Zbigniew Grochowski – Historia Wyrzyska

 

Zbigniew Grochowski

Historia Wyrzyska
525 zadań i rozwiązań

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIII/In-130

Zbigniew Grochowski jest uznanym autorem wielu popularnonaukowych książek poświęconych historii miast.

Jako długoletni nauczyciel historii wypracował bardzo przystępną formę popularyzacji wiedzy wśród młodzieży.

Opublikował już kilkanaście książek, w których w formie zagadek, za pomocą pytań i odpowiedzi, opowiedział dzieje Torunia, Bydgoszczy, Włocławka, Krakowa, Wrocławia, Łobżenicy, Hrubieszowa, Świdwina, Wyrzyska, Warszawy.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest szereg jego książek:

 1. Błogosławiony ksiądz phm. Stefan Wincenty Frelichowski : patron harcerzy polskich i… : 410 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2014.
 2. Dzieje bazyliki katedralnej świętych Janów w Toruniu, widoki z jej wieży i … : 560 zadań i rozwiązań : w 75. rocznicę urodzin pierwszego biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2016.
 3. Dzieje Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu : 335 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – [Toruń : Zakład Usług Poligraficznych DRUK-TOR 2015].
 4. Dzieje Torunia – Miejski Konkurs Historyczny / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich 2006.
 5. Historia Bydgoszczy : 665 zadań i rozwiązań w 665 rocznicę lokacji / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2011.
 6. Historia Hrubieszowa : 350 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek cop. 2012.
 7. Historia Krakowa : 750 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek cop. 2013.
 8. Historia Łobżenicy : 500 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek cop. 2014.
 9. Historia Świdwina : 500 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek cop. 2011.
 10. Historia Torunia : 775 zadań i rozwiązań w 775 rocznicę lokacji / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2009.
 11. Historia Torunia : 775 zadań i rozwiązań w 775 rocznicę lokacji / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2014.
 12. Historia Warszawy : 1000 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek cop. 2010.
 13. Historia Włocławka : 500 zagadek i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2010.
 14. Historia Wyrzyska : 525 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2016.
 15. Śladami Świętego Jana Pawła II Wielkiego : mojego – twojego – naszego patrona : 1111 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2016.
 16. Wielka historia Torunia : 1525 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2016.

Zbigniew Grochowski w książce „Historia Wyrzyska : 525 zadań i rozwiązań” przedstawił dzieje Wyrzyska przy pomocy ośmiu testów.

Tematyka zadań obejmuje następujące zagadnienia:

– położenie miasta,
– historia Wyrzyska do 1772 roku
– Wojciech Rydzyński – jeden z właścicieli Wyrzyska
– biskup Franciszek Ksawery Rydzyński – słynny wyrzyczanin
– ksiądz Alfons Kaczmarek – proboszcz w Wyrzysku
– ksiądz Feliks Skrzypiński – proboszcz w Wyrzysku
– historia Wyrzyska w latach 1773-1920
– Wyrzyska Kolek Powiatowa
– historia Wyrzyska w latach 1920-1939
– historia Wyrzyska podczas II wojny światowej
– historia Wyrzyska po II wojnie światowej
– Szpital Powiatowy w Wyrzysku
– Ludwik Muzyczka – wyrzyski starosta powiatowy
– Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska – historia, ludzie i działalność
– Wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska
– uzupełnienie tekstu, aby powstały zdania prawdziwe
– dzieje Wyrzyska w datach
– wiersze Barbary Wilk
– kościół św. Marcina  dzieje parafii
– św. Marcin – patron kościoła w Wyrzysku
– św. Jan Paweł II – Mój – Twój – Nasz Patron
– Publiczne Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka
– Chatka Puchatka – Patron Publicznego Przedszkola w Wyrzysku
– Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich
– Powstańcy Wielkopolscy – patroni Szkoły Podstawowej w Wyrzysku
– Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie
– Maria Skłodowska-Curie – patronka Gimnazjum w Wyrzysku
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
– Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
– Ochotnicza Straż Pożarna
– Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Łobzonka
– Rzeka Łobzonka
– Gmina Wyrzysk
– stolice gmin – sąsiadów gminy Wyrzysk
– Powiat Pilski
– Michał Mędlewski – pisarz, poeta, jeden z twórców kultury w Wyrzysku i regionie
– Twórczość Michała Mędlewskiego
– Nazwy ulic, numery budynków na podstawie zdjęć
– pomniki, figury tablice okolicznościowe
– określenie budynku na podstawie jego fragmentu
– wyjście z ulicy na ulicę
– analiza źródeł
– wiersze Zdzisława Seroki