Jesteś tutaj:

Kategoria: Czasopisma

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Eugeniusz Chmielewski - Zakłady Graficzne i Wydawnicze Wiktora Kulerskiego

 

Eugeniusz Chmielewski

Zakłady Graficzne i Wydawnicze Wiktora Kulerskiego

Wydawcy:
Koło Miłośników Dziejów Grudziądza
Urząd Miejski w Grudziądzu

Grudziądz 2004

Sygnatura SIRr  XXXVd/39d

Koło Miłośników Dziejów Grudziądza działa przy Klubie „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej.

Członkowie Koła postanowili uczcić 110 rocznicę powstania Gazety Grudziądzkiej w 1894 roku wydając serię jubileuszowych publikacji.

Tomik 1  – Ignacy Żniński (1868 – 1931) : zarys życia i działalności / Stanisław Poręba

Tomik 2 – Program Katolicko-Polskiej Partii Ludowej w Grudziądzu (z 31 grudnia 1912 r.) / do druku podali: Stanisław Poręba i Tadeusz Rauchfleisz

Tomik 3 – Wspomnienia o Wiktorze Kulerskim / Władysław Berkan

Tomik 4 – Gazeta Grudziądzka” (1894-1939) i jej dodatki. Słownik / Stanisław Poręba

Tomik 5 – Z moich wspomnień. Cz. 1. Przed 50-ciu laty / Wiktor Kulerski

Tomik 6 – „Gazeta Grudziądzka” a walka o język polski w zaborze pruskim / Zenona Jabłońska

Tomik 7 – Literatura piękna w „Gazecie Grudziądzkiej: / Zenona Jabłońska

Tomik 8 – Zakłady Graficzne i Wydawnicze Wiktora Kulerskiego / Eugeniusz Chmielewski

Tomik 9 – Z moich wspomnień. Cz. 2. Dlaczego założyłem „Gazetę Grudziądzką”/ Wiktor Kulerski

Tomik 10 – „Gazeta Grudziądzka” (1894-1939) : calendarium / Stanisław Poręba

Tomik 11 – W kręgu „Gazety Grudziądzkiej” (1894-1939) : artykuły, szkice, notatki / Stanisław Poręba

Tomik 12 – Miasto Grudziądz : druk reklamowo-informacyjny z 1929 r. / redaktor: Tadeusz Rauchfleisz

Opracowanie autorstwa Eugeniusza Chmielewskiego stanowi zarys dziejów Zakładów Graficznych i Wydawniczych Wiktora Kulerskiego.

W 1984 roku założył on swoja pierwszą niewielką drukarnię w Grudziądzu przy ówczesnym Rynku Zbożowym 7, w pomieszczeniu magazynowym wynajmowanym od stolarza.

Ilość abonentów „Gazety Grudziądzkiej” wynosiła w 1913 roku 128258 osób.

Zakłady zatrudniały przeszło 100 pracowników.

Osiągnięty sukces zaowocował budową wielkich zakładów wydawniczych w Tuszewie, które otwarto w 1913 roku.

Prześladowanie ze strony władz sanacyjnych doprowadziły do upadku wydawnictwa w 1938 roku.

W 1945 roku wszystkie zabudowania drukarni zostały zniszczone.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Natalia Wiktoria Bator - Tematyka czołówek prasy regionalnej na podstawie dziennika "Nowości Grudziądzkie" w latach 1993, 2003 i 2013

 

Natalia Wiktoria Bator

Tematyka czołówek prasy regionalnej na podstawie dziennika „Nowości Grudziądzkie” w latach 1993, 2003 i 2013

Wydawcy:
Koło Miłośników Dziejów Grudziądza
Klub „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej

Grudziądz 2020

Sygnatura SIRr XXXVd/43

Książka Natalii Wiktorii Bator stanowi analizę przemian jakie zaszły w świadomości i mentalności społeczeństwa polskiego w czasie 20 lat od transformacji ustrojowej, społecznej i gospodarczej z 1989 roku.

Opracowanie opisuje, jak zmieniały się zainteresowania czytelników „Nowości Grudziądzkich”, jakie tematy najczęściej trafiały na czołówki gazety i były najważniejsze dla czytelników, jak zmieniała się tematyka publikacji prasowych.

„Nowości Grudziądzkie” są mutacja lokalną dziennika „Nowości” dla Grudziądza.

Od wydania toruńskiego różnią się stroną tytułową.

Piątkowe wydanie magazynowe nosi nazwę „Nowości Magazyn Grudziądz” i zawiera 10 stron informacji lokalnych, ma też osobna stronę tytułową.

Do przekrojowego badania wytypowano „Nowości Grudziądzkie” z trzech lat 1993, 2003, 2013.

Wyniki analizy przedstawione zostały w formie tabel i wykresów.

Tematy pogrupowano w szesnaście kategorii:

 1. Działalność urzędu miasta
 2. Działalność urzędu gminy i starostwa powiatowego
 3. Działania władz wojewódzkich i krajowych
 4. Działalność administracji publicznej i spółek miejskich
 5. Działalność grudziądzkich ośrodków kultury
 6. Polityka
 7. Szkolnictwo i edukacja
 8. Komunikacja Miejska i infrastruktura
 9. Pomoc socjalna i ochrona zdrowia
 10. Sport i turystyka
 11. Historia i dziedzictwo naturalne
 12. Obyczaje i tradycje
 13. Inicjatywy społeczne i grupy interesu
 14. Gospodarka
 15. Religia
 16. Bezpieczeństwo i porządek

Do góry

Skip to content