Toruńskie Studia Bibliologiczne

Toruńskie Studia Bibliologiczne

2011, nr 1 (6)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Sygnatura SIRr II/44-2011z.1

W Informatorium jest już dostępny najnowszy numer „Toruńskich Studiów Bibliologicznych” – 2011, nr 1 (6).

„Toruńskie Studia Bibliologiczne” są inicjatywą wydawniczą Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK.

W numerze znajdziesz następujące artykuły:

 • Jolanta Albińska,  Procesy prasowe redaktora „Dziennika Kujawskiego” Józefa Chociszewskiego z lat 1893 – 1896
 • Ewa J. Kurkowska,  Standardy i modele kształcenia umiejętności informacyjnych w szkolnictwie wyższym. Cz. 2: Wybrane modele i standardy europejskie
 • Piotr Malak,  Metody statystyczne w komputerowym przetwarzaniu języka naturalnego

Poza tym w numerze:

PROBLEMY, BADANIA, HIPOTEZY

 • Dorota Kamisińska,  Warszawski tygodnik „Wędrowiec” w latach 1863-1883 (część 2)
 • Marcelina Smużewska,  Studencki ruch naukowy na łamach „Głosu Uczelni”
 • Wisława Bertman,Aneta Sokół,  Książka i prasa ewangelicka w Polsce po 1989 r. Zarys zagadnienia i stan badań
 • Anna Kleiber,  Czytelnictwo w Bibliotece Raczyńskich w latach 2000-2009

RECENZJE, OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

 • Arkadiusz Wagner: Henryk Dubowik: Inkunabuły i cimelia z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy współpracy Aldony Chlewickiej i Bernardety Iwańskiej-Cieślik, Bydgoszcz 2009
 • Beata Rygiel: Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej: przeobrażenia bibliologii polskiej: na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu, pod red. Doroty Degen i Małgorzaty Fedorowicz, Toruń 2009
 • Grażyna Wrona:  Grażyna Gzella: Procesy prasowe redaktorów „Gazety Grudziądzkiej” w latach 1894-1914, Toruń 2010
 • Marta Tyszkowska:  Kamil Stępień: Folksonomie, czyli społecznościowe opisywanie treści. Poradnik, Warszawa 2010

OKOLICE BIBLIOLOGII

 • Paweł Wróblewski,  Działalność Koła Naukowego Specjalistów Informacji w roku akademickim 2009/2010
 • Maja Wojciechowska, Biblioteki Saksonii i Turyngii – europejskie centra multimedialne. Wyjazd studyjny członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do bibliotek niemieckich