Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 20

Kształt otwartej książki. Napis: Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 20

Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 20
Materiały z XX Konferencji Historycznej
„Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”
w Radominie w dniu 28 października 2015 r. 

pod red. Ryszarda Bartoszewskiego

Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej,

Dobrzyń nad Wisłą 2016

Sygnatura SIRr  VIb/1-63

Tom dokumentuje kolejną, dwudziestą już Konferencję Historyczną Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej pod nazwą „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”.

Seria „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” jest niezwykle ważnym wydawnictwem historycznym i doniosłym osiągnięciem Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Seria wyróżnia się jednorodnym poziomem edytorskim i wysokim poziomem przekazu popularnonaukowego i naukowego.

Tym razem konferencja odbyła się w Radominie.

W zbiorze znalazło się siedem artykułów:

1 Andrzej Szalkowski – Bitwa w Radominie 14.09.1769 r. Przyczynek do historii czasów Konfederacji barskiej na ziemi dobrzyńskiej

2 Mirosław Krajewski – Od Targowicy do Żołnierzy Niezłomnych (przyczynki do biografistyki martyrologicznej ziemi dobrzyńskiej)

3 Adam Wróbel – Z dziedzictwa kulturowego, językowego w Ziemi Dobrzyńskiej. O nazwach miejscowych Gminy Radomin

4 Patrycja Rygielska – Konspiracyjna działalność Wacława Kozłowskiego w ramach Tajnego Związku Krwawej Ręki

5 Zbigniew Fodrowski – Szkolnictwo w Gminie Radomin

6 Agnieszka Brzezińska – Ośrodek Chopinowski w Szafarni – historia i dzień dzisiejszy

7 Małgorzata Dąbrowska – Regionalna Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem