Aktualności

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: "Toruńskie miejsca do mieszkania i (za)pamiętania domy, pomniki, cmentarze"
 
Toruńskie miejsca do mieszkania i (za)pamiętania
domy, pomniki, cmentarze
 
Redakcja naukowa: Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski
 
Wydawca:  Stowarzyszenie Historyków Sztuki
 
Toruń 2019
 
Sygnatura SIRr XXXIIIa/17t.9

Książka jest pokłosiem IX konferencji z cyklu „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia”.

Konferencja odbyła się 11 maja 2019 roku w Centrum Dialogu w Toruniu (Biblioteka Diecezjalna).

Organizatorami konferencji byli: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Biblioteka Diecezjalna w Toruniu, Książnica Kopernikańska w Toruniu.

Na książkę złożyły się następujące referaty:

 1. Katarzyna Kluczwajd – Obok czy ponad?
 2. Marcin Orłowski – „Niech ci ziemia lekką będzie”, czyli rozważania toruńskie o zalewaniu przeszłości betonem zapomnienia
 3. Michał Pszczółkowski – B jak Burdecki – T wie Tilk – L vi Leiser. Inicjały na fasadach jako świadectwo wielokulturowej codzienności Torunia
 4. Katarzyna Kluczwajd – Pomniki i posagi w przestrzeni Podgórza pod Toruniem – świadectwa pamięci / tożsamość wielokulturowego miasta
 5. Marcin Ceglarski, Jakub Polak – Idea międzywojennych mieszkań pracowniczych na przykładzie Przedmieścia Mokrego
 6. Anna Hildebrandt-Fijorek – Świadomość zamieszkania w przestrzeni i czasie – teren dawnej Rzeźni Miejskiej w kontekście przemian
 7. Anna N. Kmieć – Rubinkowo. Doświadczenie a zapamiętywanie
 8. Aleksandra Sojak-Borodo, Katarzyna Skrobała, grupa jajego – Rubinkowo jako tworzywo działań artystycznych

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Słownik biograficzny powiatu toruńskiego tom 4

Słownik biograficzny powiatu toruńskiego.

Tom  4 

pod redakcją Macieja Krotofila, Waldemara Rozynkowskiego

 Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora

Toruń 2019

Sygnatura SIRr IIIA/92t.4

Starostwo Powiatowe w Toruniu wydało kolejny, czwarty już tom „Słownika Biograficznego Powiatu Toruńskiego”.

Publikacja ma olbrzymie znaczenie dla budowania tożsamości lokalnej mieszkańców powiatu i zachowania jego kulturowego dziedzictwa.

Cztery tomy słownika biograficznego scalają mieszkańców powiatu, którego ziemie należały w XIX wieku do dwóch różnych zaborów.

Słownik poświęcony jest ludziom, którzy odegrali istotną rolę w rozwoju lokalnego życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Wśród autorów haseł znaleźli się wybitni specjaliści i pasjonaci, historycy, regionaliści, historycy sztuki: Marcin Seroczyński, Andrzej Walczyński, Dariusz Chrobak, Marek Pawłowski, Leszek Syroka, Waldemar Rozynkowski, Lesław J. Welker, Leszek Głuszak, Dariusz Meller, Adam Żywiczyński, Katarzyna Tomkowiak, Ryszard Muzioł.

Słownik zawiera 23 biogramy:

 1. Antoni Bonin
 2. Zenon Chmielewski
 3. Adam Leon Michał Czarliński Schedlin
 4. Leon III Czarliński vel Lech, Leszek Schedlin
 5. Wanda Donarska
 6. Franciszek Drzymalski
 7. Stefan Wincenty Frelichowski
 8. Ludwik Mateusz Gimpel
 9. Jan Klimczewski
 10. Michał Kokot
 11. Tadeusz Kołaczyński
 12. Seweryn Antoni Kuchta
 13. Mikołaj Leszczyc-Grabianka
 14. Leon Litkowski
 15. Karol Lubański
 16. Bernard Myśliwek
 17. Bolesław Paczkowski
 18. Stanisław Jerzy Sędziak
 19. Wiktor Edward Franciszek Skański
 20. Adolf Piotr Szelążek
 21. Leon Szymański
 22. Karol Świacki
 23. Alfred Lucjan Wiktor Zawisza Czarny

Należy podkreślić, że biogramy w słowniku nie są typowymi, skrótowymi notkami.

To wielostronicowe, pełnowartościowe, rozbudowane biografie, oparte na pieczołowitej kwerendzie.

Szkice biograficzne wzbogaca również bogata dokumentacja fotograficzna.

Pisaliśmy już o poprzednich trzech tomach „Słownika Biograficznego Powiatu Toruńskiego”:

Słownik biograficzny Powiatu Toruńskiego – tom 1

Słownik Biograficzny Powiatu Toruńskiego – tom 2

Słownik Biograficzny Powiatu Toruńskiego – tom 3

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy (2000-2005)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy (2000-2005)
5 lat

Redakcja: Helena Czakowska, Teresa Górnikiewicz

Wydawnictwo KPSW

Bydgoszcz 2005

Sygnatura SIRr XXXI/131

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy została utworzona w 2000 roku.

Uczelnia dzięki swej elastyczności i otwartości rozwija się dynamicznie.

Swoimi działaniami wychodzi zwłaszcza naprzeciw aktualnym potrzebom rynku pracy w Bydgoszczy i w regionie-kujawsko-pomorskim.

Książka dokumentuje początek dzielności Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.

W publikacji znajdziemy rys historyczny poświęcony startowi i rozwojowi uczelni.

Przedstawiono władze Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.

Opisano kierunki i specjalności kształcenia.

Zaprezentowano ofertę studiów podyplomowych.

Omówiono działalność nauko-badawczą uczelni.

Przedstawiono współpracę szkoły z zagranicą.

Scharakteryzowano studenckie praktyki zawodowe.

Przedstawiono działalność studencką.

Omówiono zasady finasowania studiów i rekrutacji na uczelnie.

Opisano klub absolwenta.

Przytoczono opinie absolwentów i studentów.

Do książki dołączono fotografie.

 

Do góry

Skip to content