Category Archives: Kujawsko – Pomorskie

Next Page

Anna Bieniaszewska – Żydzi w Chełmży

 

Anna Bieniaszewska

Żydzi w Chełmży

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2018

Sygnatura SIRr VIII/Ch-18

Anna Bieniaszewska jest znaną badaczką dziejów żydowskich rodzin związanych z Toruniem i regionem kujawsko-pomorskim.

Jako archiwistka długie lata związana była z Archiwum Państwowym w Toruniu.

Współpracowała również z Wyższą Szkołą Filologii Hebrajskiej w Toruniu.

Organizowała wystawy, wygłaszała referaty, publikowała artykuły.

Jest autorką następujących książek:

– Toruński pejzaż żydowski

– Żydzi w Grudziądzu

– Shalom znad Drwęcy. Żydzi Golubia i Dobrzynia

Monografia „Żydzi w Chełmży” powstała w oparciu o źródła archiwalne.

Przedstawia dzieje Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Chełmży od końca XVIII wieku do Holocaustu.

Dzieje społeczności żydowskiej ukazane sa w różnych wymiarach – religijnym, społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym.

Autorka rekonstruuje życie codzienne żydowskich mieszkańców Chełmży, ich codzienne zajęcia, koneksje rodzinne, obyczaje.

Poznamy cała panoramę postaci: kupców i rabinów, handlarzy, rzemieślników, sklepikarzy.

Autorka ożywia świat, przedwojennej Chełmży.

Mirosław Krajewski – Dama niezłomna Maria Sobocińska (1920-2012) – Biografia wpisana w okupacyjne dzieje Skępego

 

Mirosław Krajewski

Dama niezłomna Maria Sobocińska (1920-2012)
Biografia wpisana w okupacyjne dzieje Skępego

Wydawca: Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe

Rypin-Skępe 2012

Sygnatura SIRr IIIB/Sobocińska Maria

Prof. zw. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym historykiem, politologiem i wydawcą.

Związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek o historii ziemi dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Biografia „Dama niezłomna Maria Sobocińska (1920-2012)” poświęcona jest pamieć niezwykłej kobiety, żołnierza Armii Krajowej, Damy Orderu Virtuti Militari.

Postać bohaterki ukazana jest w szerokim tle patriotycznej atmosfery Skępego i oporu przeciwko niemieckiemu okupantowi.

Autor opisał również dzieje rodzinny Marii Sobocińskiej.

Wiele miejsca poświecono okresowi powojennemu i uwiezieniu bohaterki przez komunistyczna bezpiekę.

Mirosław Krajewski – Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku

 

Mirosław Krajewski

Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku

Wydawca:  Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe „Dobrinensis Societas Scienciarum”

Rypin – Skępe 2017

Sygnatura SIRr XXXIV/177 

Prof. zw. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym historykiem, politologiem i wydawcą.

Związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek o historii ziemi dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Monografia „Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku” poświęcona jest Figurze Najświętszej Maryi Panny Skępskiej – Matki Bożej Brzemiennej.

Książkę otwiera szerokie omówienie odrębności historycznej i kulturowej Ziemi Dobrzyńskiej.

Następnie przedstawiono dzieje sprowadzenia Figury Matki Bożej do Skępego w 1496 roku przez Zofię Kościelecką.

Jednocześnie kasztelan Mikołaj Kościelecki dokonał fundacji klasztoru ojców bernardynów w Skępem.

Głównym zadaniem opracowania jest opisanie szeregu wizerunków Figury NMP Skępskiej, przedstawionych na medalikach, w kapliczkach przydrożnych, na obrazach, w innych kościołach, wykonanych przez ludowych rzeźbiarzy.

Osobny rozdział poświęcono przedstawieniu brzemienności Matki Bożej w skępskim wizerunku.

Wśród załączników do opracowania znalazły się pieśni, litanie i modlitwy, ale także poezja poświęcona NMP Skępskiej.

Książkę zamyka kalendarium kościoła i klasztoru.