Toruńskie Studia Bibliologiczne

 

Toruńskie Studia Bibliologiczne

2008-

Instytut Informacji Naukowej
i Bibliologii UMK

Sygnatura SIRr II/44

„Toruńskie Studia Bibliologiczne” są czasopismem naukowym poświęconym bibliologii.

Na łamach czasopisma znajdziemy artykuły dotyczące:

  • czytelnictwa
  • ruchu wydawniczo-księgarskiego
  • prasoznawstwa
  • księgoznawstwa
  • bibliotekarstwa
  • biblioterapii
  • informatologii
  • elektronicznych zasobów informacyjnych
  • nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Teksty pogrupowane są w cztery działy:
I – Artykuły
II – Problemy, badania, hipotezy
III – Recenzje, omówienia i przeglądy piśmiennictwa
IV – Okolice bibliologii

Czasopismo jest półrocznikiem – co roku wychodzą dwa numery.

„Toruńskie Studia Bibliologiczne” są czasopismem indeksowanym i punktowanym (6 pkt).