Toruń w granicach Wielkiego Pomorza

 

Toruń w granicach Wielkiego Pomorza
Kilka uwag w sprawie siedziby Władz Państwowych Województwa Pomorskiego

Wydawca: Komitet Obywatelski m. Torunia

Toruń 1937

Sygnatura SIRr XXIII/8

Wielkie Pomorze w okresie międzywojennym oznaczało powiększone województwo pomorskie.

1 kwietnia 1938 roku granice województwa pomorskiego powiększyły się w stosunku do granic administracyjnych określonych w 1920 roku

Do województwa pomorskiego włączono wówczas 6 powiatów z województwa poznańskiego i 4 powiaty z województwa warszawskiego.

Częścią Wielkiego Pomorza stały się Bydgoszcz i Inowrocław.

 

Zanim doszło do utworzenia Wielkiego Pomorza region przeżył spór na temat stołeczności powiększonego województwa.

Toruń – dotychczasowa siedziba wojewody – był miastem mniejszym niż Bydgoszcz (największy ośrodek przemysłowy województwa).

Do stolicy województwa aspirowała również bardzo szybko rosnąca portowa Gdynia – w dłuższej perspektywie przewidywana na stolicę województwa.

Pomorski Urząd Wojewódzki – pierwotnie siedziba Szkoły Przemysłowej – dziś Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

W Toruniu najznamienitsi obywatela miasta utworzyli Komitet Obywatelski, którego nakładem w 1937 roku ukazało się opracowanie przedstawiające argumenty za kandydaturą Torunia.

Foto: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/52303

Torunianie przeprowadzili wszechstronna analizę uwzględniając mnóstwo czynników:

 • argumenty Bydgoszczy
 • stanowisko Torunia
 • nabyte prawa Torunia
 • względy historyczne i kulturalne
 • rozróżnienie centrum administracyjnego i centrum przemysłowego
 • względy handlowe i przemysłowe
 • Gdynię i jej zaplecze
 • położenie centralne
 • komunikacje i szlaki kolejowe
 • szlaki wodne
 • równomierny rozwój miast
 • pomieszczenia dla urzędów państwowych w Bydgoszczy i Toruniu
 • koszty wyżywienia
 • stan finansowy Torunia
 • opinię publiczną
 • względy wojskowe

Dla naszej Biblioteki wielkim wyróżnieniem było powołanie się na argument, że Toruń jest siedzibą Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika – największej biblioteki naukowej i publicznej na Pomorzu, która posiada największy na świecie zbiór druków polskich wydanych na Pomorzu.

Zasięg wypożyczeń międzybibliotecznych ze zbiorów Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu w latach 1924-1936 Foto: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/52303