Category Archives: Kujawsko – Pomorskie

Next Page

Tomasz Wąsik – Panorama Włocławka i zawody wioślarskie na Wiśle

 

Tomasz Wąsik

Panorama Włocławka i zawody wioślarskie na Wiśle

Wydawca:
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Włocławek 2010

Sygnatura SIRr XXXIIIc/38

Książka poświęcona jest jednemu obrazowi, a właściwie malowidłu ściennemu.

Chodzi o „Panoramę Włocławka i zawody wioślarskie na Wiśle”, która została namalowana przez nieznanego artystę w 1894 roku.

Malowidło powstało na klatce schodowej kamienicy przy ul. Łęgskiej 77, gdzie znajdowała się wówczas siedziba Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego.

W 1978 roku malowidło zostało przeniesione do holu Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19.

W 2010 roku zespół toruńskich konserwatorów przeprowadził szeroki wachlarz prac konserwatorskich, oczyszczających, uzupełniających i zabezpieczających malowidło.

Jest to obraz olejny o wymiarach 237 x 340 cm.

Na pierwszym planie przedstawia Wisłę i bulwary wiślane, członków Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, osady wioślarskie, berlinkę z postawionym pojedynczym żaglem, most łyżwowy na Wiśle.

Most ten każdorazowo gdy przepływał statek musiał być rozpinany.

Na drugim planie widać panoramę Włocławka z charakterystycznymi budowlami takimi, jak kościoły, synagoga, kamienice, spichrze, dzwonnica, pałac biskupi, fabryka cykorii.

Tomasz Wąsik dokładnie odtworzył przeszłość obrazu i historię Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego.

Drobiazgowo opisał każdy obiekt widoczny na malowidle.

Książka została starannie wydana.

Zawiera szereg kolorowych zdjęć wykonanych malowidłu i jego poszczególnym fragmentom.

Karolina Bandziak-Kwiatkowska – Pamiątka z fajansu : w 140. rocznicę powstania przemysłu ceramicznego we Włocławku

 

Karolina Bandziak-Kwiatkowska

Pamiątka z fajansu
W 140. rocznicę powstania przemysłu ceramicznego we Włocławku

Wydawca:
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

Włocławek 2016

Sygnatura SIRr XVI/97

Włocławek szczyci się swoimi ręcznie malowanymi fajansami.

W latach 1873-1991 we Włocławku nieprzerwanie produkowano fajans.

Pierwsza „Włocławska Fabryka Wyrobów Fajansowych” powstała w 1873 roku.

Przed 1939 rokiem we Włocławku działało już kilka fabryk fajansu.

Po 1945 roku fabryki fajansu zostały upaństwowione i połączone jako słynne Włocławskie Zakłady Ceramiki Stołowej.

Działały one do 1991 roku.

Od 2002 roku działa znowu w mieście „Fabryka Fajansu Włocławek”.

Karolina Bandziak-Kwiatkowska pieczołowicie opisała historię każdej z włocławskich fabryk fajansów.

W książce znalazło się wiele starych planów, rysunków, projektów, fotografii.

Wojciech Wilkowski – Krzyżacka polityka osadnicza i lokacyjna w ziemi świeckiej, człuchowskiej i tucholskiej

 

Wojciech Wilkowski

Krzyżacka polityka osadnicza i lokacyjna
w ziemi świeckiej, człuchowskiej i tucholskiej

Świecie 2015

Sygnatura VIb/4-46

Monografia Wojciecha Wilkowskiego jest pokłosiem jego pracy magisterskiej obronionej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Recenzentem opracowania jest prof. dr hab. Maksymilian Grzegorz.

Autor podjął się zadania syntetycznego ujęcia krzyżackiej polityki osadniczej i lokacyjnej na Pomorzu Gdańskim.

W tym celu konieczne było odtworzenie sieci osadniczej w czasach zakonnych i obowiązującego wówczas stanu prawnego.

Wojciech Wilkowski omówił również przyczyny i skutki akcji lokacyjnej, wyjaśnił politykę Zakonu wobec posiadaczy wsi, przedstawił rozkład zaludnienia.

Autor poświecił wiele miejsca lokacyjnym przekształceniom osad prawa polskiego na osady prawa chełmińskiego (odmiany niemieckiego prawa magdeburskiego).

Rozprawa składa się z czterech rozdziałów:

  1. Przemiany prawne i gospodarcze w południowych i południowo-zachodnich komturstwach Pomorza Gdańskiego
  2. Prawo polskie i niemieckie na Pomorzu Gdańskim
  3. Sieć osadnicza i sytuacja prawna osad w komturstwach południowych i południowo-zachodnich Pomorza Gdańskiego
  4. Lokacje miast

Do książki dołączona jest mapa „Sieć osadnicza komturstw świeckiego, człuchowskiego i tucholskiego w latach 1309-1454”.