Wiesław Trzeciakowski – Śmierć w Bydgoszczy 1939-1945

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Wiesław Trzeciakowski

Śmierć w Bydgoszczy
1939-1945

Wydanie II (poszerzone)

Wydawnictwo Tekst

Bydgoszcz 2012

Sygnatura SIRr VIII/B-46

 

Wiesław Trzeciakowski, bydgoszczanin,  od wielu lat zajmuje się miedzy innymi dziejami stosunków – polsko niemieckich i historią Bydgoszczy.

Był członkiem komisji historycznej Instytutu Pamięci Narodowej ds. wyjaśnienia wydarzeń z 3 i 4 września 1939 roku.

Pracuje w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.

Jest poza tym poetą, tłumaczem, krytykiem literackim polskiej i niemieckiej literatury XIX i XX wieku.

Napisał ponad 20 książek.

„Śmierć w Bydgoszczy” jest owocem 11 lat jego badań archiwalno – historycznych.

Wielką zasługa autora jest ustalenie, 70 lat po wojnie, imiennej listy polskich ofiar z Bydgoszczy.

Lista obecnie liczy 1460 nazwisk Polaków zabitych przez Niemców w latach 1939-1945.

Do tej liczby należy dodać 1800 ofiar z bydgoskiej gminy żydowskiej.

Wielką wartością książki jest fakt, że nie ogranicza się ona tylko do wyliczenia ofiar.

Każda śmierć jest udokumentowana i posiada swoją indywidualną historię.

W dużej mierze jest to też zasługa rodzin zabitych i zamęczonych, które wciąż zgłaszają się do autora, zwłaszcza od czasu pierwszego wydania „Śmierci w Bydgoszczy”, co pozwoliło na ustalenie aż 360 nowych nazwisk, dotąd bezimiennych ofiar wojny i okupacji.

Książka składa się z 9 rozdziałów:

Rozdział I
W polskiej Bydgoszczy (1920-1939)

Rozdział II
Podwójne życie organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1933-1939

Rozdział III
Na północ i na zachód od Bydgoszczy. Pierwsze dni wojny.

Rozdział IV
Niemieccy dywersanci i „Bromberger Blutsonntag”

Rozdział V
3 września 1939 roku (niedziela) w Bydgoszczy

Rozdział VI
Krwawa jesień 1939 roku w Bydgoszczy i dalsze lata okupacji niemieckiej do końca stycznia 1945 roku

Rozdział VII
Rozprawa z polskimi obrońcami Bydgoszczy

Rozdział VIII
Lista imienna bydgoszczan – ciąg dalszy

Rozdział IX
Alfabetyczna lista imienna wszystkich ustalonych ofiar w Bydgoszczy w latach 1939-1945