Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim

belkaniebieska2

15062016

Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim

Pod redakcja:
Waldemar Rozynkowski,
Małgorzata Strzelecka,
Michał Targowski

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2013

Sygnatura SIRr XIII/145

belkaniebieska2

Pisaliśmy już o serii książek „Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego”, która wydaje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Swoją własną serie książek poświęconych historii regionalnej wydaje również Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pod tytułem „Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości”.

Również i ta seria jest pokłosiem konferencji naukowo-metodycznych organizowanych przez Instytut Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK.

W ramach serii ukazały się do tej pory następujące publikacje:

 

1. Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.
Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.
3. Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

 

Książka „Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim” podzielona jest na dwie części.

Pierwsza część zawiera referaty naukowe toruńskich historyków i historyków sztuki.

Autorami tekstów drugiej części są dydaktycy i nauczyciele praktycy opisujący realizowane przez szkoły projekty z zakresu edukacji regionalnej.

CZĘŚĆ HISTORYCZNA

1. Sławomir Jóźwiak – Zamki krzyżackie w średniowiecznych źródłach pisanych

2. Jerzy Dygdała – Siedziby szlachty chełmińskiej w XVI-XVIII wieku

3. Szczepan Wierzchosławski – Polskie dwory ziemiańskie na Pomorzu Nadwiślańskim w XIX wieku

4. Tomasz Krzemiński – Krytyka działalności społecznej ziemiaństwa polskiego Prus Zachodnich w opinii prasy ruchu ludowego na przełomie XIX i XX stulecia

5. Karolina Zimna-Kawecka – Zamki, pałace, dwory regionu pomorskiego w okresie II RP – rola działań konserwatorskich w zakresie edukacji historyczno-kulturalnej

6. Robert Stodolny – Ziemianie okolic Aleksandrowa Kujawskiego i ich wpływ na powstanie i rozwój miejscowości

CZĘŚĆ METODYCZNA

Zbigniew Żuchowski – „W małym dworku pośród pół” – dwory gminy Wąpielsk w okresie międzywojennym oraz ich wykorzystanie w edukacji regionalnej

Ilona Radomska – Tropem mieszkańców siedzib ziemiańskich nad Skrwą i Wkrą – z doświadczeń edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu

Dariusz Chrobak – Zamki, pałace i dworki ziemi dobrzyńskiej w działaniach edukacyjnych w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych

Mirosława Otlewska – „Moje magiczne Ostromecko” na lekcjach historii w gimnazjum

Łukasz Oliwkowski – Na tropie grodzisk. O archeologicznej wyobraźni gimnazjalistów i Jana Kasprowicza

belkaniebieska2