Jesteś tutaj:

Kategoria: Kujawsko – Pomorskie

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Piotr Kalka, Jarosław Ellwart - Archeologiczne zabytki Pomorza i Kujaw

 

 

Piotr Kalka
Jarosław Ellwart

Archeologiczne zabytki Pomorza i Kujaw
województwo kujawsko-pomorskie 

Wydawnictwo Region

Gdynia 2019

Sygnatura SIRr VIb/2-32

Przygotowanie przewodnika wymagało od autorów licznych wyjazdów terenowych oraz żmudnych prac archiwalnych i bibliotecznych.

Dzięki nim powstała książka, która przedstawia najciekawsze stanowiska i obiekty archeologiczne, a także skanseny archeologiczne i muzea z działami archeologicznymi, które znajdują sie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wybrano obiektyw w miarę dostępne, możliwe do spenetrowania, posiadające widoczna i atrakcyjną formę terenową.

Siłą rzeczy w przewodniku pominięto stanowiska, które po zakończeniu wykopalisk archeologicznych, nie pozostawiły po sobie żadnych widocznych śladów w terenie.

Autorzy osobiście zobaczyli i spenetrowali wszystkie opisane w publikacji miejsca, dlatego ich informacje są aktualne i wiarygodne.

Przewodnik ma charakter popularno-naukowy.

Książka jest kontynuacja wydanej w 2017 roku publikacji: „Archeologiczne zabytki Pomorza : województwo pomorskie”.

Przewodnik rozpoczyna obszerny wstęp historyczny poświęcony najdawniejszym dziejom regionu kujawsko-pomorskiego.

Następnie przedstawiono historię badań archeologicznych na terenie Kujaw i Pomorza, które formę systematyczna i naukowa nabrały w połowie XIX wieku.

Opisane w przewodniku obiekty podzielono na grupy:

 • cmentarzyska (6)
 • grodziska (30)
 • skanseny (4)
 • muzea (10)

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Michał Pszczółkowski - Dwanaście kryształowych orłów

 

 

Michał Pszczółkowski

Dwanaście kryształowych orłów
Kujawsko-pomorskie szkice architektury międzywojennej 

Wydawcy:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Towarzystwo Naukowe w Toruniu 

Toruń 2020

Sygnatura SIRr XXXIIIb/178

Dr hab. Michał Pszczółkowski, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, jest autorem wielu publikacji poświęconych historii architektury i ochronie zabytków.

Jest autorem dostępnych w Książnicy Kopernikańskiej książek:

 • Architektura Włocławka w latach 1918-1939
 • Betonowa tajemnica : fabryki materiałów wybuchowych DAG
 • Bydgoszcz między wojnami : opowieść o życiu miasta 1918-1939
 • DAG Fabrik Bromberg : z dziejów bydgoskiej fabryki materiałów wybuchowych 1939-1945
 • Dwanaście kryształowych orłów : kujawsko-pomorskie szkice architektury międzywojennej
 • Stefan Narębski 1892-1966 : architekt, konserwator, profesor
 • Toruńska architektura XX wieku

Książka „Dwanaście kryształowych orłów” jest zbiorem esejów poświęconych architekturze międzywojennej w województwie kujawsko-pomorskim.

Charakterystyczny dla epoki modernizm był stylem architektoniczny, który wyróżniał się w mozaice różnych zjawisk i kierunków przedwojennego budownictwa.

Sam również wykazywał wiele odmian.

Tytuł publikacji „Dwanaście kryształowych orłów” odnosi się do bardzo częstego w okresie międzywojennym motywu państwowego orła, który pojawiał się na fasadach gmachów publicznych.

Natomiast fraza „kryształowy” oznaczała wówczas w gwarze bydgoskiej Polaka, który nie uległ germanizacji.

W książce przedstawienie architektury międzywojennej jest pretekstem do ukazania również ówczesnych mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego, ich spraw, władzy, przemysłu, mieszkania, transportu.

Publikację sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński na ziemi pomorskiej i Kujawach

 

Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński na ziemi pomorskiej i Kujawach 

 pod redakcją Michała Białkowskiego i Wojciecha Polaka

Dom Wydawniczy „Margrafsen”

Toruń 2014

Sygnatura SIRr IIIB/Wyszyński Stefan

W Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu znajduje się kilkadziesiąt książek poświęconych bł. ks. prymasowi Stefanowi kardynałowi  Wyszyńskiemu

Polecana dzisiaj publikacja ma szczególny charakter, dotyczy bowiem związków kardynała Wyszyńskiego z regionem kujawsko-pomorskim.

Książka podzielona jest na dwie części.

Część Pierwsza – Uwięzienie Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego oraz jego kontekst polityczny, społeczny i religijny.

Pierwszym miejscem uwięzienia prymasa Wyszyńskiego w 1953 roku był Rywałd w województwie kujawsko-pomorskim.

W części pierwszej znalazło się siedem studiów:

 1. Adam Dziurok Uwięzienie Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego – okoliczności i konsekwencje
 2. s. Agata Mirek CFMI – Żeńskie zakony i zgromadzenia zakonne wobec aresztowania  Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego
 3. s. Małgorzata Krupecka USJK – Kontakty i współpraca Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego z Siostrami Urszulankami Serca Jezusa Konającego
 4. ks. Stanisław Adamiak – Rzymskie reakcje na uwięzienie Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego
 5. Tadeusz Wolsza – Aresztowanie Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego w świetle korespondencji do audycji „Fala 49”
 6. ks. Michał Damazyn – Zapomniany „rządca” archidiecezji prymasowskiej
 7. Michał Strzelecki – Współczesne aspekty refleksji społeczno-politycznej Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego

Część Druga – Ślady obecności Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego na ziemi pomorskiej i kujawskiej.

Związkom kardynała Wyszyńskiego z Kujawami i Pomorzem poświęconych zostało pięć studiów:

 1. Michał Białkowski – Związki Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego z Włocławkiem
 2. Wojciech Polak – Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński w Rywałdzie Królewskim
 3. Witold Konopka – Wizyty Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego w Toruniu
 4. Szymon Gajewski – Wizyty Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy w świetle dokumentów Delegatury Bydgoskiej Instytutu Pamięci Narodowej
 5. Aleksandra Jankowska – Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński i jego wizyty w Pelplinie

Publikacja sfinansowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Do góry

Skip to content