Zygmunt Boras – Poczet hetmanów polskich i litewskich

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Zygmunt Boras

Poczet hetmanów polskich i litewskich

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
http://www.press.amu.edu.pl
Projekt okładki: Ewa Wąsowska

Poznań 2005

Sygnatura SIRi XVIa/W-12

 

Autorem książki Zygmunt Boras (1927-2008)
był profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizował się w historii nowożytnej oraz w dziejach Śląska, Pomorza Zachodniego i Wielkopolski.

Napisał kilkaset artykułów i kilkadziesiąt książek.

„Poczet hetmanów polskich i litewskich” to jego ostatnia książka, wydana już po śmierci profesora.

 

Książka zawiera biografie kilkunastu najważniejszych hetmanów.

Z lektury dowiemy się wiele o historii urzędu hetmańskiego
i wojskowości Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Instytucja hetmaństwa została prawnie uregulowana w 1539 roku.

Urząd ten miał szczęście być sprawowanym przez bardzo wybitne osobowości,
wodzów i mężów stanu.

Hetmani i prymasi byli obok królów najważniejszymi postaciami demokracji szlacheckiej.

Jednak w XVIII wieku zabrakło wybitnych osobowości na tym urzędzie, co również przyczyniło się do kryzysu i upadku Rzeczypospolitej.

Książka zawiera opisy życia i działalności następujących hetmanów:

 1. Konstanty Iwanowicz Ostrogski
 2. Jan Tarnowski
 3. Mikołaj I Sieniawski
 4. Jerzy Jazłowiecki
 5. Mikołaj Mielecki
 6. Jan Zamoyski
 7. Stanisław Żółkiewski
 8. Jan Karol Chodkiewicz
 9. Stanisław Koniecpolski
 10. Krzysztof II Radziwiłł
 11. Janusz Radziwiłł
 12. Stefan Czarniecki
 13. Jan III Sobieski
 14. Hieronim Lubomirski
 15. Jan Klemens Branicki
 16. Michał Kazimierz Ogiński
 17. Franciszek Ksawery Branicki