Jesteś tutaj:

Kategoria: Biografie

Niebieski kontur otwartej książki. Napis: Stefan Rafiński - Mały słownik biograficzny uczniów Gimnazjum Chełmińskiego z XIX i pocz. XX w.

 

Stefan Rafiński

Mały słownik biograficzny uczniów Gimnazjum Chełmińskiego z XIX i pocz. XX w.

Wydawnictwo Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Chełmno 2020

Sygnatura SIRr IIIA/135

Stefan Rafiński jest zasłużonym chełmińskim biografem, historykiem i regionalistą.

Jest ona autorem wielu książek i artykułów naukowych.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są jego następujące publikacje:

 • Bonifacy Łazarewicz / Stefan Rafiński. – Grudziądz : Polskie Towarzystwo Historyczne 1978.
 • Chełmiński słownik biograficzny. T. 2 / Stefan Rafiński. – Chełmno : Wydawnictwo Muzeum Ziemi Chełmińskiej 2015.
 • Chełmiński słownik biograficzny / Stefan Rafiński. – Chełmno : Wydawnictwo Muzeum Ziemi Chełmińskiej 2006.
 • Dr Jan Sujkowski, lekarz i działacz narodowy na Pomorzu / Stefan Rafiński. – Grudziądz : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1976.
 • Mały słownik biograficzny uczniów Gimnazjum Chełmińskiego z XIX i pocz. XX w. / Stefan Rafiński. – Chełmno : Wydawnictwo Muzeum Ziemi Chełmińskiej 2020.
 • Mieczysław Łyskowski / Stefan Rafiński. – Grudziądz : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1978.
 • Nauczanie języka polskiego w gimnazjum chełmińskim w latach 1840-1849 / Stefan Rafiński. – Toruń : UMK 1971.
 • Nieznane przyczynki do biografii prof. dr. med. Ludwika Rydygiera / Stefan Rafiński. – Warszawa : PWN, 1978.
 • Objazdowa działalność Teatru Miejskiego w Grudziądzu na Pomorzu w okresie międzywojennym / Stefan Rafiński ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych. – Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1990.
 • Portret zapomnianego dziennikarza pomorskiego Jana Michała Rakowskiego / Stefan Rafiński. – Grudziądz : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1979.
 • Władysław Cieszyński, dziennikarz i działacz gdański / Stefan Rafiński. – Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1975.
 • Z dziejów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie / Stefan Rafiński. – Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2001. 

Szczególnym zainteresowaniem Stefana Rafińskiego cieszyły się zawsze dzieje Gimnazjum w Chełmnie.

Wyrazem tego jest również „Mały słownik biograficzny uczniów Gimnazjum Chełmińskiego z XIX i pocz. XX w.”.

Jest to kontynuacja I i II tomu „Chełmińskiego słownika Biograficznego”, w którym znalazło się już wiele życiorysów zasłużonych adeptów Gimnazjum Chełmińskiego.

Gimnazjum powstało w 1837 roku i było w okresie zaboru pruskiego jedną z najważniejszych szkół średnich na Pomorzu.

Dzięki staraniom Polaków w latach 40-tych XIX w. w gimnazjum wprowadzono do nauczania język polski.

W Słowniku zaprezentowano biogramy 51 uczniów Gimnazjum Chełmińskiego.

Wielu z nich buło członkami tajnych polskich organizacji filomackich i filareckich.

Fotografia przedstawia Barbarę Wasiewską.
Barbara Wąsiewska, fot. ze zbiorów Archiwum Zakładowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

 

 

20 lutego 2022 r. zmarła zasłużona bibliotekarka

Barbara Wąsiewska

aktywna członkini Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP) w Toruniu i Brodnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 lutego 2022 r. zmarła zasłużona bibliotekarka Barbara Wąsiewska, aktywna członkini Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP) w Toruniu i Brodnicy

Ta smutna wiadomość wielce nas zasmuciła, Pani Barbara, czy Basia dla wielu bibliotekarzy, była szanowana, ceniona i bardzo lubiana w środowisku bibliotekarzy z regionu Brodnicy i Torunia, szczególnie tych zrzeszonych w SBP. Sprawowała opiekę merytoryczną nad bibliotekami działającymi na terenie powiatu brodnickiego, jej podlegały biblioteki miejskie (w Brodnicy i Jabłonowie) i z gmin samorządowych Brodnicy, Jabłonowa, z gminy Grążawy, Osiek i Zbiczna. Włączała się aktywnie w propagowanie historii regionu brodnickiego. Była instruktorem, zarówno kiedy pracowała w samej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brodnicy, jak i wówczas kiedy pracowała w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Miejskiej w Toruniu (w l. 1975-1981), była zatrudniona w dziale Instrukcyjno-Metodycznym Książnicy.

Barbara Wąsiewska z domu Florkiewicz ur. się 19 II 1939 w Lidzbarku (pow. Działdowo), ale całe swe dorosłe życie zawodowe spędziła w Brodnicy (zamieszkując czasowo w Toruniu na Bydgoskim Przedmieściu). Była absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, ukończyła ją w 1979 r. Uzupełniła swe kwalifikacje zawodowe w Jarocinie i Państwowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Bydgoszczy, odbyła praktykę w bibliotece Studium Nauczycielskiego w Płocku. W Toruniu początkowo pracowała w filii dziecięcej nr 3 (krótko) i filii dla dorosłych nr 12 przy ul Fałata 35 (w l. 1965-1975). W l. 1981-1989 pracowała w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brodnicy, do Książnicy powróciła w latach 90. XX w.

Na emeryturze interesowała się nadal sprawami Stowarzyszenia i losem bibliotek w naszym województwie. Zaufanie regionalnego środowiska bibliotecznego zaowocowało powierzeniem Jej funkcji przewodniczącej koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Brodnicy.

Nagradzana wielokrotnie, ceniła sobie przyznaną jej Nagrodę Marszałka Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 1999 r.

Bardzo nam Jej będzie brakować, dla wielu członków Stowarzyszenia niezawodna i serdeczna Koleżanka, Przyjaciel.

W imieniu bibliotekarzy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z Torunia i regionu, bliskim naszej Basi składamy szczere wyrazy współczucia.

dr Katarzyna Tomkowiak

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Związki gen. Józefa Hallera z Chełmnem oraz Gorzuchowem w latach 1920-1939

 

Jadwiga Lewandowska-Swołek

Związki gen. Józefa Hallera z Chełmnem oraz Gorzuchowem w latach 1920-1939

Wydawca: Machina Druku

Toruń 2020

Sygnatura SIRr IIIB/Haller Józef 

Jadwiga Lewandowska-Swołek urodziła się w Wielkich Łunawach koło Chełmna.

Ukończyła Administracje oraz Prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Była prokuratorem w Chełmnie i Golubiu-Dobrzyniu.

Na emeryturze studiowała Historię 50+ na Uniwersytecie Gdańskim.

Owocem nauki jest praca licencjacka „Związki gen. Józefa Hallera z Chełmnem oraz Gorzuchowem w latach 1920-1939” , która uzyskała bardzo pozytywne recenzje.

Autorka z prokuratorskim zacięciem i pasją historyka  ustalała nowe fakty i weryfikowała dotychczasowy stan wiedzy o związkach gen. Józefa Hallera z Chełmnem i Gorzuchowem.

Jej wykształcenie prawnicze pomogło zwłaszcza w ustaleniach dotyczących majątku gen. Hallera w Gorzuchowie i jego stanu prawnego.

Większość dokumentów , z których korzystała autorka zamieszczono w książce w postaci fotografii.

Poza tym w opracowaniu znajduje się bardzo dużo zdjęć archiwalnych gen. Hallera i jego rodziny.

Spis treści:

Rozdział I – Józef Haller – Dowódca Armii Polskiej we Francji oraz Frontu Pomorskiego

 • Ku szarży generalskiej
 • Organizacja Armii Polskiej we Francji i jej dyslokacja do Polski
 • Żołnierze „Błękitnego Generała” – Ludwik Rudnicki i ks. Władysław Jan Łęga
 • Misja Frontu Pomorskiego – rewindykacja Pomorza – 1920
 • Armia Hallera Przejmuje Golub – 17 stycznia 1920
 • Chełmno w dniu odzyskania niepodległości – 22 stycznia 1920 
 • Hallerczyk – Franciszek Wałaszewski

Rozdział II – Gen. Józef Haller a Chełmno w latach 1920-1939

 • Dowódca Frontu Pomorskiego w Chełmnie – 29 stycznia 1920
 • Kolejna wizyta w Chełmnie – 1 grudnia 1920
 • Józef Haller ojcem chrzestnym Jana Karwata – Narwa, 20 lipca 1921
 • Honorowy Obywatel miasta Chełmna – 1924
 • Haller na emeryturze wojskowej – od 1926
 • Odwiedziny u chełmińskich Hallerczyków i harcerzy – 9 października 1927
 • Wizyty w Chełmnie w latach 30.

Rozdział III – Gorzuchowo, powiat Chełmno – miejsce zamieszkania Hallerów w latach 1932-1939

 • Gorzuchowo – zarys historii miejscowości
 • Majętność Gorzuchowo we władaniu Józefa Hallera – 1921-1934
 • Eryk Haller jako właściciel majątku w Gorzuchowie – 1934
 • Kpt. Franciszek Socha-Paprocki – adiutant gen. Józefa Hallera
 • Gen. Franciszek Antoni Zieliński – kolega i sąsiad Hallera
 • Hallerowo – miejsce letniego wypoczynku „Błękitnego Generała” z rodziną i jego kontakty z malarzem Franciszkiem Szwochem

Rozdział IV – Działalność społeczna Józefa Hallera w Gorzuchowie i okolicy

 • Praca na rzecz byłych żołnierzy, kombatantów i ich rodzin
 • Kontakty z ruchem harcerskim
 • Działania o charakterze religijnym
 • Spotkania rekolekcyjne z o. Alojzym Ligudą SVD w latach 193601939
 • Czy w Majętności Gorzuchowo przebywał o. Maksymilian Kolbe?
 • Aktywność w Polskim Towarzystwie Czerwonego Krzyża

Rozdział V – Śladami pamięci gen. Józefa Hallera w Gorzuchowie oraz Chełmnie w III RP

Do góry

Skip to content