Uniwersytet Mikołaja Kopernika – wspomnienia absolwentów – 2010

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wspomnienia absolwentów

Oprac. red.: Zofia Chyła-Bełkot,
Izabela Walczyk, Wojciech Streich, Beata Kubik

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
http://www.wydawnictwoumk.pl/

Toruń 2011

Sygnatura SIRr XXXIa/71

 

Opublikowane wspomnienia stanowią plon już drugiego konkursu ogłoszonego w 2010 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK pod hasłem „Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść”.

Zgłoszone prace objęły trzy obszary tematyczne:
„Nasi mistrzowie, Nasze studia, Nasze losy”.

Prezentowany tom wspomnień składa się z 18 tekstów.

 

 1. Jadwiga Malczyńska-Ciechorska
  Relacja z pierwszej zagranicznej wycieczki studentów UMK
 2. Teresa Salińska
  Wspomnień czar, czyli młodość durna i chmurna. 1974-1980
 3. Wiesław Barczyk
  Migawki z czasów studiów i pracy na UMK w Toruniu w latach 1947-1952
 4. Bogdan Śliwiński
  Obok Katedry
 5. Elżbieta Grotthuz-Krzyżanowska
  Wspomnienia rocznika 1958-1963
 6. Roman Siemianowski
  Migawki z życia
 7. Janusz Megger
  Wspomnienia „Nasze studia”
 8. Henryk Pliszka
  Życie po studiach
 9. Cecylia Łubieńska-Iwaniszewska
  To był człowiek dobry…
 10. Bogumiła Klemp-Dyczek
  Juliusz Rudnicki (1881-1948) – pierwszy profesor matematyki na UMK
 11. Adam J. Anastaziuk
  Moja przygoda ze Studenckim Studiem Radiowym „Bielany Radio”
 12. Janina Pazio
  Moje studia
 13. Julia Kryszewska
  Wspomnienie o profesorze Tadeuszu Makowieckim
 14. Julia Kryszewska
  Moje studia
 15. Maria Justyńska
  Profesor Sokołowski i jego fraszki
 16. Stanisław Sianko
  Toruńskie obrazki
 17. Bogdan Rost
  Moja pięcioletnia przygoda z ZSP (1964-1969)
 18. Przemysław Waszak
  Wspomnienie o Zygmuncie Waźbińskim, historyku sztuki

Wspomnienia uzupełniają załączone na końcu książki fotografie.