Maciej Drzewiecki – Czynniki inspirujące kształtowanie struktury przestrzennej i kompozycji urbanistycznej Bydgoszczy

 

Maciej Drzewiecki

Czynniki inspirujące kształtowanie struktury przestrzennej i kompozycji urbanistycznej Bydgoszczy

Instytut Wydawniczy „Świadectwo”

Bydgoszcz 2016

Sygnatura SIRr VIII/B-64

Prof. dr hab. Maciej Drzewiecki to emerytowany wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Jest autorem wielu książek i ponad 80 artykułów naukowych.

Studium „Czynniki inspirujące kształtowanie struktury przestrzennej i kompozycji urbanistycznej Bydgoszczy” poświęcone jest zmianom tkanki miejskiej miasta nad Brdą , jego funkcjonowania i rozplanowania.

Monografia podzielona została na kilka rozdziałów:

 1. Wprowadzenie
 2. Ujęcie teoretyczne
 3. Rozwój struktury przestrzennej Bydgoszczy i czynniki ja inspirujące w okresie do I wojny światowej
 4. Uwarunkowania i efekty rozwoju przestrzennego po I wojnie światowej
 5. Rewolucja przestrzenna w latach 1939-2010
 6. Charakterystyka i ocena obecnej struktury przestrzennej
 7. Kompozycje urbanistyczne w dziejach Bydgoszczy
 8. Czynniki urbanistyczne i ich rodzaje
 9. Spojrzenie w przyszłość
 10. Wnioski i reasumpcja
 11. Streszczenie
 12. Resume
 13. Bibliografia

Autor wyróżnił 10 czynników urbanistycznych, które w różnych okresach dziejów miasta oddziaływały z różna siłą na strukturę przestrzenną w Bydgoszczy:

 • dostępność terenów niezainwestowanych
 • ekonomiczny
 • fizjograficzny
 • komunikacyjny
 • militarny
 • osobowościowy (w tym głownie ambicje prospołeczne i estetyczne)
 • planistyczny (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)
 • polityczny
 • prawno-administracyjni (głownie zmiany granic administracyjnych)
 • prospołeczny (głownie działania na korzyść mniejszościowych i słabszych grup społecznych)

Małgorzata Falkowska – Ilias

 

Małgorzata Falkowska

Ilias

Wydawnictwo Helion

Gliwice 2019

Sygnatura SIRr W/T/Fal55

W Informatorium uruchomiliśmy Mini-Wypożyczalnię Beletrystyki Regionalnej „Żółty Regał”.  Jest to specjalny dział z powieściami, których fabuła została osadzona w województwie kujawsko-pomorskim. Oferujemy kryminały, romanse, powieści obyczajowe, powieści historyczne i powieści młodzieżowe. Mini-Wypożyczalni towarzyszy również profil @zoltyregal na Instagramie.

Małgorzata Falkowska jest znaną pisarką, cenioną za swoje powieści obyczajowe.

Urodzona we Włocławku, na stałe mieszka w Toruniu, gdzie ukończyła pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

W swojej pracy terapeuty styka się ze wszystkimi stronami ludzkiej osobowości.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest szereg jej powieści:

 • Gorzej być (nie) może
 • Ilias
 • Mąż potrzebny na już
 • Na lodzie
 • Na zawsze razem
 • Nagranie
 • Paleta marzeń
 • Po co komu biała kredka? 
 • Poszukiwani, poszukiwany
 • Spełniacze
 • To nie jest twoje dziecko
 • Zgubione szczęście 

„Ilias” to powieść obyczajowa i gorący romans.

Bohaterką jest 19-letnia Gabi , która wyjeżdża do pracy na grecką wyspę Kos.

Tam poznaje syna właściciela hotelu Iliasa.

Praktyczny patriotyzm w Toruniu 1918/1920 – 2018 : różne odsłony niepodległości

 

Praktyczny patriotyzm w Toruniu 1918/1920 – 2018
Różne odsłony niepodległości

Redakcja naukowa Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski

Seria: Zabytki Toruńskie Młodszego Pokolenia

Wydawca: Stowarzyszenie Historyków Sztuki

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XXXIIIa/17t.7

Książka jest pokłosiem VII konferencji z cyklu „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia”.

Konferencja odbyła się 12 maja 2018 roku w Centrum Dialogu w Toruniu (Biblioteka Diecezjalna).

Konferencje zorganizowała Książnica Kopernikańska w Toruniu.

Konferencja została zorganizowana w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polską w 1918 roku.

W Toruniu dopiero w 1920 roku świętowano powrót Pomorza do Polski.

Na książkę złożyły się następujące referaty:

1. Katarzyna Kluczwajd – Triada rocznic – triada wartości

2. Anna Kroplewska-Gajewska – „Powitanie wojsk polskich w Toruniu 18 stycznia 1920 roku” – niezachowany obraz Brunona i Feliksa Pawła Gęstwickich 

3. Barbara Chojnacka – „Duch przeszłości – zwycięzca”. Alegoryczna wizja wkroczenia wojsk polskich do Bydgoszczy 20 stycznia 1920 roku na obrazie Jerzego Rupniewskiego

4. Piotr Birecki – O sztuce, która odeszła wraz z zaborami

5. Aneta Niewęgłowska – Toruńskie średnie szkolnictwo żeńskie u progu niepodległości

6. Henryk Ratajczak – Zabytkowa zabudowa szkieletowa Torunia: raport o stanie zachowania i ochrony oraz propozycje dalszej opieki 

7. Katarzyna Kluczwajd – Toruńskiej roboty meble po roku 1920, czyli „wprządz sztukę do rydwanu Ojczyzny”: Polameryka i Konfraternia Artystów

Starsze wpisy