Mirosław Krajewski – Dama niezłomna Maria Sobocińska (1920-2012) – Biografia wpisana w okupacyjne dzieje Skępego

 

Mirosław Krajewski

Dama niezłomna Maria Sobocińska (1920-2012)
Biografia wpisana w okupacyjne dzieje Skępego

Wydawca: Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe

Rypin-Skępe 2012

Sygnatura SIRr IIIB/Sobocińska Maria

Prof. zw. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym historykiem, politologiem i wydawcą.

Związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek o historii ziemi dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Biografia „Dama niezłomna Maria Sobocińska (1920-2012)” poświęcona jest pamieć niezwykłej kobiety, żołnierza Armii Krajowej, Damy Orderu Virtuti Militari.

Postać bohaterki ukazana jest w szerokim tle patriotycznej atmosfery Skępego i oporu przeciwko niemieckiemu okupantowi.

Autor opisał również dzieje rodzinny Marii Sobocińskiej.

Wiele miejsca poświecono okresowi powojennemu i uwiezieniu bohaterki przez komunistyczna bezpiekę.

Mirosław Krajewski – Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku

 

Mirosław Krajewski

Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku

Wydawca:  Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe „Dobrinensis Societas Scienciarum”

Rypin – Skępe 2017

Sygnatura SIRr XXXIV/177 

Prof. zw. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym historykiem, politologiem i wydawcą.

Związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek o historii ziemi dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Monografia „Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku” poświęcona jest Figurze Najświętszej Maryi Panny Skępskiej – Matki Bożej Brzemiennej.

Książkę otwiera szerokie omówienie odrębności historycznej i kulturowej Ziemi Dobrzyńskiej.

Następnie przedstawiono dzieje sprowadzenia Figury Matki Bożej do Skępego w 1496 roku przez Zofię Kościelecką.

Jednocześnie kasztelan Mikołaj Kościelecki dokonał fundacji klasztoru ojców bernardynów w Skępem.

Głównym zadaniem opracowania jest opisanie szeregu wizerunków Figury NMP Skępskiej, przedstawionych na medalikach, w kapliczkach przydrożnych, na obrazach, w innych kościołach, wykonanych przez ludowych rzeźbiarzy.

Osobny rozdział poświęcono przedstawieniu brzemienności Matki Bożej w skępskim wizerunku.

Wśród załączników do opracowania znalazły się pieśni, litanie i modlitwy, ale także poezja poświęcona NMP Skępskiej.

Książkę zamyka kalendarium kościoła i klasztoru.

Na bój Polacy, na święty bój… – Powstanie Styczniowe i jego echa w dorzeczu Drwęcy – studia i szkice

Na bój Polacy, na święty bój… –
Powstanie Styczniowe i jego echa w dorzeczu Drwęcy
Studia i szkice

pod redakcją Mirosława Krajewskiego

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum 
na zlecenie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

Golub-Dobrzyń 2013

Sygnatura SIRr VIb/6-37

Zbiór studiów i szkiców został wydany dla uczczenia 150. rocznicy powstania styczniowego.

Powstanie styczniowe odbiło się szerokim echem w okolicach Golubia i Dobrzynia.

Z dorzecza Drwęcy rekrutowało się wielu powstańców walczących na ziemi dobrzyńskiej i północnym Mazowszu.

Książka jest hołdem dla powstańców styczniowych złożonym przez uczniów szkół średnich, którzy są autorami części artykułów.

Tom składa się z dwóch części.

Część pierwsza zawiera studia napisane przez profesjonalnych historyków, poświęcone ogólnym zagadnieniom powstania.

Część druga  dotycząca udziału społeczeństwa polskiego w powstaniu styczniowym, składa się z tekstów autorstwa uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Starostwo Golubsko-Dobrzyńskie i ich nauczycieli.

Całość zredagował naukowo profesor Mirosław Krajewski.

Spis treści:

1 Wiesław Jan Wysocki – O ojców grób bagnetów poostrz stal… Dziedzictwo pokolenia Styczniowej Nocy

2 Marek Beyger – Jak doszło do wybuchu powstania styczniowego?

3 Marek Beyger, Henryk Składanowski – Józef Piłsudski a powstanie styczniowe

4 Jarosław Kaliński – Literackie świadectwa powstania styczniowego

5 Edward Bartkowski – Polityka represji władz carskich wobec Polaków – uczestników powstania styczniowego 

6 Zbigniew Karpus, Jacek Lindner – Powstanie styczniowe – jeden z mitów założycielskich II RP 

7 Michał Kropkowski – Powstanie styczniowe w wybranych miejscowościach ziemi dobrzyńskiej 

8 Marcin Wróblewski, Mateusz Owsianikow – Przebieg powstania styczniowego na ziemiach obecnego powiatu golubsko-dobrzyńskiego

9 Radosław Skrzeszewski –  Przebieg powstania styczniowego w dorzeczu Drwęcy 

10 Marlena Jeziorska – Miejsca związane z powstaniem styczniowym w obecnym powiecie golubsko-dobrzyńskim 

11 Szymon Wiśniewski –  Ostatnie polskie powstanie XIX wieku 

12 Karol Mazurkiewicz, Justyna Mroczek – Bohaterowie walk powstania styczniowego po obu stronach Drwęcy 

13 Przemysław Warnel – Uczestnicy powstania styczniowego z dorzecza Drwęcy 

14 Jakub Pokwicki – Natalis Sulerzyski cichy bohater powstania styczniowego 

15 Leszek Żuchowski – Wojciech Falarski uczestnik powstania styczniowego z Kowalewa Pomorskiego 

16 Dariusz Szpejankowski – Nieznani powstańcy spod Łapinóżka 

Starsze wpisy