowska – Pracowici i sławetni – społeczeństwo Ciechocina i okolic w XVIII w.

5 Adam Wróbel – O nazwach miejscowych gminy Ciechocin

6 Szymon Wiśniewski – Szlak sw. Jakuba w Ciechocinie i okolicach

7 Jerzy Cieszyński – Współczesna gmina Ciechocin

Do góry

Skip to content