Aktualności

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Krzysztof Osiński - Bydgoskie puzzle

 

Krzysztof Osiński

Bydgoskie puzzle
Szkice z dziejów miasta nad Brdą 

Wydawca:  Patria Media

Bydgoszcz – Gdańsk 2018

Sygnatura SIRr VIII/B-71

Krzysztof Osiński jest historykiem, doktorem nauk humanistycznych, pracownikiem naukowym Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.

Specjalizuje się w historii najnowszej regionu kujawsko-pomorskiego, szczególnie w dziejach opozycji antykomunistycznej i represjach stany wojennego.

W Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu dostępnych jest szereg jego książek:

 1. Bydgoskie puzzle : szkice z dziejów miasta nad Brdą / Krzysztof Osiński. – Bydgoszcz ; Gdańsk : Patria Media 2018.
 2. Internowani w stanie wojennym z województwa bydgoskiego / Krzysztof Osiński. – Bydgoszcz : Region Bydgoski NSZZ „Solidarność” 2011.
 3. Kryzys bydgoski 1981 : przyczyny, przebieg, konsekwencje. T. 1, Monografia / Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Bydgoszcz ; Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2013.
 4. Kryzys bydgoski 1981 : przyczyny, przebieg, konsekwencje. T. 2, Dokumenty / wstęp Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk ; wybór i opracowanie Robert Gajos, Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Bydgoszcz ; Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2013.
 5. Leszek Biały „Jakub” (1919-1945) / tekst Krzysztof Osiński ; redakcja Piotr Chojnacki. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu copyright 2017.
 6. Walka o Wielką Polskę : Narodowa Demokracja wobec rządów sanacji na terenie województwa pomorskiego w latach 1926-1939 / Krzysztof Osiński. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado cop. 2008.
 7. Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” regionu Bydgoskiego (1980-1990) / Krzysztof Osiński ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2010.
 8. „Zwycięska dekada” : Region Bydgoski NSZZ „Solidarność” w ikonografii (1980-1990) / Kamila Churska, Katarzyna Maniewska, Krzysztof Osiński ; Instytut Pamięci Narodowej. – Bydgoszcz : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2010.

W książce „Bydgoskie puzzle” autor dzieli się z czytelnikami w przystępny sposób swoją wiedzą na temat przeszłości miasta, jaką zdobył w ciągu wieloletnich badań.

Publikacja ma charakter popularnonaukowy.

Składa się z pięćdziesięciu różnych szkiców historycznych, które niczym puzzle wypełnią po przeczytaniu książki biały plamy w dziejach Bydgoszczy.

Autor w arcyciekawy sposób opowiada o siedmiu wiekach przeszłości miasta, o wydarzeniach, miejscach i ludziach, którzy byli dotąd mniej znani.

Należy podkreślić niezwykła różnorodność podejmowanych tematów, które lokalna historię czynią niezwykle barwną.

Prezentowane teksty ilustrowane są licznymi zdjęciami i dokumentami.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Andrzej Cieśla - Wybrane "Z przeszłości w przyszłość"

 

Andrzej Cieśla

Wybrane „Z przeszłości w przyszłość”

Wydawca: Związek Nauczycielstwa Polskiego. Oddział Toruń

Toruń 2020

Sygnatura SIRr IIIA/137

Andrzej Cieśla (1955-2020) był samorządowcem i nauczycielem.

W latach 2006-2020 pełnił urząd burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego.

Z wykształcenia był historykiem, posiadał stopień doktora nauk humanistycznych.

Zajmował się badaniami nad dziejami oświaty i historią Aleksandrowa Kujawskiego.

W Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu dostępnych jest kilkanaście książek, których był autorem lub współautorem:

 1. Aleksandrów Kujawski : zarys dziejów / pod red. Andrzeja Cieśli ; [teksty Andrzej Cieśla et al. ; zdjęcia Andrzej Cieśla et al.]. – Aleksandrów Kujawski ; Toruń : Polskie  Wydawnictwa Reklamowe 2009. 
 2. Eksterminacja nauczycieli województwa włocławskiego w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 / [Andrzej Cieśla, Mirosław Krajewski, Mieczysław Słomski]. – Włocławek : Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1985.
 3. Oni tworzyli historię : aleksandrowski słownik biograficzny. T. 1 / pod redakcją Andrzeja Cieśli ; teksty: Andrzej Cieśla, Jerzy Erwiński, Piotr Miernik, Robert Stodolny. – Aleksandrów Kujawski : Miejskie Centrum Kultury 2016.
 4. Oni tworzyli historię : aleksandrowski słownik biograficzny. T. 2 / pod redakcją Tomasza Krzemińskiego ; teksty: Andrzej Cieśla, Ewelina Fuminkowska, Tomasz Krzemiński, Piotr Miernik, Przemysław Nowicki, Zbigniew Sołtysiński. – Aleksandrów Kujawski : Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej 2021.
 5. „Pogranicze Czarnych Orłów” : dawne podziały zaborowe ziem polskich w perspektywie historycznej, społecznej i kulturowej : materiały pokonferencyjne / pod red. Andrzeja Cieśli i Tomasza Krzemińskiego ; Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego [et al.]. – Aleksandrów Kujawski : Urząd Miejski 2013.
 6. Powiat aleksandrowski : niezwykłe miejsca pod dachem nieba… / [zdj. Marcin Karasiński, Cezary Krauze, Marcin Strych ; tekst Andrzej Cieśla ; tł. Dorota Sobierajska (jęz. ang.), Lech Zieliński (jęz. niem.)]. – Toruń : Polskie Wydawnictwa Reklamowe cop. 2009.
 7. Powiat aleksandrowski : niezwykłe miejsca pod dachem nieba… / [zdj. Marcin Karasiński ; tekst Andrzej Cieśla ; tł. Dorota Sobierajska (ang.), Lech Zieliński (niem.)]. – Toruń : Polskie Wydawnictwa Reklamowe cop. 2006.
 8. Powiat aleksandrowski / [zdj. Marcin Karasiński ; tekst Andrzej Cieśla ; tł. Dorota Sobierajska]. – Toruń : Wydawnictwo PWR 2003.
 9. Spotkanie dwóch cesarzy w Aleksandrowie : z dziejów miasta i regionu w okresie zaborów : materiały pokonferencyjne / pod red. Andrzeja Cieśli. – Aleksandrów Kujawski : Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej 2007.
 10. Sześć narodów, pięć kultur, jedno miasto, wspólne losy… : materiały pokonferencyjne / pod red. Andrzeja Cieśli ; Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskie w Aleksandrowie Kujawskim. – Aleksandrów Kujawski : Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej 2008.
 11. Tajna oświata i martyrologia nauczycieli w powiecie nieszawskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945 / Andrzej Cieśla, Katarzyna Kadzidłowska. – Włocławek ; [Toruń : Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury] 2003.
 12. Tajna oświata i martyrologia nauczycieli w powiecie nieszawskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945 / Andrzej Cieśla, Katarzyna Kadzidłowska. – Włocławek ; [Toruń : Centrum Animacji Kultury] 2002.
 13. Wojna i okupacja w Aleksandrowie Kujawskim i na Kujawach (1939-1945) : materiały pokonferencyjne / pod red. Andrzeja Cieśli ; Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Aleksandrowie Kujawskim. – Aleksandrów Kujawski : Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej 2009.
 14. Wybrane „Z przeszłości w przyszłość” / Andrzej Cieśla ; Związek Nauczycielstwa Polskiego. Oddział Toruń. – Toruń : Związek Nauczycielstwa Polskiego. Oddział Toruń 2020.
 15. Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim 1905-2015 / Andrzej Cieśla. – Aleksandrów Kujawski : [s.n.] 2015.
 16. Związek Nauczycielstwa Polskiego w województwie warszawskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej / Andrzej Cieśla. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000.

W 2005 roku Andrzej Cieśla opublikował rozprawę „Z przeszłości w przyszłość. Związek Nauczycielstwa Polskiego na Kujawach i Pomorzu 1905-1920-2005”.

Książka >>Wybrane „Z przeszłości w przyszłość” << ukazała się pośmiertnie.

Wydano ją z okazji odsłonięcia w Parku Pamięci w Toruniu płyty upamiętniającej zamordowanych jesienią 1939 roku polskich nauczycieli.

Był to fragment masowej akcji ludobójstwa pomorskiej elity przez Niemców, nazywany dziś Zbrodnią Pomorską 1939.

W publikacji wykorzystano rozdziały z książki „Z przeszłości w przyszłość” poświęcone okresowi okupacji.

W opracowaniu opisano eksterminację pomorskich nauczycieli w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945.

Zamieszczono listę strat osobowych pracowników oświaty województwa pomorskiego w czasie II wojny światowej.

Ogółem w czasie wojny zginęło 1395 nauczycieli , z czego 560 osób w wyniku egzekucji i 350 osób w obozach koncentracyjnych.

Największe nasilenie mordów miało miejsce w 1939 roku, kiedy to zginęło 730 nauczycieli.

W książce przedstawiono też funkcjonowanie tajnej oświaty i działania nauczycielskiego ruchu oporu.

Publikacja została dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Leśnicy polscy - ofiary Zbrodni Katyńskiej

 

Leśnicy polscy – ofiary Zbrodni Katyńskiej 

redaktor: Tadeusz Chrzanowski

Wydawca: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
Studio Artystyczno-Reklamowe Pomorze W Bydgoszczy

Toruń 2020

Sygnatura  SIRr IIIA/136

Publikacja została przygotowana na okoliczność odsłonięcia Tablicy Katyńskiej w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w 80. rocznice Zbrodni Katyńskiej.

Tablica upamiętnia dwunastu leśników i drzewiarzy związanych zawodowo z Pomorzem i Kujawami

Publikacja „Leśnicy polscy – ofiary Zbrodni Katyńskiej” składa się z trzech Artykułów.

Piotr Szubarczyk w szkicu „Katyń – sowiecka zbrodnia wojenna i akt ludobójstwa na obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej”  przybliża genezę, okoliczności i istotę Zbrodni Katyńskiej.

Tomasz Skowronek w artykule „Leśnicy w grobach Katynia, Charkowa, Miednoje, Bykowni, Kuropat” przedstawia wyniki swoich dotychczasowych badań i poszukiwań, które obejmują blisko dwustu leśników polskich – ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Tadeusz Chrzanowski w rozdziale „Dwunastu z listy katyńskiej” zamieszcza biografie dziesięciu leśników i dwóch drzewiarzy, związanych swoim życiem zawodowym z regionem Kujaw i Pomorza.

Wśród nich znajduje się również biogram Adama Loreta – pierwszego Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych.

O to imiona tych, którzy w zamyśle autorów zbrodni mieli zostać zapomniani:

 1. Bolesław Aleksander Błażewicz
 2. Edmund Drecki
 3. Władysław Kotula
 4. Adam Stefan Loret
 5. Szczepan Eugeniusz Łuczak
 6. Sobiesław Maria Kornel Mościcki
 7. Tadeusz Miśko
 8. Ignacy Nitkowski
 9. Franciszek Nowicki
 10. Edmund Bolesław Wróblewski
 11. Rudolf Leon Zacher
 12. Stanisław Zysnarski

Do góry

Skip to content