Jak zapisać się do biblioteki przez internet?

Czytelnicy mogą rejestrować się w Książnicy Kopernikańskiej bez wychodzenia z domu.

Na stronie katalogu należy kliknąć ikonkę „rejestracja nowych czytelników”.

Adres katalogu: https://opac.ksiaznica.torun.pl

Klikamy trzecią ikonę z prawej strony.

Ikonka „Rejestracja nowych czytelników”

Teraz należy wypełnić formularz rejestracji.

Pola obowiązkowe oznaczone są czerwonymi kropkami.

Jeśli proces rejestracji zakończy się sukcesem otrzymasz identyfikator (numer karty).

Proces rejestracji dobiegł końca.

Twoje dane zostały zachowane w bazie systemu.

Od tego momentu możesz już logować się do systemu za pomocą uzyskanego identyfikatora i wprowadzonego hasła.

W tej chwili Twoje konto umożliwia zamówienie 5 pozycji

Zamówione książki czekają na odbiór tylko przez 3 dni.

Aby uzyskać prawa czytelnika proszę zgłosić się do biblioteki w ciągu 14 dni w celu autoryzacji danych i wydania karty czytelnika.

Karol Ney – powstaniec wielkopolski 1848 roku

 

Karol Ferdynand Ney urodził się w Toruniu w 1809 roku.

Jego ojciec Franciszek Nowotny był z pochodzenia  Czechem.

Był zakrystianinem przy kościele św. Janów.

Po II rozbiorze zmienił nazwisko na niemieckie Neu.

 

 

Źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Młody Karol Neu ukończył gimnazjum toruńskie.

Studiował w Berlinie filologię i filozofię.

Doktoryzował się w 1838 roku w Getyndze.

Później utwory swe sygnował kryptonimem „Dr N”.

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Od 1933 do 1847 roku mieszkał w Gnieźnie, gdzie był rektorem katolickiej szkoły świętojańskiej.

W tym okresie zaczął podpisywać się Karol Ney.

Świadczyło to o dokonującej się w nim zmianie poczucia przynależności narodowej.

Z Niemca stał się Polakiem.

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

W 1847 roku został nauczycielem państwowego gimnazjum w Trzemesznie.

Kierował też czasopismem pedagogicznym „Kościół i Szkoła” .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

W 1848 roku w okresie Wiosny Ludów, czynnie włączył się do powstania wielkopolskiego.

Został ranny.

Był więziony w cytadeli w Poznaniu.

Zwolniono go dyscyplinarnie z pracy.

Nie miał środków na utrzymanie rodziny.

Zmarł na tyfus w 1850 roku w Poznaniu.

 

 

 

Źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Karol Ney działał na wielu polach.

Był literatem, tworzył wiersze w języku niemieckim, potem polskim.

Jego najważniejszym dziełem są „Pamiątki z więzienia”, w których wierszem opisał przeżycia powstańcze i swój pobyt w cytadeli.

Karol Ney interesował się również historią i archeologią.

W czasopiśmie „Przyjaciel Ludu” (wydawanym w Lesznie) ukazało się wiele jego artykułów na temat zabytków Torunia czy Gniezna.

Co ciekawe sam je ilustrował, był bowiem również zdolnym rysownikiem.

Karol Ney był też autorem podręczników szkolnych.

Andrzej Wędzki

hasło: Ney Karol Ferdynand

W: Wielkopolski Słownik Biograficzny

Sygnatura SIRi XVIa/O-16

 

Andrzej Wędzki

hasło: Ney (Neu) Karol Ferdynand

w: Polski Słownik Biograficzny
Tom XXII, zesz. 4

Sygnatura SIRi XVIa/1-t.22

 

ks. Alfons Mańkowski

Karol Ferdynand Ney (1809-1850)

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Tom VI, nr 11, s. 141-157

Sygnatura SIRr II/3-1923-1926

 

Jakub Linetty

Zainteresowania archeologiczne Karola Ferdynanda Neya (1809 – 1850)

W: Myśl – percepcja i recepcja, red. K. Kajda, D. Kobiałka, Poznań 2012

s. 59 – 92.

 

M.D.

Dr Karol Ney z Torunia

Słowo Pomorskie
Nr 182 – 10 VIII 1939

s. 4

 

Karol Ney, Toruńczanin

Gazeta Toruńska

Nr 231 – 7 X 1900

s. 1

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu im. dr Józefa Bednarza 1855-2015

 

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
im. dr Józefa Bednarza

1855-2015

Świecie 2015

Sygnatura SIRr XXVI/23

Z okazji 160 rocznicy utworzenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczne Chorych w Świeciu jego pracownicy wydali specjalną księgę jubileuszową.

Zaprezentowano w niej historię i współczesność placówki, która jest obecnie najdłużej działającym szpitalem psychiatrycznym w Polsce.

Księga jubileuszowa jest bardzo bogato ilustrowana.

Zamieszczono w niej stare fotografie pochodzące z archiwum szpitala, jak i najnowsze zdjęcia autorstwa Katarzyny Liebrecht i Bartosza Bajerskiego.

Na zdjęciach uwidoczniono oddziały szpitalne z XIX wieku

Zobaczymy również izbę przyjęć i salę zabaw, orkiestrę szpitalną i dom warsztatowy funkcjonujące w okresie międzywojennym.

Szpital rozbudował i unowocześnił przedwojenny dyrektor dr Józef Bednarz.

W 1939 roku Niemcy rozstrzelali 1350 pacjentów szpitala w pobliskich lasach.

Dyrektor Józef Bednarz nie skorzystał z możliwości ucieczki i zginął razem ze swymi podopiecznymi.

Z okresu PRL pochodzą zdjęcia przedstawiające między innymi warsztaty szpitalne, kaplicę, odziały zamiejscowe.

Współcześnie szpital przeżywa intensywny rozwój.

Remontowane są budynki i kupowany jest sprzęt.

Rocznie w szpitalu leczy się ponad 5000 pacjentów.

Starsze wpisy