Zasady korzystania z Czytelni Informatorium w czasie stanu epidemii COVID-19

Zasady korzystania z Czytelni Informatorium w czasie stanu epidemii COVID-19

W trosce o bezpieczeństwo Czytelników i personelu Biblioteki, zostały wprowadzone następujące zasady:

  1. Czytelnia Informatorium jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 19.00 (z przerwą techniczną 13.00-13.30) oraz w sobotę w godzinach 9.00-14.00
  1. Z Czytelni Informatorium mogą korzystać tylko Czytelnicy posiadający ważną kartę biblioteczną.
  1. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa w Czytelni Informatorium może przebywać maksymalnie 4 czytelników, bezpieczna odległość między nimi wynosi 1,5 m.
  1. W celu uniknięcia kolejek i przepełnienia w Czytelni Informatorium wprowadzamy rezerwację miejsc przez czytelników na konkretną godzinę telefonicznie: 56 622 66 42 w.103 lub emailowo: regionalna@ksiaznica.torun.pl
  1. Czytelników obowiązuje dezynfekcja dłoni. Przy wejściu do Biblioteki i Czytelni dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym.
  1. Każdy Czytelnik podczas pobytu w Czytelni ma obowiązek zasłaniania nosa i ust.
  1. Materiały biblioteczne z księgozbioru podręcznego podaje dyżurujący bibliotekarz. Po zakończeniu pracy, należy zostawić je na stoliku, zostaną one poddane kwarantannie.
  1. Prasa bieżąca nie jest udostępniana.
  1. Do dyspozycji Czytelników udostępniono dwa stanowiska komputerowe, jedno z dostępem do katalogu i baz on-line, drugie z dostępem do wypożyczalni cyfrowej Academica. Nie będzie możliwości korzystania na nich z Internetu.
  1. Rekomendujemy korzystanie z własnych urządzeń w celu zamawiania materiałów bibliotecznych i przeglądania baz on line.