Z przeszłości w przyszłość – kulturotwórcze i cywilizacyjne znaczenie klasztoru pobernardyńskiego dla społeczności lokalnej w Świeciu

 

Z przeszłości w przyszłość

Kulturotwórcze i cywilizacyjne znaczenie klasztoru pobernardyńskiego dla społeczności lokalnej w Świeciu

Wydawca: Szkoły Katolickie
im. ks. dr. Bernarda Sychty

Świecie 2012

Sygnatura SIRr XXXI/104

Publikacja „Z przeszłości w przyszłość” została wydana w związku z jubileuszem 15-lecia Szkół Katolickich im. ks. dr. Bernarda Sychty w Świeciu.

Książka jest zbiorem tekstów poświęconych kulturotwórczemu i cywilizacyjnemu znaczeniu klasztoru pobernardyńskiego dla społeczności lokalnej w Świeciu i szerzej na Kociewiu.

Do tradycji bernardyńskiej nawiązuje dziś Zespół Szkół Katolickich w Świeciu.

Zespół Szkół Katolickich składa się z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (od 1997 r.), Katolickiego Gimnazjum (od 2007 r.) i Katolickiej Szkoły Podstawowej (od 2012 r.).

Opracowanie składa się z dwóch części:

  • Pobernardyński Zespół Klasztorny w Świeciu
  • Szkoły Katolickie Świecie im. ks. dr. Bernarda Sychty

W książce opisano dzieje kościoła i klasztoru bernardynów w Świeciu, zarówno w ujęciu historyka kościoła, jak i w ujęciu historyka sztuki.

Do opracowania dołączono szereg zabytkowych tekstów z kronik świeckich bernardynów, przetłumaczonych na język polski.

Drugą część księgi jubileuszowej otwiera prezentacja patrona szkoły ks. dr. Bernarda Sychty.

Dalej możemy przeczytać o okolicznościach utworzenia Szkół Katolickich w Świeciu, ich rozwoju, funkcjonowaniu i perspektywach.

Niezwykle cenne są liczne zamieszczone w książce osobiste wspomnienia założycieli szkoły, dyrektorów, nauczycieli, kapłanów, uczniów i rodziców.