Category Archives: Kujawsko – Pomorskie

Next Page

Maciej Drzewiecki – Czynniki inspirujące kształtowanie struktury przestrzennej i kompozycji urbanistycznej Bydgoszczy

 

Maciej Drzewiecki

Czynniki inspirujące kształtowanie struktury przestrzennej i kompozycji urbanistycznej Bydgoszczy

Instytut Wydawniczy „Świadectwo”

Bydgoszcz 2016

Sygnatura SIRr VIII/B-64

Prof. dr hab. Maciej Drzewiecki to emerytowany wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Jest autorem wielu książek i ponad 80 artykułów naukowych.

Studium „Czynniki inspirujące kształtowanie struktury przestrzennej i kompozycji urbanistycznej Bydgoszczy” poświęcone jest zmianom tkanki miejskiej miasta nad Brdą , jego funkcjonowania i rozplanowania.

Monografia podzielona została na kilka rozdziałów:

 1. Wprowadzenie
 2. Ujęcie teoretyczne
 3. Rozwój struktury przestrzennej Bydgoszczy i czynniki ja inspirujące w okresie do I wojny światowej
 4. Uwarunkowania i efekty rozwoju przestrzennego po I wojnie światowej
 5. Rewolucja przestrzenna w latach 1939-2010
 6. Charakterystyka i ocena obecnej struktury przestrzennej
 7. Kompozycje urbanistyczne w dziejach Bydgoszczy
 8. Czynniki urbanistyczne i ich rodzaje
 9. Spojrzenie w przyszłość
 10. Wnioski i reasumpcja
 11. Streszczenie
 12. Resume
 13. Bibliografia

Autor wyróżnił 10 czynników urbanistycznych, które w różnych okresach dziejów miasta oddziaływały z różna siłą na strukturę przestrzenną w Bydgoszczy:

 • dostępność terenów niezainwestowanych
 • ekonomiczny
 • fizjograficzny
 • komunikacyjny
 • militarny
 • osobowościowy (w tym głownie ambicje prospołeczne i estetyczne)
 • planistyczny (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)
 • polityczny
 • prawno-administracyjni (głownie zmiany granic administracyjnych)
 • prospołeczny (głownie działania na korzyść mniejszościowych i słabszych grup społecznych)

Władysław Kubiak, Adam Wróbel – Dzieje gminy Wielgie

 

Władysław Kubiak
Adam Wróbel

Dzieje gminy Wielgie

Wydawca: Exdruk 

Włocławek 2018

Sygnatura SIRr VIII/In-Wielgie-1

Dr Władysław Kubiak jest wykładowcą w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

Jest historykiem regionalistą badającym historie Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Jest autorem kilkunastu książek i licznych artykułów naukowych.

To były Wojewoda Włocławski.

Dr Adam Wróbel jest prof. nadzw. UMK w Toruniu oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Jest autorem licznych opracowań książkowych i artykułów naukowych na temat kultury, literatury.  języka regionu dobrzyńskiego, chełmińskiego, Kujaw i Mazowsza, literatury emigracyjnej.

Jest prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Chełmińskiej oraz sekretarzem generalnym Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Monografia „Dzieje gminy Wielgie” to niezwykle cenne i starannie przygotowane wydawnictwo.

Gmina Wielgie położona jest na ziemi dobrzyńskiej w powiecie lipnowskim.

Opracowanie obejmuje całość dziejów gminy w ujęciu chronologicznym od czasów prehistorycznych do współczesności.

Czytelnik znajdzie w tomie informacje na temat:

 • herbu gminy
 • właścicielach Wielgiego i okolicznych wsi
 • dziejach poszczególnych wsi
 • etymologii nazw wsi, jezior i rzek
 • uwarunkowań przyrodniczych
 • kolonizacji olęderskiej
 • uwłaszczenia chłopów
 • emigracji
 • represji okupanta niemieckiego
 • zbrojnego podziemia
 • reformy rolnej
 • szkolnictwa
 • życia religijnego
 • spraw gospodarczych
 • stosunków społecznych
 • działalności politycznej
 • administracji
 • życia samorządowego
 • stosunków narodowościowych
 • rolnictwa
 • organizacji społecznych i spółdzielczych
 • kultury i sportu
 • służby zdrowia i opieki społecznej
 • straży pożarnych

Marcin Seroczyński – Harcerstwo chełmżyńskie

 

Marcin Seroczyński

Harcerstwo chełmżyńskie
Zarys dziejów

Wydawcy:
Hufiec Chełmża im. A. Depczyńskiego
Towarzystwo Przyjaciół Chełmży

Chełmża 2018

Sygnatura SIRr XXI/62

Marcin Seroczyński jest wybitnym regionalistą chełmżyńskim, kierownikiem Działu Zbiorów Specjalnych chełmżyńskiej biblioteki, redaktorem „Głosu Chełmżyńskiego” i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Chełmży.

Opublikował już szereg książek poświęconych Chełmży:

 1. 10 lat Towarzystwa Przyjaciół Chełmży : zarys działalności w latach 2007-2017 / opracowanie Dariusz Łubkowski, Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży 2017.
 2. Antoni Depczyński 1906-1940 : nauczyciel, harcerz, patriota / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Związek Harcerstwa Polskiego. Hufiec Chełmża im. Antoniego Depczyńskiego :  Towarzystwo Przyjaciół Chełmży ; Wąbrzeźno : Wąbrzeskie Zakłady Graficzne 2016.
 3. Chełmża : fakty, mity, legendy / Dariusz Łubkowski, Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży ; Wąbrzeźno : Wąbrzeskie Zakłady Graficzne 2016.
 4. Chełmża : fakty, mity, legendy / Dariusz Łubkowski, Marcin Seroczyński. – Wąbrzeźno ; Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży [etc.] 2012.
 5. Chełmża wczoraj i dziś : album / zespół redakcyjny: Piotr Birecki, Dariusz Meller, Marcin Seroczyński. – Chełmża ; Wąbrzeźno : Wydawnictwo Wąbrzeskie Zakłady Graficzne 2009.
 6. Chełmżanie na szklanych negatywach Feliksa Skańskiego 1918-1939 / Elżbieta ZiendaŻywiczyńska, Adam Żywiczyński, Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży 2016.
 7. Chełmżyńska piłka nożna 1928-2018 / Marcin Seroczyński. – Toruń : Machina Druku ; Chełmża : na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Chełmży 2018.
 8. Chełmżyńskie miejsca pamięci : pomniki, tablice, kamienie / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży : Miejska i Rejonowa Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa 2013.
 9. Chełmżyńskie wiosła 1927-2017 / Marcin Seroczyński. – Toruń : Machina Druku ; Chełmża : na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Chełmży : Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego  1927 2017.
 10. Harcerstwo chełmżyńskie : zarys dziejów / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Hufiec Chełmża im. A. Depczyńskiego : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży ; ([Toruń] : Machina Druku). 2018
 11. Słownik biograficzny Chełmży i okolic. Cz. 3 / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa 2015.
 12. Sport w Chełmży : od końca XIX wieku do 2010 r. / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży ; Wąbrzeźno : Wydawnictwo Wąbrzeskie Zakłady Graficzne 2011.
 13. Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna Cukrowni Chełmża w latach 1882-1997 : szkic z dziejów / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa ; Toruń : Oficyna Wydawnicza „Tutor” 2009.
 14. Zatrzymany czas : zarys dziejów chełmżyńskiej fotografii / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa 2013.

Monografia „Harcerstwo chełmżyńskie” ukazała się w stulecie powstania Związku Harcerstwa Polskiego.

Na wstępie autor przedstawia zarys powstania harcerstwa na świecie i na ziemiach polskich.

Następnie przybliża okoliczności powstania harcerstwa w Chełmży.

Obszernie opisano dzieje I Drużyny Harcerskiej im. Ignacego Paderewskiego, która powstała 15 sierpnia 1919 roku.

W 1931 roku została ona przekształcona w 4 . Pomorską Harcerską Drużynę Żeglarską im. Ignacego Paderewskiego.

Działalność wodniaków przerwała II wojna światowa.

Omówiono również dzieje innej przedwojennej drużyny, a mianowicie 24. Pomorskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, która została założona w 1921 roku..

W książce znalazły się wspomnienia harcmistrza Bolesława Paczkowskiego członka 24. Pomorskiej Drużynie Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, obejmujące również wojnę i okres powojenny.

Kolejna omówiona przedwojenną drużyną harcerską jest 3. Szkolna Drużyna Harcerska im. Generała Józefa Hallera założona w 1922 roku.

Dalej opisano również istniejące przed wojną harcerskie drezyny żeńskie imienia Emilii Plater i Marii Konopnickiej.

Wspomniano również o Kole Przyjaciół Harcerstwa.

Kolejną część książki otwiera szkic z działalności Związku Harcerstwa Polskiego w Polsce w latach 1945-1989.

Następnie możemy zapoznać się z zarysem organizacji i dzielności harcerstwa na ziemi bydgoskiej i toruńskiej w latach 1945-1989.

Bardzo ciekawy jest rozdział przybliżający mało znane fakty związane z organizacją harcerstwa w Chełmży krótko po 1945 roku.

Następnie obszernie opisano ogólną dzielność ZHP w Chełmży w latach 1960-1989.

Na osobne omówienie zasłużył Ośrodek Harcerski, który funkcjonował w Chełmży od początku lat 60-tych.

Dalej przedstawiono szczepy harcerskie działające w chełmżyńskich szkołach.

W końcu opisano dzielność harcerstwa po 1989 roku.

Przedstawiono również jak chełmżyńscy harcerze pamiętają o swoich bohaterach.

Opisano Festiwal Piosenki Religijnej „Światłość w ciemności świeci”.

Tekst zamyka lista aktualnej kadry i skład hufca.

Warto podkreślić, że w monografii wykorzystano mnóstwo archiwalnych fotografii przedstawiających 100-letnią dzielność chełmżyńskiego harcerstwa.