Category Archives: Kujawsko – Pomorskie

Next Page

Tadeusz Garczyński – Dorpowscy w Prusach Królewskich i Wielkopolsce

 

Tadeusz Garczyński

Dorpowscy w Prusach Królewskich
i Wielkopolsce

Studium genealogiczne

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2012

Sygnatura SIRr IIIA/111

Tadeusz Garczyński jest uczestnikiem programu naukowo badawczego-poświęconego szlachcie Prus Królewskich.

Od lat zajmuje się dziejami i genealogią pomorskich rodzin szlacheckich.

Książka „Dorpowscy w Prusach Królewskich i Wielkopolsce” jest opracowaniem historii średniozamożnych rodzin szlacheckich z XVI-XVIII wieku, używających nazwiska Dorpowski.

Nazwisko pochodzi od miejscowości Dorposz położonej w pobliżu Chełmna.

Rodzina podzieliła się na dwie linie i występuje praktycznie w całej Polsce Północnej – w ziemi chełmińskiej, człuchowskiej, Wielkopolsce.

Autor zebrał za swoje studium genealogiczne niezwykle pochlebne recenzje se strony środowiska naukowego.

W książce opracowano większe lub mniejsze biogramy aż 152 osób.

Dołączono również cztery tablice genealogiczne.

Wojciech Zawadzki – Pomorze 1920

 

Wojciech Zawadzki 

Pomorze 1920

Seria: Historyczne Bitwy

Wydawnictwo Bellona

Warszawa 2015

Sygnatura SIRr VIII/Br-22

Rok 1920 przyniósł ze sobą dwa wydarzenia, które zapisały się w dziejach Pomorza Gdańskiego.

W styczniu i lutym 1920 roku nastąpił koniec zaboru pruskiego i włączenie ziem pomorskich do Polski.

W sierpniu na Pomorze dotarła armia sowiecka, która została powstrzymana w czasie krwawych zmagań pod Brodnicą.

Z opracowania „Pomorze 1920” dowiemy się najpierw o wydarzeniach poprzedzających rok 1920, zwłaszcza o działaniach powstańców wielkopolskich na Pomorzu.

Następnie prześledzimy wojskową rewindykacje Pomorza, której na mocy traktatu wersalskiego dokonała „błękitna armia” gen. Józefa Hallera.

Wojciech Zawadzki opisał również organizację wojskowości pomorskiej wiosną i latem 1920 roku.

Głównym tematem książki jest wojna polsko-bolszewicka na Pomorzu w 1920 roku.

Walki na Pomorzu zostały poprzedzone przez bój o Mławę na początku sierpnia.

Później Polacy bronili Działdowa.

W końcu Rosjanie doszli do Brodnicy.

W książce opisano szczegółowo przygotowania do obrony Pomorza, plan gen. Kazimierza Raszewskiego, twierdze w Grudziądzu, Chełmnie, Świeciu, Bydgoszczy, Fordonie, Toruniu.

Kulminacją walk jest bitwa brodnicka.

Zapoznamy się z bilansem sił, planem bitwy i jej przebiegiem.

Po bitwie nastąpił polski pościg za armia sowiecką.

Na kartach swojej książki Wojciech Zawadzki podjął się wyjaśnienia tajemniczej sprawy utworzenia tzw. „Armii Zachodniej” złożonej z jednostek wielkopolskich i pomorskich, dowodzonych przez gen. Raszewskiego.

To nowe zagadnienie w historiografii wojskowej, zostało drobiazgowo naświetlone przez autora, który doszedł do ciekawych i odkrywczych wniosków.

Czytając opracowanie podążamy jego tropem w rozwikłaniu tej pasjonującej tajemnicy.

Książkę uzupełniają szkice biograficzne bohaterów opisywanych wydarzeń.

Aleksander Kotlewski – Dzieje papierni w Lubiczu nad Drwęcą

 

Aleksander Kotlewski

Dzieje papierni w Lubiczu nad Drwęcą

Przygotował do druku Roman Nowoszewski

Wydawca: Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela

Toruń 2016

SIRr XXXVe/40

Gorąco polecamy kolejny piękny druk bibliofilski, jaki wyszedł spod ręki Aleksandra Kotlewskiego.

Autor jest aktywnym członkiem Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu.

Zaprojektował kilkadziesiąt druczków okazjonalnych dla potrzeb Towarzystwa.

Jest miłośnikiem sztuki drukarskiej, znawcą literatury polskiego Oświecenia, badaczem spuścizny toruńskich sztycharzy i papierników.

W Ksiąznicy Kopernikańskiej dostępne są charakterystyczne i niepowtarzalne druki bibliofilskie Aleksandra Kotlewskiego, przygotowane do druku przez Romana Nowoszewskiego, w opracowaniu graficznym Włodzimierza Rudnickiego.

1 Aleksander Kotlewski : bibliografia / Roman Nowoszewski. – Błonie : „Ereni” Roman Nowoszewski : Aleksander Kotlewski 2009.
2 Jan Jakub Bräuner, sztycharz toruński / Aleksander Kotlewski ; przygot. do druku Roman Nowoszewski. – Toruń : Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela 2011.
3 Dzieje papierni w Lubiczu nad Drwęcą / Aleksander Kotlewski ; przygotował do druku Roman Nowoszewski. – Toruń : Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela, (Łódź : Drukarnia Gutenberg). 2016
4 Ojciec i syn : pastor Salomon Opitz i kupiec Samuel Opitz / Aleksander Kotlewski ; przygot. do dr. Roman Nowoszewski. – Błonie : Ereni Roman Nowoszewski ; Toruń : Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela dr. 2012.

„Dzieje papierni w Lubiczu nad Drwęcą” są bogato ilustrowane starymi rycinami.

Jest to jedna z nielicznych prac poświęconych nie historii drukarstwa, ale dziejom papiernictwa.

Drukarnia w Lubiczu zaopatrywała w papier cały toruński gród.

Działała przy młynie papierniczym w latach 1685-1829.

Z książki dowiemy się szczegółów o wyposażeniu papierni.

Prześledzimy proces produkcji papieru.

Poznamy też nazwiska papierników.

Zobaczymy jak wyglądał znak wodny, którym oznaczona papier z Lubicza.