Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego

 

Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego

Pod redakcją:
Waldemara Rozynkowskiego,
Małgorzaty Strzeleckiej,
Michała Targowskiego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2015

Sygnatura SIRr IIIA/109

„Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego” jest już trzecim tomem wydanym w ramach serii „Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości”.

Do tej pory ukazały się:

  • Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim (2013)
  • Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim (2014)
  • Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego (2015)

Seria jest pokłosiem konferencji naukowo-metodycznych organizowanych przez Instytut Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK.

Zbiór studiów „Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego” składa się z referatów wygłoszonych podczas konferencji, jaka odbyła się 27 listopada 2014 roku w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK.

Autorami referatów byli uczeni akademiccy oraz nauczyciele praktycy.

Pierwsza naukowa część książki zawiera teksty badaczy, prezentujących wyniki swych poszukiwań i odkryć.

Druga metodyczna część została napisana przez nauczycieli historii i osoby związane z naszym regionem, które zaprezentowały swoje osiągnięcia i autorskie projekty.

CZEŚĆ HISTORYCZNA

Joanna Karczewska, Dariusz Karczewski – Książę Kazimierz Konradowic – twórca księstwa kujawskiego

Sobiesław Szybkowski – Od jednowioskowego szlachcica do wojewody. Kariera wojewody brzeskiego Andrzeja z Pierowej Woli (Lubienia)

Tomasz Dziki – Z badań nad wizerunkiem burżuazji przemysłowej Włocławka w okresie zaborów (1815–1918)

Aneta Niewęgłowska – Dyrektorzy wyższej szkoły żeńskiej w Toruniu w dziewiętnastym stuleciu

Waldemar Rozynkowski – Z Łucka do Zamku Bierzgłowskiego – o Słudze Bożym ks. biskupie Adolfie Piotrze Szelążku (1865–1950)

Monika Pest – Korespondencja polskich typografów do Janiny i Zygfryda Gardzielewskich. Unikatowa pamiątka „czarnej sztuki” w regionie

CZEŚĆ METODYCZNA

Bartosz Kleist  – Kujawy w życiu i twórczości Jana Kasprowicza 

Agnieszka Laddach – Ks. prof. Janusz St. Pasierb w świadomości mieszkańców województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego

Grzegorz Radomski, Jarosław Czarnomski – Pamięć o byłych nauczycielach jako forma kreowania wzorca osobowego w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu 

Grażyna Jaśniowska – Jan Kasprowicz – patron Szkoły Podstawowej nr 10 w Inowrocławiu

Dariusz Chrobak – Znani i nieznani mieszkańcy ziemi dobrzyńskiej w kształtowaniu postaw młodego pokolenia na przykładzie działań Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie 

Mateusz Głowacki – Józef Otto hr. Skarbek (1819–1900) – życie, działalność i spuścizna ostatniego dziedzica Osięcin z perspektywy edukacji historycznej i regionalnej

Szymon Wiśniewski – Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia i okolic na frontach II wojny światowej. W 70. rocznicę bitwy pod Monte Cassino

Maria Jadczak – Tajemnica Elżbiety Zawackiej. Czy „Zo” była Matą Hari? Próba lekcyjnego portretu psychologicznego