Category Archives: Biografie

Next Page

UMK w kampanii Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w wyborach ’89

 

UMK w kampanii Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w wyborach ’89

Opracowanie redakcyjne Anna Mądry

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2019

Sygnatura SIRr XXXIa/87

Publikacja ukazała się w 30 rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku.

Zawiera wspomnienia uczestników kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Toruniu – Sławomira Kalembki i Jana Wyrowińskiego.

W opracowaniu znalazły się noty biograficzne uczestników kampanii wyborczej KO „Solidarność”.

Biogramy zawierają informacje o związkach postaci z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, o ich działalności opozycyjnej w latach 1980-1989 oraz o udziale w kampanii wyborczej w 1989 roku.

W książce znalazły się biogramy następujących osób:

 • Antoni Stawikowski
 • Stanisław Dembiński
 • Alicja Grześkowiak
 • Jan Wyrowiński
 • Krzysztof Żabiński
 • Roman Bäcker
 • Elżbietą Bernaciak (Gryczyk)
 • Zbigniew Bobiński
 • Robert Erdmann
 • Ludmiła Fastowicz
 • Piotr Gadzinowski
 • Jarosław Garbowski
 • Tadeusz Grudziński
 • Artur Hutnikiewicz
 • Jacek Kalas
 • Maria Kalas (Mansfeld)
 • Sławomir Kalembka
 • Marian Kallas
 • Radosław Karolczuk
 • Maria Anna Karwowska
 • Jacek Karwowski
 • Maciej Karwowski
 • Jan Kwiatkowski
 • Janusz Małecki
 • Rafał Zyndram Maszkowski
 • Anna Olpeter-Łenyk
 • Wanda Perczak
 • Wojciech Polak
 • Maciej Bartłomiej Romaniuk
 • Beata Sengebusch-Małecka
 • Jarosław Sobieraj
 • Andrzej Tyc
 • Dorota Joanna Wieczorek
 • Jerzy Władysław Wieczorek
 • Elzbieta Wierszyło
 • Artur Wiśniewski
 • Elżbieta Zawacka
 • Robert Ziemkiewicz

Biogramy opracowali: Lidia Gerc, Małgorzata Janewicz. Maciej Karwowski, Karol Kłodziński, Anna Klugowska, Dorota Kromp, Kamila Maj, Jarosław Sobieraj, Dotota Wieczorek.

Publikacje poprzedza wstęp Anny Klugowskiej przedstawiający okoliczności, przebieg i wyniki wyborów 4 czerwca 1989 roku w Toruniu.

Opracowanie zamyka opracowane przez Annę Klugowską Kalendarium kampanii Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Toruniu w wyborach 4 czerwca 1989 roku.

Romuald Skaliński – Mikołaj Kopernik – Nicolaus Copernicus (1473-1543). Życie i praca astronoma oraz powtórny pochówek uczonego we Fromborku

 

Romuald Skaliński

Mikołaj Kopernik – Nicolaus Copernicus (1473-1543)
Życie i praca astronoma oraz powtórny pochówek uczonego we Fromborku

Wydawca; Universitati Nicolai Copernici Thoruniensi 

Toruń 2012

Sygnatura SIRr IV/99

Romuald Skaliński jest znanym toruńskim esperantystą, współzałożycielem i wieloletnim działaczem Towarzystwa Esperanckiego „Flamo” w Toruniu.

Jest również autorem wielu książek w języku polskim i esperanto dostępnych w Książnicy Kopernikańskiej:

1 – Arto romanica en Pollando / Romuald Skaliński. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika : Esperanto-Societo Flamo, 2002.

2 – Esperanto iom post iom : ekzerca universita studlibro / Romuald Skaliński. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika : Towarzystwo Esperanckie „Flamo”, 2001.

3 – Geoffrey Chaucer and the Prologue to the Canterbury Tales / Romuald Skaliński. – Toruń : Publisher’s Edition, 2004.

4 – Jacek Piątkowski : bibliograf, bibliotekarz, esperantysta (1909-1997) / [red. oraz autor wstępu Romuald Skaliński ; przygot. wydania Zbigniew Ćwik, Józef Walszewski ; motywy dekoracyjne A. Unknown]. – Toruń : Towarzystwo Esperanckie „Flamo” 2010.

5 –  Janina Brzostowska „polska Safona” (1897-1986) / Romuald Skaliński. – Toruń : Publisher’s Edition 2015.

6 – Janusz Krasiński : pisarz umiaru i prawdy (1928-2012) / Romuald Skaliński. – Toruń : Towarszystwo Esperanckie „Flamo” 2015.

7 – Jerzy Stanisław Narbutt : pisarz, poeta, felietonista, obrońca wartości (1925-2011) / Romuald Skaliński. – Toruń : Towarzystwo Esperanckie „Flamo” 2015.

8 – Ksiądz Tadeusz Nowakowski – duszpasterz esperantysta i latynista / Romuald Skaliński. – Toruń : Towarzystwo Esperanckie „Flamo” 2008.

9 – Mikołaj Kopernik – Nicolaus Copernicus (1473-1543) : życie i praca astronoma oraz powtórny pochówek uczonego we Fromborku / Romuald Skaliński. – Toruń : Universitati Nicolai Copernici Thoruniensi : Publisher’s Edition 2012.

10 – Mikołaj Kopernik jako lekarz / Eugeniusz Sieńkowski ; redaktor Romuald Skaliński ; przygotowanie wydania Urszula Adamska, Józef Waliszewski. – Toruń : Towarzystwo Esperanckie „Flamo” 2010.

11 – Planado de instrumaterialo en la lernejoj / Józef Toczyski ; [red. Romuald Skaliński]. – Toruń : Esperanto-Societo Flamo : Universitati Nicolai Copernici Thoruniensi, 2002.

12 – Pri la periodoj de la Esperanta literaturo / Geoffrey Sutton ; redaktor Romuald Skaliński. – Toruń : Towarzystwo Esperanckie „Flamo” 2007.

13 – Profesor Mieczysław Gębarowicz – opiekun Ossolineum / Romuald Skaliński ; [grafiki Edwarda Kuczyńskiego]. – Toruń : Publisher’s Edition 2006.

14 –  Stanisław Braun, Stanisław Karolczyk, Eugeniusz Matkowski : poeci esperanccy / redaktor Romuald Skaliński. – Toruń : Towarzystwo Esperanckie „Flamo” 2015.

15 – Towarzystwo Esperanckie „Flamo” w Toruniu 1962-2002 : (czterdziestolecie) : wydanie informacyjne jubileuszowe / [red. Romuald Skaliński] ; „Flamo”. – Toruń : Towarzystwo Esperanckie Flamo, 2002.

16 – Wierszem o Toruniu : wybór wierszy = Verse pri Toruń : elekto de poemoj / redaktor: Romuald Skaliński ; tłumaczenie: Józef Gąsiorowski ; [autorzy Jadwiga Korczakowska i 12 pozostałych]. – Toruń : Towarzystwo Esperanckie „Flamo” 2018.

17 – Wspomnienia i anegdoty z działalności esperantystów w Toruniu / Janina Ezupowicz, Irena Laskowska, Longina Godlewska ; [red. Romuald C]. – Toruń : Towarzystwo Esperanckie „Flamo” 2014.

18 – Wycliffe in his days / Romuald Skaliński. – Toruń : Publisher’s Edition, 2004.

Książka „Mikołaj Kopernik – Nicolaus Copernicus (1473-1543). Życie i praca astronoma oraz powtórny pochówek uczonego we Fromborku” przedstawia zwięźle życie i dzielność Mikołaja Kopernika.

Dodatkowo opisuje zainicjowane w 2010 roku badania naukowe w katedrze fromborskiej, które przyniosły odnalezienie miejsce pochówku wielkiego astronoma.

Dzięki badaniom DNA zidentyfikowano również szczątki astronoma i dokonano uroczyście powtórnego pochówku.

O żużlu i wokół żużla – Rozmowy z Wojciechem Żabiałowiczem

 

O żużlu i wokół żużla
Rozmowy z Wojciechem Żabiałowiczem

Opracowali: Patryk Chłopek, Bartłomiej Kuczkowski, Mirosław Strzyżewski

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2019

Sygnatura SIRr XXVII/39

Robert Żabiałowicz to legenda toruńskiego żużla.

Jego kariera w barwach Stali – Apatora Toruń trwała 15 lat.

Zadebiutował 3 lipca 1977 roku na meczu ligowym w Rybniku.

Pożegnał się z kibicami 9 września 1992 roku w specjalnym turnieju pożegnalnym.

Zdobył zaszczytne laury indywidualnego i drużynowego mistrza Polski.

Został tez uhonorowany trofeum Złotego Kasku.

Poświęcona mu książka składa się z zapisu pięciu rozmów jakie z mistrzem przeprowadził w 2028 roku  prof. UMK Mirosław Strzyżewski.

Nie jest to sztampowa sylwetka żużlowca czy wywiad rzeka.

Z rozmów toczonych z Robertem Żabiałowiczem ukazują się cechy osobowości bohatera i predyspozycje charakteru, które obok talentu i determinacji przyczyniły się do jego sukcesów.

W książce znajdziemy również opinie żużlowców Andrzeja Huszczy, Marka Kępy, Bogusława Nowaka, Romana Jankowskiego opracowane przez Patryka Chłopka.

Bartłomiej Kuczkowski opracował zestawienie tabelaryczne wyników żużlowych Roberta Żabiałowicza z meczy ligowych, zawodów krajowych i międzynarodowych.

Całość wzbogaca również obszerna kolekcja fotografii pochodzących z archiwum Roberta Żabiałowicza.