Średniowieczne malowidła ścienne w kamienicach mieszczańskich Starego i Nowego Miasta Torunia

 

Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski
przy współpracy Tomasza Kowalskiego 

Średniowieczne malowidła ścienne w kamienicach mieszczańskich Starego i Nowego Miasta Torunia

Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIIIc/47

Na toruńskiej starówce przetrwało bardzo dużo fragmentów gotyckich polichromii ściennych, zdobiących wnętrza kamienic mieszczańskich.

Jest to unikatowy zespół malowideł ściennych w skali Europy.

Polichromie sięgają XIV wieku.

Odkrycie malowideł przyniósł ze sobą dopiero XX wiek, zwłaszcza jego druga połowa.

Katalog polichromii ściennych jest nie tylko studium naukowym, ale przyczynia się również do ochrony zachowanych reliktów i ich popularyzacji.

Katalog obejmuje 28 kamienic mieszczańskich, w których zachowały się polichromie o cechach gotyckich od połowy XIV do początku XVI wieku.

Są wśród nich takie niezwykłe odkrycia, jak obejmujące kilka ścian i zachowane w dużych połaciach wystroje świetlic przy ul. Zeglarskiej 5 i ul. Królowej Jadwigi 9.

Większość odkrytych malowideł pochodzi z kamienic położonych w obrębie dawnego Starego Miasta Torunia, gdzie mieszkały kupieckie i patrycjuszowskie elity miasta.

Książka została podzielona na dwie partie.

Partia pierwsza poświęcona jest historii odkryć i działań konserwatorskich, przedstawia stań badań.

Omawia zagadnienia artystyczne , systemy malarskie, technikę wykonania, chronologie i styl malowideł.

Charakteryzuje prezentowane treści, ich funkcje i zleceniodawców.

Druga partia książki to właściwy Katalog.

Katalog sporządzono w układzie topograficznym według współczesnych adresów.

Opis katalogowy informuje o datowaniu polichromii i jego lokalizacji (funkcja Pomieszczenia).

Dla najważniejszych zabytków wykonano dokumentację rysunkową.

Katalog podaje charakterystykę obiektu, stan zachowania, stań badań.

Opis katalogowy obejmuje również komentarz autorów, bibliografię oraz dokumentację fotograficzną.

Książka jest dwujęzyczna w języku polskim i angielskim.

Jest oczywiście bogato ilustrowana kolorowymi fotografiami.

Monografia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku : z okazji jubileuszu stulecia szkoły 1918-2018

 

Monografia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku
z okazji jubileuszu stulecia szkoły 1918-2018

pod redakcją Miłosza Kłobukowskiego i Joanny Kijewskiej

Wydawca: III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

Włocławek 2018

Sygnatura SIRr XXXI/118

Stulecie III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku jest chlubnym jubileuszem.

Tylko nieliczne szkoły w kraju mogą poszczycić się tak długą tradycją.

Szkoła od 1932 roku mieści się w gmachu przy ul. Stanisława Bechiego 1.

Absolwentką Liceum jest Maria Danilewicz-Zielińska – dyrektor Biblioteki Polskiej w Londynie.

Redaktorzy księgi pamiątkowej przejrzeli stare szkolne dokumenty, listy absolwentów, świadectwa, wcześniejsze opracowania historii szkoły.

Monografia dziejów Liceum Konopnickiej składa się z siedmiu rozdziałów.

Rozdział I – „Martyrologia budowlana” 1918-1969 – Edward Szałkowski, Renata Kudeł

Rozdział II – Czas wzrostu 1970-1979 – Renata Kudeł

Rozdział III – Okres „burzy i naporu”. Kalendarium wydarzeń 1980-1998 – Naneta Kłobukowska

Rozdział IV – Na włocławskim Parnasie. Kalendarium wydarzeń 1999-2008 – Małgorzata Przepiórska

Rozdział V – Wiek złoty. Kalendarium wydarzeń 2008-2017

Rozdział VI – Belle epoque „Konopnickiej”. Życie artystyczne i kulturalne LKM – Naneta Kłobukowska, Miłosz Kłobukowski

Rozdział VII – Kroniki sportowe LKM (wybór) – Anna Myszkowska

Opracowanie uzupełniają zestawienia:

  • wybitne osobowości Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej we Włocławku
  • dyrektorzy
  • zmarli nauczyciele i pracownicy
  • wykaz pracowników za lata 1921-2017
  • wykaz absolwentów za lata 1921-2017

Marcin Czyżniewski – Rektorzy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Marcin Czyżniewski

Rektorzy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XXXIa/84

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu obchodził niedawno 70-lecie swego istnienia.

Z tej okazji ukazała się jubileuszowa publikacja poświęcona rektorom Uniwersytetu.

Do tej pory funkcję rektora pełniło siedemnaście osób.

Ludwik Kolankowski – 1945-1948 – historyk – absolwent Uniwersytetu Lwowskiego

Karol Koranyi – 1948-1951 – prawnik – absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

Leon Kurowski – 1951-1952 – prawnik – absolwent Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

Antoni Basiński – 1952-1956 – chemik – absolwent Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

Henryk Szarski – 1956-1959 – biolog – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Stanisław Jaśkowski – 1959-1962 – matematyk – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego

Antoni Swinarski – 1962-1965 – chemik – absolwent Uniwersytetu w Tuluzie

Witold Łukaszewicz – 1965-1975 – historyk – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego

Wiesław Woźnicki – 1975-1978 – fizyk – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego

Ryszard Bohr – 1978-1981 – biolog – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Stanisław Dembiński – 1981-1982 – fizyk – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jan Kopcewicz – 1982-1984, 1987-1990, 1999-2005 – biolog – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Stanisław Łęgowski – 1984-1987 – fizyk – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sławomir Kalembka – 1990-1993 – historyk – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Andrzej Jamiołkowski – 1993-1999, 2005-2008 – fizyk – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego

Andrzej Radzimiński – 2008-2012 – historyk – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Andrzej Tretyn – od 2012 – biolog – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Starsze wpisy