Teofil Piotrkiewicz – Jankowo Trzebiegoszcz i okolice w drugim tysiącleciu po Chrystusie

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w naszym księgozbiorze regionalnym.

12102016

 

Teofil Piotrkiewicz

Jankowo Trzebiegoszcz i okolice w drugim tysiącleciu po Chrystusie

Chicago-Niles 2014

Sygnatura SIRr VIII/In-120

belkaniebieska2

Teofil Piotrkiewicz (rocznik 1944) urodził się w Jankowie na Ziemi Dobrzyńskiej.

Ukończył historię i doktoryzował się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1981 roku stale przebywa na emigracji w Stanach Zjednoczonych.

Autor w swojej książce powraca do kraju dzieciństwa i przedstawia historię swojej małej ojczyzny.

Jankowo i Trzebiegoszcz położone są niedaleko Lipna.

Były wsiami królewskimi, co podnosiło status ich mieszkańców.

Pierwsze wzmianki o wsiach pochodzą z roku 1371.

Wsie rozkwitły w XVIII stuleciu.

Dzięki zachowanym dokumentom autor opisał szczegółowo mieszkańców XIX Jankowa i Trzbiegoszczy, ich rodziny, ziemie, zabudowania, dom po domu, działkę po działce, numer po numerze.

Wybuch I wojny światowej w 1914 roku oznaczał koniec okresu rozwoju dla wsi i początek dramatycznego XX wieku.

Autor śledzi historie poszczególnych rodzin przez cały XIX i XX wiek.

Osobny rozdział poświęcony został życiu duchowemu i religijnemu skupionemu wokół kościoła i parafii w Suminie.

Do książki dołączono wiele cennych fotografii przedstawiających dokumenty archiwalne, księgi parafialne, mapy i plany, zabytki i przydrożne kapliczki.

belkaniebieska2