Z historii Solca Kujawskiego i okolicznych wsi – Philipp Rudolf

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Z historii Solca Kujawskiego
i okolicznych wsi

Philipp Rudolf

Tłum. Alfons Domanowski

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego

Solec Kujawski 2003

Sygnatura SIRr VIII/In-102

Oryginał książki ukazał się w 1936 roku w Poznaniu nakładem Historischen Gesellschaft für Posen pod tytułem „Aus der Geschichte von Schulitz und den umliegenden Dörfern”.

Dr Philipp Rudolf (1901-1983) był w okresie międzywojennym nauczycielem w niemieckiej szkole podstawowej w Solcu Kujawskim oraz organistą w miejscowym kościele ewangelickim.

Autor wiele miejsca poświęcił kolonizacji i lokacji na prawie niemieckim, osadnictwu olęderskiemu, roli kościoła luterańskiego i miejscowej gminie ewangelickiej.

Pomimo tego opracowanie jest bardzo obiektywne, dalekie od nacjonalizmu i niemieckiego szowinizmu.

Dzieli się ono na trzy części:

Część I – Historia Solca i okolic do czasu zaboru pruskiego

 • Nazwa i herb miasta
 • Założenie miasta na prawie magdeburskim
 • Miasto do czasów zasiedlenia przez olędrów
 • Zakładanie wsi olęderskich w okolicach Solca
 • Czasy szwedzkie
 • Odbudowa wsi olęderskich i zasiedlanie Solca
 • Stosunki gospodarcze i prawne wsi olęderskich
 • Miasto i okolice w czasach upadku państwa polskiego

Część II – Pod panowaniem pruskim

 • Miasto i okolice podczas aneksji przez Prusy w latach 1772-1773
 • Solec i okolice do czasu Kongresu Wiedeńskiego
 • Historia miasta od 1815 do 1850 roku
 • Solec jako centrum handlu drewnem
 • Kościół i szkoła

Część III – Pod panowaniem polskim

Książkę uzupełnia 35 ilustracji.