Z Torunia – Teksty miejscem zainspirowane / pod redakcją Anny Nadolskiej-Styczyńskiej

 

Z Torunia
Teksty miejscem zainspirowane 

pod redakcją Anny Nadolskiej-Styczyńskiej

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIII/T-182

Pomysł książki narodził się w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Autorami tekstów są nie tylko etnolodzy ale również historycy, muzykolodzy, folkloryści, muzealnicy, antropolodzy.

Specjaliści z różnych dziedzin stworzyli monografie zbiorową, której wspólnym mianownikiem jest Toruń.

Każdy autor mógł potraktować miasto w sposób dowolny, realistycznie czy symbolicznie, poważnie czy lekko.

Sam Toruń mógł być bohaterem artykułu, ale mógł być tylko inspiracja i tłem rozważań.

Książka składa się z 10 studiów.

  • Janusz Małłek, Moje związki z etnologią toruńską i efekt tych relacji. O sztuce ludowej „Plon. Dożynki na Mazurach”  
  • Hubert Czachowski, Zestawić przejawy teatru…”. Z archiwalnych śladów – historia etnologii i Cezaria Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz  
  • Arleta Nawrocka-Wysocka, Muzyczne tradycje polskojęzycznych społeczności luterańskich w Polsce. Tropy toruńskie  
  • Tomasz Kalniuk, Toruń – mój rite de passage: od obcego do badającego obcych  
  • Artur Trapszyc, Nad-widoki utracone? O nowym krajobrazie Torunia z perspektywy antropologii wizualnej  
  • Anna Natalia Kmieć, Kościół wybudowano na końcu. Miejsca sacrum w przestrzeni Rubinkowa  
  • Anna Nadolska-Styczyńska, Piernik i Kopernik, czyli wizerunek Torunia w oczach łodzian 
  • Jarosław Dumanowski, Świat piernika i jego stolica  
  • Rafał Kleśta-Nawrocki, Slam poetycki – toruńskie (re)prezentacje  
  • Violetta Wroblewska, Toruń i ptasia grypa, czyli dawne i nowe opowieści o mieście (ujęcie folklorystyczne)