Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 22

 

Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 22
Materiały XXII Konferencji Historycznej
„Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej”
w Skrwilnie,  w dniu 23 października 2017 r. 

pod red. Ryszarda Bartoszewskiego
i Mirosława Krajewskiego

Wydawca:
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
WEiW Verbum

Dobrzyń nad Wisłą 2018

Sygnatura SIRr  VIb/1-59t.22

Tom dokumentuje kolejną, dwudziestą drugą już Konferencję Historyczną Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej pod nazwą „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej”.

Seria „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” jest niezwykle ważnym wydawnictwem historycznym i doniosłym osiągnięciem Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Seria wyróżnia się jednorodnym poziomem edytorskim i wysokim poziomem przekazu popularnonaukowego i naukowego.

Tym razem konferencja odbyła się w Skrwilnie

W zbiorze znalazło się pięć artykułów:

  1. Mirosław Krajewski – Niemiecka polityka eksterminacji ludności Ziemi Dobrzyńskiej jesienią 1939 r.
  2. Jacek D. Drejryng – Drewniane domy osadników niemieckich na terenach Warthegau w latach 1940-1944
  3. Adam Wróbel – Z dziedzictwa kulturowego, językowego w Ziemi Dobrzyńskiej. O nazwach miejscowych i wodnych gminy Skrwilno
  4. Dariusz Kolczyński – Współczesna gmina Skrwilno
  5. Iwona Jeżewska-Świeżak – Historia oświaty w Skrwilnie