Oni tworzyli nasza historię

belkaniebieska2

23052016

Oni tworzyli nasza historię
Prace laureatów Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
2009-2013

pod redakcją Wojciecha Polaka

Wydawca : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń 2013

Sygnatura SIRr IIIA/98

belkaniebieska2

Konkurs „Oni tworzyli nasza historię” organizowany jest od 2009 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Fundację Generał Elżbiety Zawackiej i Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu.

Patronką konkursu jest Elżbieta Zawacka (1909-2009), profesor i generał, jedyna kobieta wśród cichociemnych.

Założyła fundację, która miała dbać o zachowanie pamięci o Armii Krajowej i Wojskowej Służbie Polek.

Organizatorzy konkursu również postanowili utrwalić ślady pamięci po nieznanych bohaterach oraz zachęcić młodzież szkolną do poszukiwań historycznych i do troski o przeszłość małych ojczyzn.

Dzięki temu udało się ocalić od zapomnienia wielu lokalnych bohaterów, zasłużonych w walce o wolność i niepodległość.

Dotąd ich chwalebną przeszłość znali tylko najbliżsi członkowie rodzin.

Dzięki młodym ludziom opisującym ich historię nie będą to już bezimienni bohaterowie.

Co roku na konkurs wpływa ponad 100 prac.

Książka zawiera prace nagrodzone.

Reprezentują one bardzo wysoki poziom.

Uczniowie docierali do rodzinnych pamiętników i dokumentów, spisywali relacje krewnych i znajomych.

Teksty często są wzbogacone przez historyczne fotografie.

Książka zawiera opisy prawdziwych historii.

Wykaz tekstów:

 1. Emilia Wyczyńska – Historia zesłania na Syberię
 2. Łukasz Stasiak – Cudownie ocalony – Jan Jabłoński
 3. Sara Brózdowska – Opowieść o kobiecie – gorącej patriotce
 4. Kamil Skorzewski – „Solidarność” – Jan Rulewski
 5. Kinga Majewska – „Złota Szabla” naszego cichociemnego
 6. Łukasz Kołodziejczak – Ksiądz Stanisław Laskowski
 7. Michał Polak – Moi dziadkowie w historii Pomorza
 8. Michał Składanowski – Wojskowy obóz internowania w Chełmnie 1982-83
 9. Maciej Grąźlewski – Stanisław Grąźlewski (1902-1997). Kowal w obronie Ojczyzny
 10. Agata Napierska – Prywatna wojna z komuną
 11. Marta Piątkowska – Niezwykli – obraz opozycjonistów lat 80., związanych z toruńskimi szkołami średnimi
 12. Monika Janiak – Zapomniany bohater powstania wielkopolskiego
 13. Sonia Waleszczuk – Ku chwale Ojczyzny, czyli zarys dziejów matki chrzestnej sztandaru lotników
 14. Michał Polak – Janina Awgulowa
 15. Joanna Wojdyło – Wspomnienia sybiraczki
 16. Marcin Kusiak – Bohater drugiego planu
 17. Maciej Senska – Tadeusz – wzór do naśladowania…
 18. Aleksandra Osmańska – Walka o lepsze jutro
 19. Karolina Barancewicz – Wyrwany z niepamięci…
 20. Anna Ulewicz – Mieczysława Barcikowska – działaczka NSZZ „Solidarność” w okresie stanu wojennego
 21. Magdalena Knak – Kamyki pamięci
 22. Joanna Kałka – Opowieść styczniowa, czyli o tym, jak przebiegało powstanie wielkopolskie w Żninie
 23. Monika Górska – Listy bez dokładnego adresu
 24. Weronika Piątek – Pełnić służbę Bogu, Polsce i ludziom…
 25. Joanna Banasik – Alojzy Jedamski – człowiek z zegarmistrzowską pamięcią
 26. Kinga Jurewicz – Walczyła w małym mieście o wielka sprawę: Małgorzata Dzwonkowska – działaczka społeczno-polityczna
 27. Anna Cukrowska – Stanisław Hammermeister – żył dla innych
 28. Andżelika Szafrańska – Non omnis moriar
 29. Aleksandra Kuźmińska – Zygmunt Uzarowicz – niestrudzony włodarz Lipna w latach 1924-1939
 30. Klaudia Walewska – Znad Prutu do Kazachstanu, w mundurze „kościuszkowca” na Berlin – wojenna odyseja Karola Ozimka
 31. Michał Olszewski – Spadek po historii, która na szczęście minęła

belkaniebieska2