Wojciech Polak – Historia ciągle żywa

Wojciech Polak

Historia ciągle żywa
Studia i materiały

Oficyna Wydawnicza FINNA

Gdańsk – Toruń 2011

Sygnatura SIRr VIb/9-47

 Prezentowana publikacja jest zbiorem kilkunastu artykułów i tekstów źródłowych o różnorodnej tematyce.

Większość z nich dotyczy oporu społecznego wobec systemu komunistycznego, represji ze strony Służby Bezpieczeństwa przeciwko Kościołowi katolickiemu  i NSZZ „Solidarność”.

Wiele tekstów przybliża realia stanu wojennego i działalności opozycji niepodległościowej w Toruniu.

Podstawę źródłową opracowania stanowią przede wszystkim dokumenty archiwalne wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa i przechowywane w Instytucie Pamięci Narodowej.

Autor korzystał również z relacji uczestników i świadków opisywanych wydarzeń.

Część tekstów była publikowana już wcześniej – teraz zostały one poszerzone i uzupełnione.

Po raz pierwszy można zapoznać się z tekstami dotyczącymi następujących zagadnień:

  • Starania Józefa Piłsudskiego o wskrzeszenie Uniwersytetu Wileńskiego
  • Wydarzenia marca 1981 r. w Toruniu
  • Dokumenty z Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej dotyczące zajść ulicznych w dniach 31 sierpnia i 1 września 1982 r.
  • Rekin ludojad i emisje „Radia Solidarność”

Książkę uzupełniają fotografie i ilustracje z lat 80-tych.