Książki telefoniczne Torunia i regionu

 

Niesłabnącym zainteresowaniem czytelników cieszą się książki telefoniczne.

Zastąpiły one popularne w XIX wieku i w okresie międzywojennym książki adresowe.

Poszukujący informacji o mieszkańcach Torunia i firmach toruńskich znajdą w Informatorium Książnicy Kopernikańskiej nas książki telefoniczne z okresu 1931 – 2007.

1 Spis abonentów państwowych i koncesjonowanych sieci telefonicznych w Polsce : (z wyjątkiem m. st. Warszawy) 1931/32 r. SIRr IIIA/6e Polska 1931
2 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1956 SIRr IIIA/6h-1956 województwo bydgoskie
z Toruniem
1956
3 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : według stanu abonentów na 15 I 1957 r SIRr IIIA/6h-1957 województwo bydgoskie
z Toruniem
1957
4 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : według stanu abonentów na 1 lutego 1959 r. SIRr IIIA/6h-1959 województwo bydgoskie
z Toruniem
1959
5 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : według stanu abonentów na 1 lutego 1960 r. SIRr IIIA/6h-1960 województwo bydgoskie
z Toruniem
1960
6 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1961/1962 SIRr IIIA/6h-1961/1962 województwo bydgoskie
z Toruniem
1961
7 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1963/1964 : według stanu abonentów na 1 III 1963 r. SIRr IIIA/6h-1963/1964 województwo bydgoskie
z Toruniem
1963
8 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1965/1966 : według stanu abonentów na 30 IX 1964 r. SIRr IIIA/6h-1965/1966 województwo bydgoskie
z Toruniem
1965
9 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1967/1968 : według stanu abonentów na dzień 31 XII 1966 r. SIRr IIIA/6h-1967/1968 województwo bydgoskie
z Toruniem
1967
10 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1970/1971 : według stanu abonentów na dzień 31 VIII 1969 r. SIRr IIIA/6h-1970/1971 województwo bydgoskie
z Toruniem
1970
11 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1973/1974 : według stanu abonentów na dzień 31 VII 1972 r. SIRr IIIA/6h-1973/1974 województwo bydgoskie
z Toruniem
1973
12 Spis Telefonów Województwa Toruńskiego : rok 1976/1977 : według stanu abonentów na dzień 30 IV 1976 r. SIRr IIIA/6h-1976/1977 województwo toruńskie 1976
13 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1977/1978 : według stanu abonentów na dzień 30 X 1976 r. SIRr IIIA/6h-1977/1978 województwo bydgoskie 1977
14 Spis Telefonów Województwa Toruńskiego : rok 1980/1981 : według stanu abonentów na dzień 1 XII 1979 r. SIRr IIIA/6h-1980/1981 Toruń województwo toruńskie 1980
15 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1980/1981 : według stanu abonentów na dzień 15 I 1980 r. SIRr IIIA/6h-1980/1981 Bydgoszcz województwo bydgoskie 1980
16 Spis Telefonów Województwa Włocławskiego : rok 1982/1983 : według stanu abonentów na dzień 30 VI 1981 r. SIRr IIIA/6h-1982/1983 województwo włocławskie 1982
17 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1985 : według stanu abonentów na dzień 30 III 1985 r. SIRr IIIA/6h-1985 województwo bydgoskie 1985
18 Spis Telefonów Województwa Toruńskiego : rok 1986 : według stanu abonentów na dzień 31 XII 1985 r. SIRr IIIA/6h-1986 województwo toruńskie 1986
19 Spis Telefonów Województwa Włocławskiego : rok 1987 : według stanu abonentów na dzień 31 VII 1987 r. SIRr IIIA/6h-1987 województwo włocławskie 1987
20 Spis Telefonów Województwa Toruńskiego : rok 1989 : według stanu abonentów na dzień 31 XII 1989 r. SIRr IIIA/6h-1989 województwo toruńskie 1989
21 Panorama Firm Toruń, Płock, Włocławek : rok 95/96 SIRr IIIA/6i-1995/96 województwo toruńskie
płockie
włocławskie
1995
22 Panorama Firm Toruń, Włocławek : rok 96/97 SIRr IIIA/6i-1996/97 województwo toruńskie
włocławskie
1996
23 Spis Telefonów Województwa Włocławskiego : rok 1996 : według stanu abonentów na dzień 31 III 1996 r. SIRr IIIA/6h-1996 województwo włocławskie 1996
24 Panorama Firm Toruń, Włocławek : rok 97/98 SIRr IIIA/6i-1997/98 województwo toruńskie
włocławskie
1997
25 Spis Telefonów Województwa Włocławskiego : rok 1998 : według stanu abonentów na dzień 31 VII 1998 r. SIRr IIIA/6h-1998 Włocławek województwo włocławskie 1998
26 Spis Telefonów Województwa Toruńskiego : rok 1998 : według stanu abonentów na dzień 1 X 1997 r. SIRr IIIA/6h-1998 Toruń województwo toruńskie 1998
27 Książka Telefoniczna Toruńskiej Strefy Numeracyjnej : rok 1999 : według stanu abonentów na dzień 15 V 1999 r. SIRr IIIA/6h-1999 strefa toruńska 0-56 1999
28 Książka Telefoniczna Toruńskiej Strefy Numeracyjnej : rok 2000 : według stanu abonentów na dzień 30 VII 2000 r. SIRr IIIA/6h-2000 strefa toruńska 0-56 2000
29 Panorama Firm Bydgoszcz, Toruń : województwo kujawsko-pomorskie 2000/2001 SIRr IIIA/6i-2000/1 województwo kujawsko-pomorskie 2000
30 Panorama Firm Bydgoszcz, Toruń : województwo kujawsko-pomorskie 2001/2002 SIRr IIIA/6i-2001/2 województwo kujawsko-pomorskie 2001
31 Nowa Książka Telefoniczna Toruń : firmy i instytucje, klienci indywidualni : rok 2001/2 SIRr IIIA/6h-2001/2 strefa toruńska 0-56 2001
32 Panorama Firm Toruń Włocławek 2002/2003 SIRr IIIA/6i-2002/3 Toruń
Włocławek
2002
33 Panorama Firm Toruń Włocławek 2003/2004 SIRr IIIA/6i-2003/4 Toruń
Włocławek
2003
34 Książka Telefoniczna TP Toruń : firmy i instytucje, klienci indywidualni : rok 2005 SIRr IIIA/6h-2005 strefa toruńska 0-56 2005
35 Panorama Firm Toruń Włocławek 2005/2006 SIRr IIIA/6i-2005/6 Toruń
Włocławek
2005
36 Książka Telefoniczna Toruń : firmy i instytucje : rok 2006 SIRr IIIA/6h-2006 strefa toruńska 0-56 2006
37 Panorama Firm Toruń Włocławek 2006/2007 SIRr IIIA/6i-2006/7 Toruń
Włocławek
2006
38 Książka Telefoniczna Toruń : firmy i instytucje, klienci indywidualni : rok 2006/7 SIRr IIIA/6h-2006/7 strefa toruńska 0-56 2006
39 Książka Telefoniczna Toruń : firmy i instytucje : rok 2007/8 SIRr IIIA/6h-2007/8 strefa toruńska 0-56 2007

Władysław Raczkiewicz – Blisko nas

 

Władysław Raczkiewicz – Blisko nas
2017 – rok Władysława Raczkiewicza

Wydawca: Europejskie Zrzeszenie Młodzieży

Toruń 2017

Sygnatura SIRr IIIB/Raczkiewicz Władysław

Biografia „Władysław Raczkiewicz – Blisko nas” została wydana w związku z obchodami Roku Władysława Raczkiewicza.

Władysław Raczkiewicz był Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu

Siedzibą prezydenta był Londyn.

Zanim został prezydentem sprawował najważniejsze funkcje w Polsce: marszałka Senatu, kilkukrotnie ministra, kilkukrotnie wojewody.

W latach 1936 – 1939 pełnił urząd wojewody pomorskiego.

Dzięki jego staraniom obszar województwa znacznie powiększono w 1938 roku (tzw. Wielkie Pomorze).

Siedzibą wojewody był Toruń.

Województwo kujawsko-pomorskie uhonorowało postać wojewody i prezydenta pomnikiem odsłoniętym w 2010 roku przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego.

Uchwała Rady Miasta Torunia imię prezydenta Władysława Raczkiewicza nadano nowo-wybudowanej trasie średnicowej północnej.

Biografia „Władysław Raczkiewicz – Blisko nas” odznacza się bogatą szatą graficzną.

Znalazło się w niej wiele starych zdjęć i archiwalnych dokumentów.

Zbigniew Nawrocki – Historyczne kamienice w Toruniu : gotyk

 

Zbigniew Nawrocki

Historyczne kamienice w Toruniu
Gotyk 

Wydawnictwo: Firma Fotograficzno-Wydawnicza Photo Studio WM

Toruń 2016

Sygnatura SIRr XXXIIIb/173

Zbigniew Nawrocki jest wybitnym zabytkoznawcą i konserwatorem.

Od 1991 do 2000 roku był Miejskim Konserwatorem Zabytków w Toruniu.

W tym czasie w 1997 roku Toruń został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, artykułów i książek.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są następujące jego książki:

 1.  Historyczne kamienice w Toruniu : gotyk / Zbigniew Nawrocki. – Toruń : Firma Fotograficzno-Wydawnicza Photo Studio WM 2016.
 2.  Materiały szkoleniowe dla przewodników turystycznych województwa toruńskiego / Zarząd Wojewódzki PTTK w Toruniu Wojewódzka Komisja Przewodnicka ; zespół redakcyjny: Antoni Ziółkiewicz, Andrzej Urbański, Zbigniew Nawrocki. – Toruń : Wojewódzka Komisja Przewodnicka przy Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Toruniu 1979.
 3.  Pofranciszkański kościół NMP w Toruniu : próba rekonstrukcji dziejów budowy / Zbigniew Nawrocki. – [Toruń ; w Poznaniu : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział 1966].
 4.  Pofranciszkański kościół p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu / Zbigniew Nawrocki ; redaktor Józef Nowakowski ; fotografia Krzysztof Daniel. – Toruń : Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP i bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego [2006].
 5.  Pofranciszkański Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu / [tekst Zbigniew Nawrocki ; red. Aleksandra Kuczborska]. – Toruń : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej ; Muzeum Okręgowe ; Urząd Miejski 1995.
 6.  Rekonstrukcja elewacji dawnej Ekonomii Gimnazjum Toruńskiego / Zbigniew Nawrocki. – Toruń : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974.
 7.  Toruń / [red. Kamila Dominiak, Zbigniew Nawrocki, Bernard D. Tomaszewski ; tł. Andrzej Lis]. – Bydgoszcz : Wydawnictwo „Tekst”, Plan centrum : [1] k. złoż. cop. 1993 
 8.  Toruń – światowe dziedzictwo kultury / [red. Janina Słomińska ; wstęp Andrzej Tomaszewski, Marek Rubnikowicz, Zbigniew Nawrocki ; układ graf. Michał Rygielski ; tł. na j. ang. Edward Maliszewski]. – Toruń : Wydawnictwo Młotkowski 2003.
 9.  Toruń – światowe dziedzictwo kultury / [red. Janina Słomińska ; wstęp Andrzej Tomaszewski, Zdzisław Bociek ; konsult. Zbigniew Nawrocki ; układ graf. Michał Rygielski ; tł. na j. ang. Edward Maliszewski, Waldemar Skrzypczak]. – Toruń : UNESCO : Akces Krzysztof Młotkowski, 1998.
 10.  Toruńska Starówka : [informator turystyczny] / Zbigniew Nawrocki. – Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza 1982.
 11.  Zamek Krzyżacki w Toruniu / [tekst Zbigniew Nawrocki ; zdjęcia W. Stępień, Sławomir Szczerbiński]. – Toruń : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej : Urząd Miejski : Muzeum Okręgowe [2003].
 12.  Zamek w Braniewie / Zbigniew Nawrocki. – Olsztyn : [Państwowe Wydawnictwo Naukowe] 1970.

Książka „Historyczne kamienice w Toruniu : gotyk” wypełnia lukę wydawniczą.

Toruń doczekał się już dużej literatury na temat swoich kościołów, fortyfikacji, Ratusza Staromiejskiego.

Ciągle brakowało jednak monografii poświęconej zabytkowym kamienicom.

W Toruniu znajduje się prawie 700 zabytkowych kamienic od gotyku do XX wieku.

Autor opisuje nie tylko fasady kamienic.

Wiele uwagi poświęca też ich wnętrzom, polichromiom, stropom, układom, historycznym funkcjom, schodom, ogrzewaniu, sklepieniom, umywalkom, oknom, przedprożom, sieniom, pionom komunikacyjnym.

W książce znajdują się liczne zdjęcia, rysunki i plany.

Opisano stare gotyckie kamienice znajdujące się na toruńskiej starówce przy ulicach Chełmińskiej, Ducha Św., Kopernika, Królowej Jadwigi, Łaziennej, Mostowej, Panny Marii, Piekarach, Rabiańskiej, Rynku Staromiejskim, Szczytnej, Szerokiej, Szewskiej, Wielkich Garbarach, Żeglarskiej.

Starsze wpisy