Ze Złotej Księgi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Ze Złotej Księgi
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pod redakcją:
Stanisława Salmonowicza,
Marka Sobczyka

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XXXIa/77

Uniwersytet Mikołaja Kopernika obchodził w 2015 roku 70-tą rocznicę utworzenia.

Z tej okazji Wydział Prawa i Administracji przygotował jubileuszową publikację.

Składa się na nią zarys historii Wydziału oraz sześc życiorysów wybitnych profesorów, którzy swoją postawą oraz dorobkiem naukowym ukształtowali wizerunek toruńskiego ośrodka prawniczego.

Zawartość wydawnictwa obejmuje następujące teksty:

  • Ewa Gajda – Krótki rys historii Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu
  • Stanisław Salmonowicz – Karol Koranyi (1897-1964) Historyk prawa
  • Janusz Justyński – Wiktor Kornatowski (1911-1975) Historyk doktryn polityczno-prawnych
  • Andrzej Gaca, Zbigniew Naworski – Zbigniew Zdrójkowski (1915-1995) Badacz historii prawa i ustroju oraz zasłużony dydaktyk i organizator nauki
  • Zbigniew Witkowski – Wacław Szyszkowski (1904-1996) Konstytucjonalista
  • Andrzej Sokala – Władysław Bojarski (1931-2000) Romanista
  • Ewa Kustra – Wiesław Lang (1928-2012) Teoretyk prawa