Walenty Fiałek – kolekcja – czasopisma

belkaniebieska2

 

wf-czasopisma

Walenty Fiałek (1852-1932) to najsłynniejszy chełmiński wydawca i drukarz, a także wybitny bibliofil i kolekcjoner książek.

Po śmierci Walentego Fiałka jego biblioteka trafiła do Książnicy Kopernikańskiej, jako depozyt Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Obejmuje ona kilka tysięcy pozycji o sygnaturach od WF 1 do WF 3941.

 

 

Mimo, że Walenty Fiałek nie wydawał gazet, zebrał w swojej kolekcji bardzo dużo tytułów prasy, zwłaszcza wydawanej w Chełmnie, Toruniu, Poznaniu, Grudziądzu, Gdańsku, Tczewie, Pelplinie, Ełku, Kwidzynie, Świeciu, Lubawie, Olsztynie, Kościerzynie, Szczytnie, Ostródzie, Brodnicy.

Czasopisma z kolekcji Walentego Fiałka bardzo łatwo odszukać w katalogu elektronicznym książnicy PROLIB na stronie integro.ksiaznica.torun.pl

Należy wybrać
1. EGZEMPLARZ
2. WYSZUKIWANIE WG SYGNATURY
3. Wpisać WF

 

W meni z lewej strony wybieramy opcje „TYP DOKUMENTU”.

Zaznaczamy „WYDAWNICTWA CIĄGŁE”

Oto wyniki wyszukiwania w katalogu elektronicznym:

 

1. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens : mit Original-Beiträgen der hervorragendsten Schriftsteller und Gelehrten / Hg. Hermann Schönlein. – Stuttgart : Herman Schönlein, 1876-1962.
Sygnatura
MAG 40344
MAG WF 426
2. Biesiada Literacka : pismo literacko-polityczne illustrowane / [red. Gracyan Unger]. – Warszawa : Gracyan Unger, 1876-1917.
Sygnatura
MAG WF 3803
3. Głos Lubawski / [red. odp. Ludwik Jabłoński]. – Lubawa : Spółka Wydawnicza G.m.b.H.
Sygnatura
MAG WF 3866
4. Ilustrowany Kalendarz „Dziennika Bydgoskiego” : bezpłatny dodatek „Dziennika Bydgoskiego”. – Bydgoszcz : Drukiem i Nakładem Drukarni Bydgoskiej.
Sygnatura
MAG 13849
MAG 21457
MAG TN 1201
MAG TN 6033
MAG TN 6034
MAG WF 3772
5. Kalendarz Ewanielicko-Polski dla Mazur, Szląska i dla Kaszubów na Rok … – Toruń : Księgarnia Ernesta Lambecka, 1886-.
Sygnatura
MAG 50127
MAG WF 2280
6. Kalendarz Katolicki dla Ludu Polskiego Zachodnich Prus i Przyległych Prowincyi na Rok … – Chełmno : J. Gółkowski, 1852-.
Sygnatura
MAG WF 2386
7. Kalendarz Kościelny dla Parafji św. Józefa w Tczewie. – [S.l. : s.n.], 19uu-19uu.
Sygnatura
MAG 03295
MAG 16298
MAG WF 3768
8. Kalendarz Pomorski na Rok … : bezpłatny dodatek dla abonentów Słowa Pomorskiego. – Toruń : Drukiem i nakładem Drukarni Toruńskiej, 1928.
Sygnatura
MAG 03161
MAG WF 3771
MAG TN 23503
9. Kalendarz Powszechny na Rok … – Warszawa : Księgarnia Teodora Paprockiego i S-ki.
Sygnatura
MAG WF 1329
10. Kalendarz Poznański na Rok … : z drzeworytami. – Poznań : Ludwik Mierzbach, 1855-1867.
Sygnatura
MAG WF 3296
11. Kalendarz Zdrowia. – Berlin : Wydaw. „Przewodnika Zdrowia”, 1900-.
Sygnatura
MAG WF 135
12. Kuh Jaw Jack : Wochenblatt wszechbratbracki, kujawiacki, netzbruderski a po polski : Inofrotzlaff – Krugschwitz / [nakładem Hieronima Derdowskiego w Toruniu] ; redagowany w pieczarach Myszej wieży od Wszechbrata i wspólników czerwonych i popielatych. – [Toruń] : Hieronim Derdowski, 1884.
Sygnatura
MAG WF 3811
13. Kujawiak : pismo ludowe : wychodzi 2 razy na tydzień, w czwartek i niedzielę / [nakładem i czcionkami A. Papsteina w Inowrocławiu] ; red. odp. Julian Prejs (Sjerp Polaczek). – Inowrocław : A. Papstein, 1884.
Sygnatura
MAG WF 3811
14. Noworocznik Teatralny na Rok … – Poznań : Stefan Pichor.
Sygnatura
MAG WF 2016
15. Noworocznik. – Grudziądz : Zakł. Graf. Wiktora Kulerskiego.
Sygnatura
MAG WF 2224
16. Smieszek : pismo peryodyczne poswięcone wesołości i zabawie. – Warszawa : [s.n.].
Sygnatura
MAG WF 1639
17. Sprawozdanie z Czynności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie za rok… – Lwów.
Sygnatura
MAG WF 3063
18. Światełko : pisemko poświęcone matkom i dzieciom / przez Emmę z Kurowskich Puffke. – Leszno : Ernest Günther, 1862.
Sygnatura
MAG WF 1759
19. Weckstimmen für das Katholische Volk / Herausgeber und verantwortlicher Red. Albert Wiesinger. – Wien.
Sygnatura
MAG WF 998
20. Ziemia Chełmińska : wychodzi trzy razy tygodniowo we wtorek, czwartek i sobotę / [za red. odp. Marjan Malczewski ; wydawca i właściciel Ludwik Wildenheim]. – Chełmno : Ludwik Wildenheim.
Sygnatura
MAG WF 3815

belkaniebieska2

Niestety Katalog elektroniczny PROLIB jest dopiero tworzony i jeszcze nie wszystkie zbiory Ksiąznicy zostały do niego wprowadzone.

Dlatego czasopism z kolekcji Walentego Fialka należy szukać również w katalogu kartkowym czasopism, który został zeskanowany i jest dostępny pod adresem: http://www1.ksiaznica.torun.pl:8002/

W katalogu kartkowym kolekcję Walentego Fiałka rozpoznamy po oznaczeniu WF przy sygnaturze.

Jedyna trudność to ta, że trzeba przejrzeć cały katalog kartka po kartce, a liczy on ich około 20 tysięcy.

Jednak pracownicy Informatorium, przejrzeli już katalog dla państwa.

Poniżej prezentujemy wyniki naszej kwerendy.

belkaniebieska2

belkaniebieska2