Tag Archives: zima

Bogusław Pawłowski – Przebieg zjawisk lodowych dolnej Wisły w latach 1960-2014

 

Bogusław Pawłowski

Przebieg zjawisk lodowych dolnej Wisły w latach 1960-2014

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr X/49

Zjawiska lodowe są bardzo czułym na wszelkie zmiany elementem środowiska.

Pokrywa lodowa na rzekach wraz z ociepleniem klimatu tworzy się coraz później i coraz szybciej zanika.

Na Wiśle występują przy tym gwałtowne zjawiska związane z tworzeniem się zatorów lodowych i wezbraniami zatorowymi.

Badania zjawisk zatorowych na Wiśle prowadzone są już od 120 lat.

Odcinek dolnej Wisły jest najbardziej zatorogennym spośród polskich rzek.

Dr hab. Bogusław Pawłowski jest specjalistą w dziedzinie hydrologii.

Prowadzi badania w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W rozprawie „Przebieg zjawisk lodowych dolnej Wisły w latach 1960-2014” zajął się określeniem przebiegu zjawisk lodowych na dolnej Wiśle oraz identyfikacją czynników, które maja wpływ na transformację reżimu lodowego rzeki.

Pomiary były dokonywane na posterunkach od Modlina, przez Wyszogród, Kępę Polską, Płock, Włocławek, Toruń, Fordon, Grudziądz do Tczewa.

Najważniejsze przyczyny zmian związane są z postaniem w 1970 roku Zbiornika Włocławek, z zanieczyszczeniem wód oraz ze zmianą temperatury zimy.

Odrębnym badanym zagadnieniem było wypełnienie koryta rzeki lodem.

Określenie prawidłowości i identyfikacja przyczyn wysokiej zatorowości, jest bardzo ważne dla oceny zagrożenia powodziami zatorowymi.