Współczesne oblicza komunikacji i informacji

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

27072016

 

Współczesne oblicza komunikacji i informacji
Problemy, badania, hipotezy

Redakcja: Ewa Głowacka, Małgorzata Kowalska, Przemysław Krysiński

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2014

Sygnatura SIRi XII/125

belkaniebieska2

Polecana książka jest zbiorem 33 artykułów naukowych poświęconych komunikacji  w cyberprzestrzeni, językowi mediów, kulturze wieku informacji, sieciowym systemom informacyjnym, użytkownikom informacji,  komunikacji wewnątrzorganizacyjnej.

Zamieszczone teksty obejmują badania prowadzone przez specjalistów bibliologii, informatologii, socjologii, filozofii, kognitywistyki, literaturoznawstwa, informatyki i nauki o zarządzaniu.

 1. Komunikacja jako rezonans między mózgami – Włodzisław Duch
 2. Komunikacja jako podzielanie w świecie wirtualnym. Wokół teorii narzędzi (narzędzia fizyczne, konceptualne, wirtualne) – Tomasz Komendziński
 3. Kognitywne aspekty komunikacji wizualnej – Grzegorz Osiński
 4. Problem znaczenia w nowych mediach – uwagi na marginesie sztuki digitalnej – Ewa Szczęsna
 5. Z pogranicza genologii i semiotyki przedmiotów: uwagi o pojęciu gatunku tekstu w nowych mediach – Maciej Durkiewicz
 6. Przekaz werbalny i wizualny w tekście japońskim – Wojciech J. Nowak
 7. Neosemantyzmy w tekstach informatologicznych na wybranych przykładach – Maria Przastek-Samokowa
 8. Lingua vulgaris − nowe leksyki heurystyczne: konfrontacja języka haseł przedmiotowych biblioteki narodowej z sieciowymi językami  wyszukiwawczymi – Maria Bereśniewicz
 9. Folklor internetowy jako swoista forma komunikacji. Przypadek „Chytrej baby z Radomia” – Piotr Grochowski
 10. Widz jako performer, gracz, aktant w intermedialnych przestrzeniach współczesnego teatru – Monika Wąsik
 11. Internet a tradycyjne uczestnictwo w kulturze. Polska sztuka teatralna w przestrzeni wirtualnej – Adrian Uljasz
 12. Korzystanie z możliwości mediów społecznościowych przez muzea martyrologii w komunikacji z użytkownikami – Dorota Sochocka
 13. Cmentarz wirtualny. Komunikacja internetowa w obliczu śmierci – Marta Muzioł
 14. Homo communicativus religiosus – wpływ mediów na ekspansję  Kościołów neopentekostalnych w Brazylii – Renata Siuda-Ambroziak
 15. Nadinformatywność systemów informacyjnych – Artur Machlarz
 16. Kryteria oceny systemów informacyjnych w Internecie – Rafał Lewandowski
 17. Wizualizacja i prezentacja informacji w wyszukiwarkach internetowych – Natalia Pamuła-Cieślak
 18. Naukowcy na Facebooku. Wizualizacja sieci społecznych w nauce – Veslava Osińska, Tomasz Komendziński
 19. Android jako platforma zarządzania informacją − analiza możliwości systemu – Mariusz Jarocki
 20. Tradycyjne czasopismo naukowe vs. samopublikacja w dobie e-science – Piotr Nowak
 21. Od Produktu Totalnego do książki konwergencyjnej. Związki książki dla dzieci i młodzieży z innymi mediami – Michał Zając
 22. Digitalizacja „Akcentu” − założenia i plany projektu – Agnieszka Kida-Bosek, Kamil Stępień
 23. Między dorosłością a dojrzałością informacyjną – Hanna Batorowska
 24. Komunikacja wizualno-przestrzenna osób niesłyszących a świat książki i informacji – Bronisława Woźniczka-Paruzel
 25. Altruizm informacyjny jako przykład zmiany w zachowaniach pacjentów – Małgorzata Kisilowska
 26. Komunikacja zapośredniczona przez komputer na przykładzie portalu lubimyczytać.pl – Lucyna Stetkiewicz
 27. Edukacja medialna i informacyjna w szkole.  O analizie programów nauczania – Renata Piotrowska, Ewa Rozkosz
 28. Information literacy jako narzędzie w nowej kulturze nauczania języków obcych – Gabriela Meinardi
 29. Komunikacja wiedzy: efektywność i problemowa relewancja – Tadeusz Wojewódzki
 30. Kulturowe uwarunkowania komunikacji biznesowej – Aldona Glińska-Neweś
 31. Wpływ pozytywnej komunikacji na efektywność pracy zespołowej – Magdalena Kalińska
 32. Język komunikacji wewnątrzorganizacyjnej, czy to ma znaczenie? – Joanna Wińska
 33. Komunikacja  w bibliotece akademickiej i jej rola jako narzędzia promocji zasobów i usług  w środowisku akademickim – Emilia Lepkowska, Łukasz Jeszke, Iwona Wolniewicz-Pujanek

belkaniebieska2