Włodzimierz Wincławski – Słownik biograficzny socjologii polskiej

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Włodzimierz Wincławski

Słownik biograficzny socjologii polskiej

T. 1-4

Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Warszawa-Toruń 2001-2011

Sygnatura SIRi XVIa/IN-10

 

Autorem czterotomowego słownika jest prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wincławski – kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prace nad słownikiem trwały blisko ćwierć wieku – od 1988 roku.

Autor w tym czasie studiował literaturę, badał materiały archiwalne w kraju i zagranica, przeprowadzał wywiady i utrzymywał korespondencje ze świadkami.

Słownik zawiera ostatecznie 887 biogramów.

Biogramy są bardzo bogate, rozbudowane i wielostronnicowe.

Podają informacje o datach życia, miejscu urodzenia, rodzicach, pochodzeniu społecznym, domu rodzinnym, nauce szkolnej i uniwersyteckiej, karierze zawodowej, pracy naukowo-badawczej.

Biogramy uzupełnia bibliografia przedmiotowa i podmiotowa.

Oprócz życiorysu i bibliografii na końcu noty biograficznej czytelnik znajdzie również informacje o wykorzystanych źródłach archiwalnych i informatorach.