Tag Archives: złotnictwo

Bartłomiej Łyczak – Georg Vick – toruński złotnik pierwszej połowy XVIII wieku

 

Bartłomiej Łyczak

Georg Vick – toruński złotnik pierwszej połowy XVIII wieku

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Torunia

Toruń 2017

SIRr IIIB/Vick Georg

Dr Bartłomiej Łyczak jest historykiem sztuki, zajmuje się dziejami kultury Torunia i Prus Królewskich w okresie nowożytnym.

Jest wybitnym specjalista w dziedzinie rzemiosła artystycznego, rzeźby i snycerki toruńskiej.

W kręgu jego zainteresowań znalazło się również złotnictwo toruńskie i jego mistrzowie.

Należał do nich Georg Vick, który prowadził warsztat między 1719 a 1754 rokiem.

Dzięki Bartłomiejowi Łyczakowi jako pierwszy toruński mistrz doczekał się własnej biografii.

Autor opracowania odnalazł ponad 20 dzieł oznaczonych jego cechami imiennymi.

W książce obok biografii Georga Vicka scharakteryzowano jego dorobek.

Omówiono też zagadnienia zależności stosowanej przez niego ornamentyki oraz przedstawień figuralnych zdobiących naczynia od popularnych wzorów graficznych.

Opracowanie zamyka katalog dzieł Georga Vicka oraz 90 ilustracji.

Jacek Tylicki – Materiały archiwalne do biografii artystów w nowożytnej Brodnicy

 

Jacek Tylicki 

Materiały archiwalne do biografii artystów w nowożytnej Brodnicy

Wydawca:
Muzeum w Brodnicy
„Multi” B. Grzybowska – T. Siekierski 

Brodnica 2014

Sygnatura SIRr I/54

Profesor UMK, dr hab. Jacek Tylicki jest wybitnym specjalistą w zakresie historii europejskiej sztuki nowożytnej (malarstwa, rysunku, rzeźby i grafiki).

Spod jego pióra wyszły bardzo ważne dysertacje, znajdujące się w zbiorach Książnicy:

  • Bartłomiej Strobel : malarz epoki wojny trzydziestoletniej / Toruń 2000
  • Rysunek gdański ostatniej ćwierci XVI i pierwszej połowy XVII wieku / Toruń 2005

„Materiały archiwalne do biografii artystów w nowożytnej Brodnicy” powstały dzięki kwerendzie odbytej przez autora w Centralnym Archiwum Ewangelickim w Berlinie.

Znajdują się tam księgi metrykalne parafii ewangelickiej w Brodnicy z lat 1630-1797.

W księgach tych znajduje się wiele informacji o przedstawicielach rzemiosł artystycznych – zwłaszcza o złotnikach.

Są wymieniani w księgach również rzeźbiarz i malarze.

Księgi metrykalne wymieniają mistrzów i czeladników.

Monografia zawiera blisko 30 biogramów