Category Archives: Czasopisma

Next Page

Express Pomorski i Codzienny Express Pomorski on-line

 

„Express Pomorski”
„Codzienny Express Pomorski”

 

Są już dostępne on-line

 

w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

W celu uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę (1918) i powrotu Pomorza i Torunia do Macierzy (1920)  Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu podjęła się realizacji zadania „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”.

Projekt przewiduje zdigitalizowanie, opracowanie, udostępnienie czasopism znajdujących się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i ich udostępnienie w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

Starannie wyselekcjonowany zbiór, obejmie unikatową prasę regionalną wydaną w latach 1920-1939.

Wśród wielu tytułów gazet znalazł się Express Pomorski.

Czasopismo to ukazywało się w okresie międzywojennym w Toruniu.

Gazeta wychodziła od 1924 roku do 1925 roku.

Wydawcą Expresu Pomorskiego była Drukarnia Robotnicza firmowana przez Wojciecha Pawlaka.

Funkcję redaktora naczelnego pełnił Aleksander Kwiatkowski.

Pierwszy numer gazety ukazał się 15 maja 1924 roku,

Pismo ukazywało się 6 razy w tygodniu,

Był to partyjny dziennik Narodowej Partii Robotniczej (NPR),

Express Pomorski wychodził w nakładzie  2500 egzemplarzy.

Na łamach czasopisma publikowano krótkie informacje, głównie polityczne i bieżące wydarzenia.

W periodyku zamieszczono dużą liczbę reklam, notowania giełdy, rysunki satyryczne, inseraty itp.,

Cechą charakterystyczną było przywiązywanie dużej wagi do problemów związanych z postawą Wolnego Miasta Gdańska w stosunku do interesów Polski nad Bałtykiem.

Od 1 lutego 1925 roku zmieniła się częstotliwość ukazywania. Czasopismo było wydawane 7 razy w tygodniu pod nazwą – Codzienny Express Pomorski.

W Książnicy Kopernikańskiej zachowały się egzemplarze dziennika z okresu od 15 maja 1924 roku do 31 stycznia 1925 roku.

Cały nasz zasób został zdigitalizowany i opublikowany w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

 

 

 

Kontynuacją Expressu Pomorskiego był Codzienny Express Pomorski.

Czasopismo to ukazywało się w okresie międzywojennym w Toruniu.

Gazeta wychodziła od 1925 roku do 1926 roku.

Wydawcą Expresu Pomorskiego była Drukarnia Robotnicza.

Funkcję redaktora naczelnego pełnili Franciszek Kwiatkowski i Jan Zgierski.

Pierwszy numer gazety ukazał się 1 lutego 1925 roku.

Pismo ukazywało się 7 razy w tygodniu.

Pismo ukazywało się z tygodniowym dodatkiem ilustrowanym.

Dodatek Ilustrowany dołączany w celu zwiększenia liczby odbiorców.

Dodatek zawierał fotorelacje z wydarzeń światowych oraz polskich i był drukowany na wysokim poziomie poligraficznym.

Wydawcą dodatku był Jan Mieszkowski z Warszawy, a za jego redakcję odpowiadał Eugeniusz Zieliński.

Wydawanie dodatku nie przyczyniło się do zwiększenia grona czytelników czasopisma, dlatego z końcem kwietnia 1925 roku zaprzestano jego dalszego wydawania.

Pismo nie ukazywało się w okresie: 31 kwietnia-31 grudnia 1925 roku,

Gazeta wychodziła w nakładzie 3500 egzemplarzy.

Dziennik zawierał wiele przedruków z czasopisma Głos Robotnika i Głos Codziennego (nieoficjalnego organu Narodowej Partii Robotniczej).

W Książnicy Kopernikańskiej zachowały się egzemplarze dziennika z okresu od 1 lutego 1925 roku do 5 lipca 1925 roku.

Cały nasz zasób został zdigitalizowany i opublikowany w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

 

 

Dostęp do zdigitalizowanego zasobu jest całkowicie bezpłatny.

Cyfrowa forma gazety pozwala na wielokrotne wykorzystanie jej bez obaw o stan zachowania i ryzyko uszkodzeń.

Z Expressu Pomorskiego i Codziennego Expresu Pomorskiego można korzystać z każdego miejsca z dostępem do internetu nie tylko na terenie kraju, ale nawet w odległych zakątkach świata.

Obie gazety ja cennym źródłem informacji o przedwojennym województwie pomorskim.

Na jego łamach relacjonowano bieżące wydarzenia z regionu – zarówno społeczne, gospodarcze, kulturalne, jak i polityczne.

Ponadto w gazectach znajduje się dużo interesujących wiadomości dotyczących także życia codziennego mieszkańców jak chociażby ogłoszenia i reklamy.

Dziennik stanowią bezcenne źródło informacji, dokumentujące ówczesny okres życia Polaków na tym terenie, które może nie tylko służyć do celów naukowych, edukacyjnych, popularyzacyjnych, ale także zainteresować osoby pragnące poszerzać swoją wiedzę historyczną.

 

Samorząd
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Zadanie pn.

„Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”

finansowane ze środków Samorządu Województwa

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Express Kujawski on-line

 

„Express-Kujawski”

 

jest już dostępny on-line

 

w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

W celu uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę (1918) i powrotu Pomorza i Torunia do Macierzy (1920)  Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu podjęła się realizacji zadania „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”.

Projekt przewiduje zdigitalizowanie, opracowanie, udostępnienie czasopism znajdujących się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i ich udostępnienie w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

Starannie wyselekcjonowany zbiór, obejmie unikatową prasę regionalną wydaną w latach 1920-1939.

Wśród wielu tytułów gazet znalazł się Express Kujawski.

Czasopismo to ukazywało się w okresie międzywojennym we Włocławku.

Gazeta wychodziła od 1923 roku do 1939 roku.

Była to najpierw włocławska mutacja dziennika Express Poranny, a od 1936 roku toruńskiego dziennika Dzień Pomorski.

Wydawcą Expresu Kujawskiego był Stefan Piotrowski, a redaktorem Walerian Gliniecki.

W Książnicy Kopernikańskiej zachowały się egzemplarze dziennika z okresu od 1 stycznia 1938 roku do 13 stycznia 1939 roku.

Cały nasz zasób został zdigitalizowany i opublikowany w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

 

 

Dostęp do zdigitalizowanego zasobu jest całkowicie bezpłatny.

Cyfrowa forma gazety pozwaola na wielokrotne wykorzystanie jej bez obaw o stan zachowania i ryzyko uszkodzeń.

Z Expressu Kujawskiego można korzystać z każdego miejsca z dostępem do internetu nie tylko na terenie kraju, ale nawet w odległych zakątkach świata.

Express Kujawski jest cennym źródłem informacji o przedwojennym Włocławku.

Na jego łamach relacjonowano bieżące wydarzenia z regionu Kujaw – zarówno społeczne, gospodarcze, kulturalne, jak i polityczne.

Ponadto w gazecie znajduje się dużo interesujących wiadomości dotyczących także życia codziennego mieszkańców Włocławka i Kujaw, jak chociażby ogłoszenia i reklamy.

Express Kujawski stanowi bezcenne źródło informacji, dokumentujące ówczesny okres życia Polaków na tym terenie, które może nie tylko służyć do celów naukowych, edukacyjnych, popularyzacyjnych, ale także zainteresować osoby pragnące poszerzać swoją wiedzę historyczną.


Samorząd

Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Zadanie pn.

„Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”

finansowane ze środków Samorządu Województwa

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa