Category Archives: Czasopisma

Next Page

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie

 

 

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie

1978 –

Włocławek

Sygnatura SIRr II/21

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie ukazują się we Włocławku od 1978 roku.

Impulsem do powstania rocznika było utworzenie w 1975 roku województwa włocławskiego.

Inicjatorami pomysłu byli Andrzej Mietz i Jan Pakulski, którzy razem z Marianem Kallasem przekonali w 1976 roku władze województwa włocławskiego do wydawania regionalnego czasopisma naukowego.

„Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” zostały przychylnie przyjęte przez krytykę naukową.

Pierwsze dwa tomy rocznika wydało Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku (utworzone w 1976 roku).

Kolejne wydaje Włocławskie Towarzystwo Naukowe powołane do życia 16 czerwca 1979 roku.

Twórcą i pierwszym redaktorem „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” był Marian Kallas z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Stworzył on kształt pisma, który niewiele zmienił się do chwili obecnej.

Redaktorzy:

 • Marian Kallas 1978-1985
 • Marek Zapędowski 1988-1990
 • Mieczysław Wojciechowski 1993-

Teksty publikowane w „Zapiskach Kujawsko-Dobrzyńskich” od wielu lat podzielone są na działy:

 1. Artykuły
 2. Źródła i materiały
 3. Recenzje i omówienia
 4. Z życia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
 5. Bibliografia
 6. Kalendarium

W ramach działu „Bibliografia” publikowane były:

 • Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej
 • Bibliografia województwa włocławskiego
 • Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej
 • Bibliografia wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Kalendarium również zmieniało nazwę:

 • Kalendarium województwa włocławskiego
 • Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej

Na łamach czasopisma często opisywane są również sylwetki zasłużonych włocławian i publikowane wspomnienia pośmiertne.

Autorzy tekstów uwagę swoją poświęcają obszarowi Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej.

Tematyka rocznika obejmuje historię, archeologię, etnografię, stosunki polityczne i społeczne, oświatę i kulturę, gospodarkę, ochronę środowiska.

Sukces wydawnictwa świadczy o okrzepnięciu i wszechstronnej działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Z drugiej strony właśnie powołanie i wydawanie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” przyczyniło się do rozwoju środowiska naukowego we Włocławku.

Pierwszych pięć tomów „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” ukazało się w formie cyklu tematycznego.

Każdy rocznik poświęcony był odrębnej dziedzinie:

 •  Seria A – Historia
 •  Seria B – Stosunki polityczne i społeczne XX wieku
 •  Seria C – Oświata i kultura
 •  Seria D – Gospodarka
 •  Seria E – Kształtowanie środowiska

Tradycję przewodniego tematu poszczególnych roczników utrzymano również później.

 • Tom 6 – Historia
 • Tom 7 – Stosunki polityczne i społeczne w XX wieku
 • Tom 8 – Oświata kultura i sztuka
 • Tom 9 – Gospodarka i społeczeństwo
 • Tom 10 – Województwo włocławskie w XX-leciu 1975-1995
 • Tom 11 – Archeologia i etnologia
 • Tom 12 – Miasta Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XX wieku
 • Tom 13 – Mniejszości narodowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej
 • Tom 14 – Wyznania na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej
 • Tom 15 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w średniowieczu
 • Tom 16 – Ekologia i ochrona środowiska
 • Tom 17 – Gospodarka (XX – początek XXI wieku)
 • Tom 18 – Społeczeństwo Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej
 • Tom 19 – Kultura
 • Tom 20 – Oświata i nauka
 • Tom 21 – Społeczeństwo Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w dobie transformacji (1989-2005)
 • Tom 22 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w czasach nowożytnych
 • Tom 23 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w latach drugiej wojny światowej 1939-1945
 • Tom 24 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w okresie dwudziestolecia międzywojennego 1918-1939
 • Tom 25 – Jubileuszowy – Czasopisma na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w XX wieku i na początku XXI wieku
 • Tom 26 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska po drugiej wojnie światowej do reformy administracyjnej w 1975 roku
 • Tom 27 – Zabytki Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej
 • Tom 28 – Organizacje młodzieżowe i paramilitarne na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w latach 1900-1939
 • Tom 29 – Administracja państwowa, samorządowa i kościelna na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej od średniowiecza do 1975 roku
 • Tom 30 – Osadnictwo i demografia na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej

Obecnie „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” wydawane są w szacie graficznej opracowanej przez Reginę Magier.

Na charakterystycznej ciemno-bordowej okładce znajdują się herby Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Marian Kallas

Od redakcji

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Seria E : 1985

 

 

Mieczysław Wojciechowski

Od redakcji

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Tom 25 : 2010

 

 

Stanisław Kunikowski

Rola i znaczenie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” w rozwoju nauki na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1978-2009

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Tom 25 : 2010

 

 

Mieczysław Wojciechowski

Od redakcji

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Tom 30 : 2015

 

Rocznik Grudziądzki

 

 

Rocznik Grudziądzki

Tom 1 – Tom 23

Rok 1960 – 2015

Sygnatura SIRr II/20

„Rocznik Grudziądzki” wydawany jest od 1960 roku przez Oddział w Grudziądzu Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Grudziądzu powstało w 1956 roku.

Od razu też podjęto decyzje o powołaniu własnego periodyku.

Dzięki niemu w jednym miejscu gromadzone są naukowe opracowania o dawnych i nowszych dziejach Grudziądza.

Jego pierwszymi redaktorami byli Marian Biskup i Stanisław Myśliborski-Wołowski.

Redaktorzy „Rocznika Grudziądzkiego”:
– Stanisław Myśliborski-Wołowski – 1960
– Marian Biskup – 1960-1961, 1965-1970
– Andrzej Tomczak – 1963
– Adam Wolnikowski – 1963-1977
– Kazimierz Wajda 1977-1983
– Jerzy Danielewicz 1985-1992
– Jan Pakulski 1994-2005
– Wiesław Sieradzan 2007-2015

Struktura „Rocznika Grudziądzkiego” niewiele się zmieniała przez lata.

Stałymi działami czasopisma są:
– Artykuły
– Źródła i materiały
– Materiały i miscellanea
– Ludzie naszego regionu (Ludzie miasta i regionu)
– Recenzje
– Nekrologi
– Kronika (Przegląd wydarzeń)
– Sprawozdania
– Bibliografia
– Listy do redakcji

Od 1998 roku „Rocznik Grudziądzki” jest wydawany przez:
– Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Grudziądzu
– Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

Od 2011 roku „Rocznik Grudziądzki” jest wydawany przez:
– Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Grudziądzu
– Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.
– Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu

„Rocznik Grudziądzki” jest czasopismem punktowanym – 4 punkty.

W Informatorium dostępne są wszystkie numery periodyku.

Rocznik Toruński – pół wieku wydawnictwa ToMiTo

 

Rocznik Toruński

Wydawca:
Towarzystwo Miłośników Torunia
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Toruń 1966-

Sygnatura SIRr II/18

Towarzystwo Miłośników Torunia powstało już w 1923 roku.

Trwałym dorobkiem towarzystwa są jego wydawnictwa, wśród nich Toruński Słownik Biograficzny i seria wydawnicza „Biblioteka ToMiTo”.

Jednak największą chlubą Towarzystwa Miłośników Torunia są ukazujące się od 50 lat roczniki.

Pierwszy tom „Rocznika Toruńskiego” ukazał się w 1966 roku.

Czasopismem kierowali dotąd jego redaktorzy:

 • Bronisław Nadolski 1966-1969
 • Eugeniusz Synak 1970
 • Donald Steyer 1971-1974
 • Tadeusz Zakrzewski 1975-1994
 • Bogusław Dybaś 1996-2003
 • Piotr Oliński 2004-2008
 • Agnieszka Zielińska 2009-

Do dziś ukazały się 42 tomy „Rocznika Toruńskiego”.

Od początku aż do 1992 roku wydawnictwu towarzyszył „Kalendarz imprez kulturalno-oświatowych w Toruniu” przygotowywany przez Eugeniusza Synaka, Halinę Barańczak, Marię Bogulicz, Piotra Podemskiego, Teodora Błachowiaka.

Od 1972 roku czasopismu towarzyszy „Bibliografia Miasta Torunia” opracowywana przez Henryka Baranowskiego, Urszulę Zaborską i Adama Biedrzyckiego.

Na łamach „Rocznika Toruńskiego” ukazują się też od 1990 roku sprawozdania z „Działalności Towarzystwa Miłośników Torunia” redagowane przez Karolę Ciesielską i Cecylię Iwaniszewską.

W czasopiśmie znajdziemy również liczne biogramy torunian.

Stałą rubrykę stanowią recenzje oraz omówienia książek poświęconych naszemu miastu.

Publikowane są teksty źródłowe.

Zamieszczane są też sprawozdania z działalności toruńskich instytucji, stowarzyszeń naukowych i kulturalnych oraz relacje z konferencji i wystaw odbywających się w Toruniu.

Artykuły ukazujące się w roczniku poświęcone są przede wszystkim przeszłości i kulturze Torunia.

Autorzy poruszają zagadnienia związane z dziejami miasta, ze szkolnictwem, historią książki, czasopism i drukarstwa, teatrem, życiem literackim, historią sztuki, architekturą i urbanistyką, wojskowością, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, obyczajami, życiem muzycznym, sportem, sztukami pięknymi.

„Rocznik Toruński” ma niezwykłe szczęście do autorów artykułów, którymi byli i są najwybitniejsi toruńscy naukowcy, publicyści, regionaliści i pasjonaci

Wielokrotnie na łamach rocznika publikowali swoje teksty: Alojzy Tujakowski, Andrzej Tomczak, Bronisław Nadolski, Donald Steyer, Edward Kędra, Henryk S. Kamiński, Jan Bełkot, Janusz Tandecki, Jerzy Dygdała, Jerzy Serczyk, Karola Ciesielska, Kazimierz Przybyszewski, Leon Witkowski, Leonard Jarzębowski, Magdalena Niedzielska, Marian Biskup, Mieczysław Wojciechowski, Mirosław Golon, Ryszard Sudziński, Sławomir Jóźwiak, Stanisław Frankowski, Stanisław Salmonowicz, Stanisław Wałęga, Sylwia Grochowina, Tadeusz Zakrzewski, Teresa Friedelówna, Waldemar Rozynkowski, Witold Konopka, Zbigniew Nawrocki, Zefiryn Jędrzyński.

Od 2001 roku współwydawcą „Rocznika Toruńskiego” jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

„Rocznik Toruński” wydawany jest dzięki dotacji Gminy Miasta Toruń.

Karola Ciesielska

Dzieje Towarzystwa Miłośników Torunia w latach 1923-1988

Rocznik Toruński, 1991, Tom 20, s. 7-65

 

 

Zofia Baranowska

Bibliografia zawartości tomów 1-15 „Rocznika Toruńskiego”

Rocznik Toruński, 1980, Tom 15

 

 

Urszula Zaborska

Bibliografia zawartości tomów 16-22 „Rocznika Toruńskiego”

Rocznik Toruński, 1996, Tom 23