Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach – podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

16032016

Zakon Krzyżacki w Prusach
i Inflantach

Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku

Redakcja: Roman Czaja,
Andrzej Radzimiński

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2013

Sygnatura SIRr VIb/4-43

belkaniebieska2

Historycy związani z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie swych długoletnich badań dążą do weryfikacji w świadomości społecznej negatywnego obrazu zakonu krzyżackiego i upowszechnienie aktualnego stanu wiedzy jego państwie.

Polecane dziś opracowanie jest wspólnym dziełem profesorów polskich i niemieckich:
– Marian Arszyński
– Marian Biskup
– Roman Czaja
– Bernhart Jähnig (Berlin)
– Klaus Militzer (Bochum)
– Zenon Hubert Nowak
– Andrzej Radzimiński
– Janusz Tandecki

Autorzy poświecili swoja monumentalna publikację administracji państwa zakonu krzyzackiego w Prusach i Inflantach.

Opisali również zamki zakonne i biskupie.

Wiele miejsca poświęcili miastom i przestrzeni miejskiej.

Wyjaśnili kwestie związane z podziałami kościelnymi  w Prusach i Inflantach.

Scharakteryzowali organizacje parafialną w państwie krzyżackim.

Szczegółowo przedstawili informacje na temat dostojników i urzędników zakonu krzyżackiego i zakonu kawalerów miejscowych.

Przedstawili wykaz biskupów diecezji pruskich i inflanckich.

Dążąc do popularyzacji wiedzy o zakonie wśród uczniów, studentów i nauczycieli zadbano
o bardzo bogaty wybór źródeł na temat:
– genezy i powstania zakonu krzyżackiego (Leszek Zygner)
– początków władztwa terytorialnego (Tomasz Jasiński)
– struktury wewnętrznej (Janusz Tandecki)
– organizacji kościoła i duchowieństwa (Andrzej Radzimiński)
– społeczeństwa i kształtowania się reprezentacji stanowej (Sławomir Jóźwiak)
– obliczy kultury intelektualnej (Wiesław Sieradzan)
– działalności gospodarczej (Roman Czaja)
– Budownictwa (Marian Arszyński)

Jak przystało na książkę poświęconą podziałom administracji państwowej i kościelnej wydawnictwo zawiera kilkanaście szczegółowych map.

belkaniebieska2