Zbigniew Grochowski – Wielka historia Torunia : 1525 zadań i rozwiązań

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Zbigniew Grochowski - Wielka historia Torunia - 1525 zadań i rozwiązań

Zbigniew Grochowski

Wielka historia Torunia
1525 zadań i rozwiązań

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIII/T-175

Zbigniew Grochowski jest uznanym autorem wielu popularnonaukowych książek poświęconych historii miast.

Jako długoletni nauczyciel historii wypracował bardzo przystępną formę popularyzacji wiedzy wśród młodzieży.

Opublikował już kilkanaście książek, w których w formie zagadek, za pomocą pytań i odpowiedzi, opowiedział dzieje Torunia, Bydgoszczy, Włocławka, Krakowa, Wrocławia, Łobżenicy, Hrubieszowa, Świdnicy, Warszawy.

Jest również zasłużonym popularyzatorem wiedzy regionalnej, twórcą „Miejskiego Konkursu Historycznego Dzieje Torunia” oraz toruńskich sympozjów młodzieżowych poświęconych wybitnym postaciom polskiego narodu i Kościoła.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest szereg jego książek:

 1. Błogosławiony ksiądz phm. Stefan Wincenty Frelichowski : patron harcerzy polskich i… : 410 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2014.
 2. Dzieje bazyliki katedralnej świętych Janów w Toruniu, widoki z jej wieży i … : 560 zadań i rozwiązań : w 75. rocznicę urodzin pierwszego biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2016.
 3. Dzieje Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu : 335 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – [Toruń : Zakład Usług Poligraficznych DRUK-TOR 2015].
 4. Dzieje Torunia – Miejski Konkurs Historyczny / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich 2006.
 5. Historia Bydgoszczy : 665 zadań i rozwiązań w 665 rocznicę lokacji / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2011.
 6. Historia Hrubieszowa : 350 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek cop. 2012.
 7. Historia Krakowa : 750 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek cop. 2013.
 8. Historia Łobżenicy : 500 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek cop. 2014.
 9. Historia Świdwina : 500 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek cop. 2011.
 10. Historia Torunia : 775 zadań i rozwiązań w 775 rocznicę lokacji / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2014.
 11. Historia Warszawy : 1000 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek cop. 2010.
 12. Historia Włocławka : 500 zagadek i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2010.
 13. Historia Wyrzyska : 525 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2016.
 14. Śladami Świętego Jana Pawła II Wielkiego : mojego – twojego – naszego patrona : 1111 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2016.
 15. Wielka historia Torunia : 1525 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2016.

„Wielka historia Torunia : 1525 zadań i rozwiązań” składa się z 20 testów.

Testy liczą po 75 zadań.

Każdy test zawiera pytania poświęcone następującym tematom:

 • legendom toruńskim
 • historii Torunia do 1793 roku
 • Mikołajowi Kopernikowi
 • burmistrzowi Henrykowi Strobandowi (1548-1609)
 • dziejom Torunia  w latach zaboru pruskiego
 • Twierdzy Toruń
 • Samuelowi Bogumiłowi Linde
 • historii Torunia w okresie międzywojennym
 • bł. ks. Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu
 • dziejom Torunia w czasie II wojny światowej
 • budowlom, których już nie ma
 • honorowym obywatelom miasta
 • świętemu Janowi Pawłowi II i jego związkom z Toruniem
 • świątyniom toruńskim
 • Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika
 • festiwalom, koncertom, przedstawieniom plenerowym i konkursom
 • Muzeum Okręgowemu w Toruniu
 • Teatrowi im. Wilama Horzycy
 • Centrum Kultury Dwór Artusa
 • Ogrodowi Zoobotanicznemu
 • pomnikom przyrody
 • Strudze Toruńskiej
 • książkom o Toruniu
 • Aktorom i ich rolom związanym z Toruniem
 • filmom fabularnym i serialom kręconym w Toruniu
 • serialowi TVN :Lekarze”
 • Toruniowi na znaczkach
 • związanym z Toruniem medalista olimpijskim, mistrzom świata, Europy i Polski
 • osiągnięciom toruńskiego speedway’a
 • Piernikowej Alei Gwiazd
 • wierszom, piosenkom i powieściom o Toruniu i ich autorom
 • Nagrodzie Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego
 • wypowiedziom znanych osób o Toruniu
 • najstarszemu pocztowi królów i książąt polskich z Sali Królewskiej Muzeum Okręgowego
 • tablicom okolicznościowym
 • laureatom Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego
 • laureatom Miejskiego Konkursu Historycznego „Dzieje Torunia”
 • laureatom Diecezjalnego konkursu o bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim
 • budynkom na rogach ulic
 • miastom partnerskim Torunia
 • miastom, których herby wmurowano w bruk ulic Szerokiej i Królowej Jadwigi
 • „Nowościom” – dziennikowi toruńskiemu
 • hotelom Toruniu
 • Towarzystwu Miłośników Torunia
 • Wydawnictwu Adam Marszałek
 • biogramom
 • skrzyżowaniom ulic
 • nazwom ulic
 • pomnikom
 • placom
 • patronom toruńskich ulic i placów
 • polskim pisarzom, poetom i kompozytorom
 • prezydentom, premierom, prymasom Polski, dowódcom powstań i kapelanom „Solidarności”
 • tekstom źródłowym

Ostatni test liczy 100 zadań i ma charakter powtórzeniowy.

Charakter książki sprawia, że dostarcza ona wiedzy o Toruniu, ale też pobudza czytelników do własnych poszukiwań.

Atrakcyjność książki podnoszą liczne kolorowe fotografie ilustrujące pytania.

Książkę zamyka artykuł poświęcony Miejskiemu Konkursowi Historycznemu „Dzieje Torunia” – jego genezie, przebiegowi i ocenie.

Pierwszy konkurs odbył się w roku szkolnym 2000/2001, ale Zbigniew Grochowski myślał o jego stworzeniu już w 1979 roku.

Finał konkursu miał miejsce w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym, z którym swoją karierę nauczycielską związał autor publikacji.

Zbigniew Grochowski kierował konkursem do 2007 roku (nawet po przejściu na emeryturę).

W 2018 roku odbyła się już XVIII edycja konkursu.

Finał miał tradycyjnie miejsce w zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym.

Nagrody finalistom wręczał jak zwykle prezydent miasta Torunia.