Aktualności

Niebieski kształt otwartej książki. Napis Opus temporis - Aneks

 

 

Opus temporis – Aneks
Toruńskiej katedry historia najnowsza
Prace konserwatorskie i restauratorskie w latach 2018-2019

Redakcja naukowa Katarzyna Kluczwajd

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne

Toruń 2019

Sygnatura SIRr XXXIV/140a

W latach 2000-2013 Katedra pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu doczekał się bezprecedensowej konserwacji i restauracji.

Pokłosiem prac remontowych była książka

Opus temporis. Toruńskiej katedry historia najnowsza
Prace konserwatorskie i restauratorskie w latach 2000-2013

Redakcja naukowa: Katarzyna Kluczwajd, ks. Marek Rumiński

Toruń 2013

Sygnatura SIRr XXXIV/140

O książce tej pisaliśmy na blogu:
http://informatorium.ksiaznica.torun.pl/opus-temporis-torunskiej-katedry-historia-najnowsza/

W latach 2018-1019 kontynuowano prace konserwatorskie i restauracyjne w kościele Świętojańskim.

Podsumowaniem kolejnego etapu remontu katedry jest publikacja „Opus temporis – Aneks”.

W albumie znajdziemy informacje o celu i zakresie wykonanych prac konserwatorskich.

Zapoznamy się również z bogatą dokumentacja fotograficzną ukazującą zabytki w stanie przed, w trakcie i po zakończeniu prac konserwatorskich.

Wśród zabytków poddanych konserwacji znalazły się m.in.:

 • świeczniki maryjne – korony Grätscha
 • obraz z barokowego ołtarza głównego – Adoracja Marii Niepokalanej jako Królowej nieba i ziemi
 • obraz z barokowego ołtarza głównego – Św. Cecylia
 • barokowe organy boczne
 • neobarokowe ławki z XIX wieku
 • wrota zachodnie
 • mur cmentarny
 • zdroje przykościelne

W książce znalazły się również nowe ustalenia dotyczące zagadnień traktowanych dotąd przez historyków sztuki marginalnie:

 • barokowego ołtarza głównego
 • postaci artysty malarza Juliana Wałdowskiego

Spis treści:

 • Katarzyna Kluczwajd – Światło, obraz, muzyka w toruńskim kościele Świętojańskim. Stara przestrzeń w nowym blasku
 • Kronika fotograficzna
 • Bartłomiej Łyczak – Dawny barokowy ołtarz główny w kościele Świętojańskim w Toruniu i jego przekształcenia
 • Sławomir Majoch – Ostatni nazareńczyk. O Julianie Wałdowskim (1854-1912) i jego obrazach w toruńskiej katedrze

 

 

 

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji ikonograficznej i archiwalnej

 

Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji ikonograficznej i archiwalnej 

 redakcja naukowa: Piotr Birecki, Iwona Markowska

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Toruń 2019

Sygnatura SIRr XXIXb/39

W 2017 roku Muzeum Okręgowe w Toruniu zrealizowało projekt „Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji fotograficznej Kurta Grimma”.

W latach 2018-2019 przeprowadzono jeszcze szersze badania pod tytułem „Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji ikonograficznej i archiwalnej”.

Polecana publikacja prezentuje pierwsze i pełne wyniki prowadzonej przez trzy lata kwerendy bibliotecznej, archiwalnej i muzealnej.

Opracowanie składa się z artykułów naukowych oraz najpełniejszej dotąd listy strat wojennych toruńskiego muzeum.

Artykuły naukowe:

 • Zbiory toruńskiego muzeum do 1939 roku / Anna Kroplewska-Gajewska
 • Muzeum Miejskie w Toruniu podczas okupacji niemieckiej (1939-1945) / Sylwia Grochowina
 • Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu / Piotr Birecki
 • Kurt Grimm(189-1963). Dokumentalista z czasu okupacji Torunia / Iwona Markowska
 • Ikonografia Torunia w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu nad Lahną w badaniach nad stratami wojennymi toruńskiego muzeum / Piotr Birecki
 • Negatywy Muzeum Okręgowego w Toruniu – uwagi konserwatora zabytków / Tomasz Kozielec

Lista strat wojennych Muzeum Okręgowego w Toruniu została opracowana przez Jolantę Juźków i Michała Kurkowskiego.

Przy poszczególnych opisach umieszczono ilustracje, o ile zaginione obiekty posiadały dokumentacje fotograficzną.

Trzeba przy tym pamiętać, że część zbiorów muzeum Niemcy zniszczyli, chcąc zatrzeć obecność kultury polskiej na Pomorzu.

Przed wywiezieniem zbiorów do Niemiec okupanci celowo zniszczyli muzealne inwentarze i katalogi.

Niebieski kształt książki. Napis: Filmowe Kujawsko-Pomorskie

 

Filmowe Kujawsko-Pomorskie 

Teksty:
Dorota Grzybowska
Katarzyna Jaworska

Wydawca: 
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Toruń 2019

Sygnatura SIRr XXIXa/51

Region Kujaw i Pomorza jest chętnie wybierany przez reżyserów do realizacji filmów.

Kręcono tu miedzy innymi takie produkcje jak:

 • Prawo i pięść
 • Rejs
 • Kolorowe pończochy
 • Rok spokojnego słońca
 • Lekarze
 • Czterej pancerni i pies
 • Sąsiedzi
 • Prawo Agaty
 • Magiczne drzewo
 • Pod gwiazda frygijska
 • Popiełuszko. Wolność jest w nas
 • Blizna
 • Tatarak
 • Jestem
 • Belfer
 • Ogniem i mieczem
 • Misja Afganistan
 • Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy
 • Konfident
 • Jutro będzie lepiej
 • Wiosna panie sierżancie
 • Pan samochodzik i templariusze
 • Stara baśń

W regionie organizowane są również festiwale filmowe Camerimage i Tofifest.

Związkom regionu kujawsko-pomorskiego z filmem poświęcony jest album „Filmowe kujawsko-pomorskie”.

Fotografiom towarzyszy interesujący tekst.

Pierwsza część publikacji ukazuje związki poszczególnych miejscowości i z filmem.

Czytelnik dowie się jakie tytuły powstały w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu, Chełmnie, na Pałukach, w Ciechocinku, Chełmży, Aleksandrowie Kujawskim, Nieszawie, Radzyniu Chełmińskim.

Oprócz lokalizacji planów filmowych z książki dowiemy się również ciekawostek  o historii kina w poszczególnych miejscowościach.

Druga część książki prezentuje sylwetki aktorów i reżyserów filmowych związanych z województwem kujawsko pomorskim.

Zapoznamy się z biografiami takich twórców jak : Olga Bołądź, Roma Gąsiorowska-Żurawska, Jakub Gierszał, Piotr Głowacki, Helena Grossówna, Jan Nowicki, Rafał Kapeliński, Kazimierz Karabasz, Małgorzata Kożuchowska, Bogusław Linda, Pola Negri, Leonard Pietraszak, Marcin Sauter, Grażyna Szapołowska, Tomasz Wasilewski, Katarzyna Żak, Jarosław Żamojda.

Do góry

Skip to content