Waldemar Rozynkowski – Szkice z dziejów gminy Papowo Biskupie

 

Waldemar Rozynkowski

Szkice z dziejów gminy Papowo Biskupie

Wydawca:
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Papowo Biskupie

Toruń 2014

Sygnatura SIRr VIII/In-124

Prof dr. hab. Waldemar Rozynkowski jest historykiem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jego opracowanie ukazuje historię Papowa Biskupiego na tle głównych wydarzeń z dziejów Polski.

Papowo Biskupie leży w centrum ziemi chełmińskiej.

Autor przedstawił dzieje gminy od pradziejów do współczesności.

Jej historia wiąże się ściśle z dziejami kościoła – najpierw zakonu krzyżackiego, potem biskupstwa chełmińskiego,  w końcu miejscowej parafii.

Początki Papowa Biskupiego sięgają 1222 roku.

W 1505 roku król Aleksander Jagiellończyk nadal Papowo na własność biskupowi chełmińskiemu.

Oprócz samego Papowa Biskupiego autor omówił również historie innych miejscowości, wchodzących w skład gminy, takich jak:

 1. Chrapice
 2. Dubielno
 3. Falęcin
 4. Firlus
 5. Folgowo
 6. Jeleniec
 7. Kucborek
 8. Niemczyk
 9. Nowy Dwór Królewski
 10. Staw
 11. Storlus
 12. Wrocławki
 13. Zegartowice
 14. Żygląd