Category Archives: Biografie

Next Page

Grażyna Gzella – Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego

Grażyna Gzella

Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego
Słownik biograficzny

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr IIIA/128

Dr. hab. Grażyna Gzella z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest wybitną specjalistką w dziedzinie historii prasy.

Jest autorką kilkudziesięciu prac monograficznych, podręczników i skryptów, rozpraw, artykułów i recenzji, oraz redaktorką licznych wydawnictw naukowych.

W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest wiele jej publikacji, jak choćby najważniejsze:

1 – Biblioteki i czytelnictwo w kołach młodzieży wiejskiej CZMW i ZMW RP „Wici“ : (1919-1928-1939)
2 – Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego : słownik biograficzny
3 – „Nie należy dopuszczać do publikacji” : cenzura w PRL : zbiór studiów / pod red. Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli
4 – Obrażające i podburzające pismo : „Lech. Gazeta Gnieźnieńska” (1895-1914)
5 – „Pisma dla ludu” : pod zaborami w pierwszej połowie XIX wieku
6 – Procesy prasowe redaktorów „Gazety Grudziądzkiej” w latach 1894-1914
7 – „Przed wysokim sądem” : procesy prasowe polskich redaktorów czasopism dla chłopów w zaborze pruskim
8 – W kręgu prasy : (przeszłość-teraźniejszość-przyszłość) : zbiór artykułów. / pod red. Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli
9 – Wybrane zagadnienia naukoznawstwa : (wybór źródeł dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
10 – Zakazane i niewygodne : ograniczanie wolności słowa od XIX do XXI wieku / pod red. Doroty Degen, Grażyny Gzelli, Jacka Gzelli.


Słownik biograficzny „Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego” wypełnia istotną lukę jaką odczuwali dotąd badacze historii czasopiśmiennictwa pomorskiego.

Jest to nie tylko źródło biograficzne, ale opracowanie stanowiące szeroki przekrój dziejów prasy pomorskiej.

Zasięg terytorialny słownika obejmuje Pomorze Gdańskie, Powiśle, ziemię chełmińską i ziemię michałowską.

Zasięg chronologiczny słownika obejmuje lata 1848-1920.

Biogramy dziennikarzy uzupełnia bibliografia załącznikowa.

Aleksandra Zapotoczny – Nasz Wicek – harcerz, kapłan, męczennik

Aleksandra Zapotoczny (opracowanie)
Marek Różycki (współpraca)

Nasz Wicek
harcerz, kapłan, męczennik

Wydawcy: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” : Non Omnis : Czwarta Fala

Warszawa 2013

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski

Biografia bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego została opublikowana w 100. rocznicę jego urodzin.

Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Błogoslawionego Stefana Wincentego Frelichowskiego Patrona Harcerstwa Polskiego.

Wśród harcerzy błogosławiony jest znany jako tytułowy druch Wicek.

Książka składa się z kilku części:

I. Wspomnienia rodzinne

II. Z nauczania duszpasterzy

III. Świadectwa harcerzy

IV. Cantobiografia – Frelichowski w piosence

V. Inicjatywy związane ze 100-leciem urodzin phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego

VI. Projekt uchwały z okazji 100-lecia urodzin błogosławionego księdza phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego

VII. Homilia Jana Pawła II wygłoszona w Toruniu 7 czerwca 1999 roku podczas beatyfiakcji ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego


Wydawnictwo zostało sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Miłosław Fuszara – Równia pochyłaMiłosław Fuszara

Równia pochyła
Zlepek wspomnień i faktów

Warszawa 2018

Sygnatura SIRr XXXIIc/26

Jest to już trzecie rozszerzone wydanie książki.

Jest to rodzinna saga poświęcona chłopskiemu rodowi Fuszarów ze wsi Boguszewo pod Grudziądzem.

Historia rodziny rozpoczyna się w 1922 roku, kiedy to odkupiła za amerykańskie dolary od emigrujących z Pomorza Niemców gospodarstwo rolne.

Poznajemy codzienne życie rodziny i wsi w okresie międzywojennym.

To w szerszym tle historia przedwojennego Pomorza, widziana przez pryzmat indywidualnych losów.

Książka opowiada z bliska o wydarzeniach, które naukowe opracowania traktują sucho, nudno, bez emocji i ludzkiego kontekstu.

Autor opiera się na wspomnieniach przedstawicieli rodzin Fuszarów, Syczów, Bardzickich, Traczów, Lewandowskich, Hapaków, Kosików, Mechów.

Wykorzystuje dokumenty archiwalne i opracowania.

Mnóstwa wiadomości dostarczyła mu drobiazgowa kwerenda prasy pomorskiej (m.in. takich czasopism jak Dziennik Bydgoski, Pielgrzym, Słowo Pomorskie, Gazeta Bygdoska, Goniec Nadwiślański, Dziennik Pomorski, Gazeta Grudziądzka, Głos Świecki, Obrona Ludu).

Saga została doprowadzona do II wojny światowej roku i opisuje również dramatyczne wydarzenia kampanii wrześniowej oraz pierwsze masowe egzekucje dokonywane przez Niemców.

Rodzinie Fuszarów, Syczów i Traczów okupacja przyniosła w 1940 roku konfiskatę majątku i wysiedlenie do Generalnego Gubernatorstwa.

Po wojnie wrócili do Boguszewa.

Gorąco polecamy.