Aktualności

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Przeszłość pogranicza : studia z dziejów Ziemi Chełmińskiej i Dobrzyńskiej

 

 

Przeszłość pogranicza

Studia z dziejów Ziemi Chełmińskiej i Dobrzyńskiej

praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Chrzanowskiego i Bogusza Wasika

Wydawca: WPR 

Golub-Dobrzyń 2020

Sygnatura SIRr VIb/1-67

Prezentujemy intersujący tom studiów poświęconych dziejom ziem położonych po obu stronach Drwęcy.

Wyniki swoich badań na temat przeszłości Ziemi Chełmińskiej i Ziemi Dobrzyńskiej przedstawiają zarówno archeolodzy jak i historycy.

Reprezentują oni różne ośrodki badawcze – Toruń, Brodnicę, Rypin, Malbork, Golub-Dobrzyń, Jabłonowo Pomorskie.

W tomie znalazło się 10 studiów naukowych:

 1. Filip Marciniak  – Mezolityczne stanowisko Mszano 14 na tle osadnictwa przedrolniczych społeczności na Niżu Polskim
 2. Jadwiga Lewandowska – Stary Rypin. Przeszłość zapisana w dokumentach i ziemi
 3. Bogusz Wasik – Zamki pogranicza państwa krzyżackiego w Prusach i Korony Polskiej w rejonie Drwęcy
 4. Jarosław Dumanowski – Kura czarno i polewka z barszczu. W poszukiwaniu historycznego menu dla zamku w Golubiu
 5. Natalia Becmer, Tomasz Chrzanowski – Inwentarz starostwa golubskiego z 1656 roku
 6. Ryszard Kowalski  – Synagogi w Golubiu przy ulicy Zamkowej i 17 Stycznia
 7. Tomasz Chrzanowski  – Miasto w przeciągu historii – Golub w świetle dziewiętnastowiecznych opinii
 8. Agnieszka Zielińska  – Przemiany demografczne i społeczne na terenie Golubia i powiatu wąbrzeskiego od połowy XIX wieku do II wojny światowej
 9. Irena Żabińska – Magalska  – Fakty, legendy, tajemnice czyli zarys historii Jabłonowa – Zamku
 10. Piotr Grążawski  – Fortyfkacje z 1939 roku w okolicach Zbiczna

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: ks. Henryk Witczak - Z życia religijnego w parafii Wola-Trutowo

 

ks. Henryk Witczak

Z życia religijnego w parafii Wola-Trutowo

Wydawca:
Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku

Włocławek 2020

Sygnatura SIRr XXXIV/189

Wola i Trutowo położone są w gminie Kikół w powiecie lipnowskim.

W Trutowie znajduje się od 300 lat klasztor ojców karmelitów trzewiczkowych.

Po upadku powstania styczniowego karmelici powrócili do Trutowa w 1946 roku.

Wieś Wola lokowano już w XIV wieku.

W 1835 roku zamknięto kościół parafialny w Woli, a siedzibę parafii przeniesiono do kościoła klasztornego w Trutowie.

Monografia poświęcona parafii Wola-Trutowa na wstępie zawiera opis jej położenia geograficznego i najstarszego osadnictwa na tym obszarze.

Przedstawia zarys dziejów tego terenu w okresie gdy siedziba parafii znajdowała się w Woli oraz gdy siedziba parafii znajdowała się w Trutowie.

W końcu opisana została przynależność administracyjna państwowa i administracyjna kościelna parafii.

Następnie autor przedstawia organizację parafii, miejsca sakralne, duszpasterzy i duszpasterstwo w dwóch odrębnych rozdziałach poświęconych parafii z siedziba w Woli i parafii z siedziba w Trutowie.

Z monografii dowiemy się o powstaniu parafii, jej przeniesieniu, funkcjonowaniu, uposażeniu i okręgu parafialnym.

Zapoznamy się z kościołem parafialnym w Woli, z kościołem parafialnym w Trutowie, świątynią klasztorną w Trutowie, kaplica w Woli i kaplicą w Makowiskach, cmentarzem grzebalnym w Woli i w Trutowie.

Poznamy duszpasterzy parafii i pracowników kościelnych, formy duszpasterstwa ogólnego i duszpasterstwa grupowego.

Monografia dziejów i duszpasterstwa parafii Wola-Trutowo stoi na bardzo wysokim poziomie naukowym i historycznym.

Zasady korzystania z Czytelni Informatorium w czasie stanu epidemii COVID-19

W trosce o bezpieczeństwo Czytelników i personelu Biblioteki, zostały wprowadzone następujące zasady:

 1. Czytelnia Informatorium jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 19.00 oraz w sobotę w godzinach 9.00-14.00
 1. Z Czytelni Informatorium mogą korzystać tylko Czytelnicy posiadający ważną kartę biblioteczną.
 1. Ilość osób korzystających z Czytelni Informatorium jest uzależniona od obowiązujących przepisów. Obecnie wynosi 4 osoby.
 1. W celu uniknięcia kolejek i przepełnienia w Czytelni Informatorium wprowadzamy rezerwację miejsc przez czytelników na konkretną godzinę telefonicznie: 56 622 66 42 w.103 lub emailowo: regionalna@ksiaznica.torun.pl
 1. Czytelników obowiązuje dezynfekcja dłoni. Przy wejściu do Biblioteki i Czytelni dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym.
 1. Każdy Czytelnik podczas pobytu w Czytelni ma obowiązek zasłaniania nosa i ust.
 1. Do dyspozycji Czytelników udostępniono trzy stanowiska komputerowe, dwa z dostępem do katalogu i baz on-line, jedno z dostępem do wypożyczalni cyfrowej Academica.
 1. Nie będzie możliwości korzystania na nich z Internetu.
 1. Rekomendujemy korzystanie z własnych urządzeń w celu zamawiania materiałów bibliotecznych i przeglądania baz on line.

Do góry

Skip to content