Tuchola – Od pradziejów do współczesności

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Tuchola
Od pradziejów do współczesności

Praca zbiorowa pod redakcją:
Włodzimierz Jastrzębski,
Jerzy Szwankowski

Projekt okładki:
Justyna Więckiewicz

 

 


W ydawca: Przedsiębiorstwo Marketingowe LOGO
ht
tp://www.wydawnictwologo.bydgoszcz.eu/

Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi
http://www.mbp.tuchola.pl/

Bydgoszcz – Tuchola 2010

Sygnatura SIRr VIII/Tu-11

 

 

Polecamy monumentalne naukowe opracowanie historii Tucholi.

Autorami tekstów są naukowcy związani z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademią Pomorską
w Słupsku.

Okazją do wydania monografii była 725 rocznica pierwszej udokumentowanej
wzmianki o Tucholi.

W 1287 roku arcybiskup Jakub Świnka dokonał konsekracji tutejszego kościoła parafialnego.

Dzieje Tucholi podzielono chronologicznie na osiem części:

 1. prof. dr hab Jacek Woźny
  Tuchola i okolice w najdawniejszych czasach
 2. prof. dr hab Maksymilian Grzegorz
  Tuchola i ziemia tucholska na tle polskiego średniowiecza
 3. prof. dr hab Andrzej Groth
  W czasach rzeczypospolitej (1466-1772) i początki pruskiego panowania (1772-1815)
 4. dr Jerzy Szwankowski
  Tuchola w latach 1815-1920
 5. prof. dr hab Zdzisław Biegański
  Tuchola w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1920-1939)
 6. prof. dr hab Włodzimierz Jastrzębski
  Tuchola w latach 1939-1945
 7. dr Tomasz Kawski
  Tuchola i okolice w latach 1945-1989
 8. prof. dr hab Jacek Knopek
  Tuchola w Trzeciej Rzeczypospolitej