Zefiryn Jędrzyński – Karteczki własnego wyrobu – Listy Wisławy Szymborskiej do Tadeusza Zakrzewskiego w Toruniu

belkaniebieska2

06042016

 

Zefiryn Jędrzyński

Karteczki własnego wyrobu
Listy Wisławy Szymborskiej do Tadeusza Zakrzewskiego w Toruniu

Towarzystwo Miłośników Torunia
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu

Toruń 2012

Sygnatura SIRr XXXIIc/6

belkaniebieska2

Książkę Zefiryna Jędrzyńskiego „Karteczki własnego wyrobu. Listy Wisławy Szymborskiej do Tadeusza Zakrzewskiego w Toruniu” wydało w 2012 roku Towarzystwo Miłośników Torunia i Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.

Album zawiera 13 listów-pocztówek Wisławy Szymborskiej.

Ich wyjątkową wartość tworzy nie tylko treść, ale i forma plastyczna.

Noblistka ozdabiała swą korespondencje wycinkami ze starych żurnali, ogłoszeń, rysunków, tworząc w ten sposób bardzo zabawne kolaże.

Z Tadeuszem Zakrzewskim, znanym toruńskim historykiem i bibliofilem, połączyła poetkę wspólna pasja do kolekcjonowania pocztówek.

Wydawnictwo zawiera faksymile pocztówek wykonanych własnoręcznie przez Wisławę Szymborską. korespondencji.

Zefiryn Jędrzyński opisał też więzi łączące noblistkę z Toruniem – jej rodzina mieszkała tu w latach 1924-1929.

Dokładnie opisana jest również historia znajomości Tadeusza Zakrzewskiego (1922-2014) z Wisławą Szymborską (1923-2012).

Dowiadujemy się o okolicznościach poznania, wspólnej pasji kolekcjonerskiej, korespondencji, która trwała w latach 1977-1987.

belkaniebieska2