Jesteś tutaj:

Kategoria: Biografie

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Moja Starówka

 

Moja Starówk@

tekst: Aleksandra Iżycka

zdjęcia: Małgorzata Ptaszek

tłumaczenie na język angielski: Maciej Doksa

Wydawca:
Gmina Miasta Toruń
Urząd Miasta Torunia

Toruń 2018

Sygnatura SIRr VIII/T-A-5

Niezwykła publikacja została przygotowana przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta.

Książka została poświęcona toruńskiej Starówce, która cechuje się piękna architekturą oraz magicznym klimatem.

Urok starówki tworzą ludzie i im poświęcona jest książka.

Bohaterowie publikacji są związani ze starówką od lat.

Zgodzili się opowiedzieć czytelnikom swoje ciekawe historie.

Bohaterowie książki odcisnęli na starówce swój wyraźny ślad w postaci działalności artystycznej, gastronomicznej, handlowej czy rzemieślniczej.

Agacie Tylżyckiej udało się porozmawiać z szesnastoma torunianami tworzącymi atmosferę starówki:

Krystyna Szalewska-Gałdyńska – malarka, grafik i rysownik

Małgorzata Janas – PERS –  „Przestrzeń Elementów Rzeczywistości Społecznej”

Krzysztof Kriz Wachowiak – Klub NRD

Jarosław Grochowalski – piekarnia na Podmurnej

Lidia Wysocka – Cafe Relaks

Elżbieta Błażejewska – Księgarnia Atlas

Lech Tadeusz Karczewski – artysta plastyk

Mikołaj Niko Nikas – aktor filmowy i teatralny, lalkarz

Irena Benowska – Pracownia Kapeluszy Modena

Marian Wierzbicki – Toruńska Wytwórnia Stempli

Sławomir Intek – Pracownia Witraży Intek-Art

Andrzej Nehring, Jerzy Nehring – torunianie z dziada pradziada

Małgorzata Paziewska – Bar Małgośka

Wojciech Dam – jubiler

Marianna Wójcik – Restauracja Chleb i Wino

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Józef Nowakowski Wolność przynieśli nam w darze

 

Józef Nowakowski

Wolność przynieśli nam w darze

Słownik biograficzny bądkowian na stulecie odzyskania Niepodległości

Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB

Radom 2018

Sygnatura SIRr IIIA/134

Józef Bądkowski ukończył studia historyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Blisko 40 lat pracował jako nauczyciel w placówkach oświatowych na terenie gminy Bądkowo.

Za swoje zaangażowanie w edukację regionalną dzieci i młodzieży oraz promowanie edukacji na wsi otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodę Kryształowej Koniczyny i tytuł Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji.

Prowadził również nieodpłatnie zajęcia dla seniorów z historii, genealogii i heraldyki.

Był redaktorem samorządowej gazety „Nasze sprawy i sprawki”.

Był inicjatorem ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Bądkowo.

Jest autorem wielu książek poświęconych dziejom lokalnym.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i wiceprezesem Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia w Redczu Krukowym.

Był radnym powiatu aleksandrowskiego.

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i honorowa odznaką Zasłużony dla Powiatu Aleksandrowskiego.

Słownik biograficzny bądkowian ” Wolność przynieśli nam w darze” został wydany na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jest świadectwem prawdy, że nawet w takich małych miejscowościach jak Bądkowo żyli wspaniali ludzi, którzy swym zżyciem, praca i walką pisali dzieje swojej Małej Ojczyzny.

Książka przywraca pamięć o nieznanych lub zapomnianych mieszkańcach gminy Bądkowo.

W słowniku znalazły się obszerne biogramy 155 bądkowian.

Zostały one podzielone na cztery rozdziały:

Rozdział I – Przedrozbiorowe dzieje bądkowskiej gminy do roku 1795

Rozdział II – Wolność przynieśli nam w darze i podjęli się trudu odbudowy kraju po latach rozbiorów i niewoli aż do wybuchu II wojny światowej

Rozdział III – Starali się wykonać niewykonalne zadanie walcząc na wszystkich frontach II wojny światowej od 1 września do 9 maja 1945 roku

Rozdział IV – Odbudowali naszą gminę ze zniszczeń wojennych, aby potem ją rozwijać i rozsławiać swoja codzienna pracą i dokonaniami

Publikacja została dofinansowana z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Piotr Pawłowski (autor) - Ksiądz Jan Chyliczkowski Bóg Rodzina Ojczyzna

 

Piotr Pawłowski

Ksiądz Jan Chyliczkowski Bóg Rodzina Ojczyzna

Wydawca: Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika

Brześć Kujawski 2014

Sygnatura SIRr IIIB/Chyliczkowski Jan

Autor biografii Piotr Pawłowski jest członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Jest bibliofilem, kolekcjonerem, popularyzatorem historii.

Jest autorem wielu artykułów naukowych publikowanych w „Studiach Włocławskich”, ” Zeszytach Naukowych WTN”, „Roczniku Elbląskim”, „Fides”, „Zapiskach Kujawsko-Dobrzyńskich”, „Iluminacjach”.

Jest autorem kilkudziesięciu biogramów zamieszczonych we Włocławskim Słowniku Biograficznym.

Bohater biografii ksiądz Jan Chyliczkowski (1830-1902) był proboszczem w Brześciu Kujawskim w latach 1888-1902.

Jako młody ksiądz za udział w powstaniu styczniowym został zesłany przez władze carskie na Syberię.

Na zesłaniu przebywał 22 lata.

Do dzisiaj przetrwał na cmentarzu w Brześciu Kujawskim jego nagrobek.

Autorowi biografii udało się dotrzeć do wielu nieznanych wcześniej dokumentów i informacji.

Książka jest bogato ilustrowana dokumentami, planami, rysunkami, czasopismami i książkami z XIX wieku.

Ważną część książki stanowią również biografie innych osób:

  • referendarza stanu Jana Chyliczkowskiego (1781-1856), bibliofila i bibliografa – ojca ks. Jana Chyliczkowskiego
  • Napoleony Chyliczkowskiej z Arnoldów (1806-1870) – matki ks. Jana Chyliczkowskiego
  • sędziego Tytusa Chyliczkowskiego (1834-1894), literata, poety – brata ks. Jana Chyliczkowskiego
  • Ludwiki Chyliczkowskiej – siostry ks. Jana Chyliczkowskiego

Całość uzupełniają jeszcze aneksy źródłowe, słowniczek wybranych terminów, komentowany indeks osób, bibliografia.

Do góry

Skip to content