Jesteś tutaj:

Kategoria: Biografie

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Związki gen. Józefa Hallera z Chełmnem oraz Gorzuchowem w latach 1920-1939

 

Jadwiga Lewandowska-Swołek

Związki gen. Józefa Hallera z Chełmnem oraz Gorzuchowem w latach 1920-1939

Wydawca: Machina Druku

Toruń 2020

Sygnatura SIRr IIIB/Haller Józef 

Jadwiga Lewandowska-Swołek urodziła się w Wielkich Łunawach koło Chełmna.

Ukończyła Administracje oraz Prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Była prokuratorem w Chełmnie i Golubiu-Dobrzyniu.

Na emeryturze studiowała Historię 50+ na Uniwersytecie Gdańskim.

Owocem nauki jest praca licencjacka „Związki gen. Józefa Hallera z Chełmnem oraz Gorzuchowem w latach 1920-1939” , która uzyskała bardzo pozytywne recenzje.

Autorka z prokuratorskim zacięciem i pasją historyka  ustalała nowe fakty i weryfikowała dotychczasowy stan wiedzy o związkach gen. Józefa Hallera z Chełmnem i Gorzuchowem.

Jej wykształcenie prawnicze pomogło zwłaszcza w ustaleniach dotyczących majątku gen. Hallera w Gorzuchowie i jego stanu prawnego.

Większość dokumentów , z których korzystała autorka zamieszczono w książce w postaci fotografii.

Poza tym w opracowaniu znajduje się bardzo dużo zdjęć archiwalnych gen. Hallera i jego rodziny.

Spis treści:

Rozdział I – Józef Haller – Dowódca Armii Polskiej we Francji oraz Frontu Pomorskiego

 • Ku szarży generalskiej
 • Organizacja Armii Polskiej we Francji i jej dyslokacja do Polski
 • Żołnierze „Błękitnego Generała” – Ludwik Rudnicki i ks. Władysław Jan Łęga
 • Misja Frontu Pomorskiego – rewindykacja Pomorza – 1920
 • Armia Hallera Przejmuje Golub – 17 stycznia 1920
 • Chełmno w dniu odzyskania niepodległości – 22 stycznia 1920 
 • Hallerczyk – Franciszek Wałaszewski

Rozdział II – Gen. Józef Haller a Chełmno w latach 1920-1939

 • Dowódca Frontu Pomorskiego w Chełmnie – 29 stycznia 1920
 • Kolejna wizyta w Chełmnie – 1 grudnia 1920
 • Józef Haller ojcem chrzestnym Jana Karwata – Narwa, 20 lipca 1921
 • Honorowy Obywatel miasta Chełmna – 1924
 • Haller na emeryturze wojskowej – od 1926
 • Odwiedziny u chełmińskich Hallerczyków i harcerzy – 9 października 1927
 • Wizyty w Chełmnie w latach 30.

Rozdział III – Gorzuchowo, powiat Chełmno – miejsce zamieszkania Hallerów w latach 1932-1939

 • Gorzuchowo – zarys historii miejscowości
 • Majętność Gorzuchowo we władaniu Józefa Hallera – 1921-1934
 • Eryk Haller jako właściciel majątku w Gorzuchowie – 1934
 • Kpt. Franciszek Socha-Paprocki – adiutant gen. Józefa Hallera
 • Gen. Franciszek Antoni Zieliński – kolega i sąsiad Hallera
 • Hallerowo – miejsce letniego wypoczynku „Błękitnego Generała” z rodziną i jego kontakty z malarzem Franciszkiem Szwochem

Rozdział IV – Działalność społeczna Józefa Hallera w Gorzuchowie i okolicy

 • Praca na rzecz byłych żołnierzy, kombatantów i ich rodzin
 • Kontakty z ruchem harcerskim
 • Działania o charakterze religijnym
 • Spotkania rekolekcyjne z o. Alojzym Ligudą SVD w latach 193601939
 • Czy w Majętności Gorzuchowo przebywał o. Maksymilian Kolbe?
 • Aktywność w Polskim Towarzystwie Czerwonego Krzyża

Rozdział V – Śladami pamięci gen. Józefa Hallera w Gorzuchowie oraz Chełmnie w III RP

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński na ziemi pomorskiej i Kujawach

 

Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński na ziemi pomorskiej i Kujawach 

 pod redakcją Michała Białkowskiego i Wojciecha Polaka

Dom Wydawniczy „Margrafsen”

Toruń 2014

Sygnatura SIRr IIIB/Wyszyński Stefan

W Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu znajduje się kilkadziesiąt książek poświęconych bł. ks. prymasowi Stefanowi kardynałowi  Wyszyńskiemu

Polecana dzisiaj publikacja ma szczególny charakter, dotyczy bowiem związków kardynała Wyszyńskiego z regionem kujawsko-pomorskim.

Książka podzielona jest na dwie części.

Część Pierwsza – Uwięzienie Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego oraz jego kontekst polityczny, społeczny i religijny.

Pierwszym miejscem uwięzienia prymasa Wyszyńskiego w 1953 roku był Rywałd w województwie kujawsko-pomorskim.

W części pierwszej znalazło się siedem studiów:

 1. Adam Dziurok Uwięzienie Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego – okoliczności i konsekwencje
 2. s. Agata Mirek CFMI – Żeńskie zakony i zgromadzenia zakonne wobec aresztowania  Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego
 3. s. Małgorzata Krupecka USJK – Kontakty i współpraca Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego z Siostrami Urszulankami Serca Jezusa Konającego
 4. ks. Stanisław Adamiak – Rzymskie reakcje na uwięzienie Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego
 5. Tadeusz Wolsza – Aresztowanie Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego w świetle korespondencji do audycji „Fala 49”
 6. ks. Michał Damazyn – Zapomniany „rządca” archidiecezji prymasowskiej
 7. Michał Strzelecki – Współczesne aspekty refleksji społeczno-politycznej Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego

Część Druga – Ślady obecności Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego na ziemi pomorskiej i kujawskiej.

Związkom kardynała Wyszyńskiego z Kujawami i Pomorzem poświęconych zostało pięć studiów:

 1. Michał Białkowski – Związki Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego z Włocławkiem
 2. Wojciech Polak – Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński w Rywałdzie Królewskim
 3. Witold Konopka – Wizyty Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego w Toruniu
 4. Szymon Gajewski – Wizyty Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy w świetle dokumentów Delegatury Bydgoskiej Instytutu Pamięci Narodowej
 5. Aleksandra Jankowska – Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński i jego wizyty w Pelplinie

Publikacja sfinansowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Leksykony pisarzy regionu Kujaw i Pomorza

 

Leksykony i słowniki biograficzne zawierają biogramy najwybitniejszych przedstawicieli kraju, regionu, miasta.

Oprócz kryterium geograficznego mogą prezentować sylwetki najwybitniejszych postaci dyscypliny naukowej, profesji zawodowej, czy działalności artystycznej.

Ważne miejsce wśród nich odgrywają słowniki pisarzy.

W Księgozbiorze podręcznym Informatorium dysponujemy szeregiem ciekawych leksykonów pisarzy regionu kujawsko-pomorskiego.

Symbol książki

 

Maria Kowalewska

Pisarze ziemi bydgoskiej : informator

Gdynia 1968.

Sygnatura SIRr IIIA/33

Najstarszy ze słowników to informator „Pisarze ziemi bydgoskiej”.

Poprzedza go rys historyczny Władysława Dunarowskiego „Kształtowanie się zżycia literackiego na ziemi bydgoskiej”

Cechą charakterystyczną leksykonu jest przytoczenie ważniejszych recenzji utworów, napisanych przez bohaterów książki.

Informator prezentuje sylwetki 26 twórców.

Symbol książki

Pisarze Pomorza Gdańskiego : informator biograficzno-bibliograficzny

oprac. Jan Bożychowski

Gdańsk1975

Sygnatura SIRr IIIA/29

Informator przedstawia gdańskich poetów, prozaików i tłumaczy.

Uwzględnia on twórczość członków Oddziału Gdańskiego Związku Literatów Polskich.

Słownik poprzedza wstęp poświęcony gdańskiemu środowisku literackiemu.

Noty o pisarzach dzielą się na część biograficzną oraz na wykaz publikacji.

Symbol książki

Dorobek twórczy pisarzy Wybrzeża Gdańskiego 1945-1980

oprac. Jolanta Chilla, Teresa Radziszewska, Anna Woźniak 

Gdańsk 1981.

Sygnatura SIRr IIIA/30

Opracowanie prezentuje twórczość gdańskiego środowiska literackiego.

Przedstawia sylwetki 68 twórców – członków Oddziału Gdańskiego Związku Literatów Polskich.

Bibliografia twórczości odnotowuje wydawnictwa zwarte, spektakle teatralne i telewizyjne, audycje radiowe.

Do biografii pisarzy załączono również wybór najważniejszych opracowań o autorze i wywiadów.

Symbol książki

Mały słownik pisarzy Kujaw i Pomorza (1920-1991)

opracował Zdzisław Mrozek

Bydgoszcz 1992.

Sygnatura SIRr IIIA/13

Słownik zawiera noty biograficzne pisarzy całego makroregionu kujawsko-pomorskiego.

Przedstawiono sylwetki 97 pisarzy, w tym 41 z nich związanych było z Bydgoszczą.

Symbol książki

Słownik pisarzy województwa bydgoskiego : bio-bibliografia. Cz. 1

oprac. Michał Maxelon, Grażyna Ślizień-Koralewska

Bydgoszcz 1993.

Sygnatura SIRr IIIA/34

Cechą wyróżniającą słownik jest dołączenie do not biograficznych obszernych zestawień bibliograficznych.

Opracowanie zawiera sylwetki 56 pisarzy.

Bibliografia ma charakter podmiotowy (publikacje autorstwa pisarza) jak i przedmiotowy (publikacje poświęcone pisarzowi).

Wydawcą słownika jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.

Symbol książki

Informator
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Bydgosko-Toruński

redakcja: Jerzy L. Ordan

Bydgoszcz-Toruń 1999

Sygnatura SIRr IIIA/39

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich nawiązuje do tradycji Związku Literatów Polskich rozwiązanego jako wyraz represji w 1983 roku przez władze komunistyczne.

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich powołano w 1989 r.

Słownik przedstawia sylwetki członków oddziału bydgosko toruńskiego SPP.

Wśród 23 literatów znaleźli się poeci, eseiści, publicyści, reportażyści, krytycy literaccy, prozaicy, historycy literatury, tłumacze, dramaturdzy, satyrycy, dokumentaliści.

Symbol książki

Pisarze z Bydgoszczy
1980-2005

Redakcja: Stefan Pastuszewski

Bydgoszcz 2005

Sygnatura SIRr IIIA/78

Słownik „Pisarze z Bydgoszczy” prezentuje sylwetki literatów, którzy byli związani z Bydgoszczą w latach 1980-2005.

W słowniku zostały również przytoczone opinie krytyków literackich.

Sympatycznym zabiegiem jest okraszenie biogramów karykaturami pisarzy, których autorem jest Marek Rona.

W zestawieniu opisano twórczość 60 literatów.

Symbol książki

Słownik pisarzy regionu bydgoskiego.
Bio-bibliografia

oprac. Jadwiga Pszenna, Alina Walukiewicz

Bydgoszcz 2008

Sygnatura SIRr IIIA/78

Jest to zaktualizowana wersja „Słownik pisarzy województwa bydgoskiego” z 1993 roku.

Cechą wyróżniającą słownik jest dołączenie do not biograficznych obszernych zestawień bibliograficznych.

Opracowanie zawiera sylwetki 104 pisarzy tworzących po 1945 roku, związanych z regionem bydgoskim przez miejsce urodzenia lub zamieszkania. pisarzy.

Bibliografia ma charakter podmiotowy (publikacje autorstwa pisarza) jak i przedmiotowy (publikacje poświęcone pisarzowi).

Wydawcą słownika jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.

Symbol książki

Zdzisław Pruss, Hanna Borawska, Stefan Pastuszewski

Bydgoski leksykon literacki

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr IIIA/107

Bydgoski Leksykon Literacki jest częścią cyklu w ramach , którego ukazały się jeszcze Bydgoski Leksykon Teatralny, Bydgoski Leksykon Operowy i Bydgoski Leksykon Muzyczny.

Leksykon obejmuje okres od 1920 roku.

Nie jest to tylko słownik pisarzy.

W leksykonie zarejestrowano również miejsca i wydarzenia, imprezy i akcje promujące literaturę i czytelnictwo.

Odnotowano też tytuły prasowe, wydawnictwa, biblioteki i księgarnie.

Danym biograficznym pisarzy towarzyszą fragmenty wywiadów i prywatne charekterystyki.

Wśród twórców uwzględniono niektórych dziennikarzy i reporterów.

Do góry

Skip to content