Jesteś tutaj:

Kategoria: Kujawsko – Pomorskie

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Aleksander Drygas Apteka Pod Lwem w Inowrocławiu

 

Aleksander Drygas

Apteka Pod Lwem w Inowrocławiu

Wydawnictwo Bez Recepty

Łódź 2014

Sygnatura SIRr XXVI/13

Dr hab.  nauk farmaceutycznych Aleksander Drygas był wieloletnim wykładowca Akademii Medycznej w Gdańsku.

Pracował również w przedsiębiorstwach farmaceutycznych i zarządach aptek w Szczecinie, Poznaniu i Gdańsku.

Już na emeryturze podjął pracę w aptekach w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Żninie i Toruniu.

Jest wybitnym specjalista w zakresie historii farmacji.

Opublikował ponad 350 publikacji.

Został wyróżniony odznaką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” przyznaną przez Wojewódzką Radę Narodową w Gdańsku oraz tytułem „Honorowy Aptekarz Roku” przyznanym przez Pomorsko-Kujawska Kapitułę Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy łącznie ze statuetka Galena.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są następujące jego książki:

 • 600 lat aptekarstwa w 1000-letnim Gdańsku / Aleksander Drygas. – Gdańsk : Pharmag 1999.
 • Apteka „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy : 150 lat : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Drygasa ; [aut.] Bartosz Wachulec, Bartłomiej Wodyński. – Bydgoszcz : „Margrafsen” 2003.
 • Apteka Pod Lwem w Inowrocławiu / Aleksander Drygas. – Łódź : Bez Recepty © 2014.
 • Apteka „Pod Złotym Lwem” w Toruniu / Aleksander Drygas. – Łódź : Bez Recepty 2006.
 • Aptekarstwo gdańskie : 1399-1939 / Aleksander Drygas ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział II Nauk Biologicznych i Medycznych. – Wrocław ; Gdańsk [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.
 •  Dzieje aptekarstwa na Ziemi Gdańskiej w latach 1920-1990 / Aleksander Drygas ; Akademia Medyczna w Gdańsku. – Gdańsk : AM 1994.
 • Sto lat CIBA w Polsce / Aleksander Drygas ; „Novartis”. – Warszawa : AD Media : na zlec. „Novartis”, 1998.
 • Zaopatrzenie ludności w leki i sprzęt medyczny (sanitarny) w Polsce w pierwszym okresie po zakończeniu drugiej wojny światowej / Aleksander Drygas. – [Szczecin ; Warszawa : Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji] 1995.

Apteka „Pod Lwem” w Inowrocławiu jest najstarszą apteka w tym mieście.

Działa nieprzerwanie od 135 lat przy ul. Królowej Jadwigi 38.

Jest jedna z najsłynniejszych polskich aptek.

Koncesję na jej założenie otrzymał w 1876 roku C.G Brexendorf.

Z książki dowiemy się wiele o historii miasta Inowrocław od średniowiecza po XIX wiek.

Poznamy również biografie pierwszych inowrocławskich aptekarzy z rodziny Hoyerów – właścicieli pierwszej apteki w mieście.

Oczywiście szczegółowo opisano dzieje właścicieli Apteki „Po Lwem”, której rozkwit w okresie międzywojennym zwiany jest z rodziną Tadeusza Molla.

Po wojnie Tadeusz Moll pełnił funkcję kierownika swojej apteki, która została znacjonalizowana przez władze komunistyczne w 1951 roku.

W książce opisano również losy potomków Tadeusza Molla i ich starania o odzyskanie apteki w 1990 roku.

Dziś apteka „Pod Lwem” jest częścią sieci Aptek „Dbam o Zdrowie – DOZ”, którą firma nabyła od rodowitych właścicieli – rodziny Mollów.

Publikacja jest wydana na wysokim poziomie edytorskim.

Urozmaicają ją liczne ilustracje, w tym unikatowe fotografie i dokumenty z archiwów rodzinnych i państwowych

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Teresa Mazurkiewicz Grudziądzkie impresje

 

Teresa Mazurkiewicz

Grudziądzkie impresje

Wydawca: Studio Grafiki Komputerowej

Grudziądz 2007

Sygnatura SIRr VIII/Gr-62

Teresa Mazurkiewicz prezentuje swoje unikatowe fotografie Grudziądza.

Zostały one wykonane o świcie, w porannej mgle, gdy większość mieszkańców jeszcze śpi.

Urokliwe puste ulica, cisza, senne drzewa sprawiają, ze obraz Grudziądza wzbudza nasz zachwyt i podkreśla urodę miasta.

Na zdjęciach wykonywanych z różnych ujęć i o różnych porach roku zobaczymy spichrze, ratusz, grudziądzkie świątynie, górę zamkową, Wisłę i nadbrzeże, pomnik flisaka, widoki miasta ponad dachami, mury miejskie, zaułki, bramy, ulice, bibliotekę miejską, parki i skwery.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Marian Boiński - Osobliwości szaty roślinnej Borów Tucholskich

 

Marian Boiński

Osobliwości szaty roślinnej Borów Tucholskich
przewodnik

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Borów Tucholskich

Toruń 1992

Sygnatura SIRr X/51

Dr Marian Boiński był wieloletnim pracownikiem naukowym Instytutu Biologi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest szereg jego książek, poświęconych florze województwa kujawsko-pomorskiego:

 • Lasy liściaste środkowej części Pojezierza Krajeńskiego / Marian Boiński. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe Oddz. Poznań, 1973.
 • Roślinność jezior Zdręczno i Kozie na obszarze Borów Tucholskich / Marian Boiński, Urszula Boińska, Mirosława Ceynowa-Giełdon. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe Oddz. Poznań, 1974.
 • Rola badań ekologicznych w zagospodarowaniu regionu : rola nauki w kształtowaniu środowiska naturalnego i kulturowego : sesja naukowa z okazji stulecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-1975 / Ryszard Bohr, Marian Boiński. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Toruńskie 1975.
 • Szata roślinna Borów Tucholskich / Marian Boiński. – Warszawa ; Poznań [etc.] : Państ. Wydaw. Naukowe, 1985.
 • Przewodnik przyrodniczy po województwie toruńskim / Marian Boiński. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, (Tor. : ZG). 1988
 • Osobliwości szaty roślinnej Borów Tucholskich : (przewodnik) / Marian Boiński ; zdjęcia-autor. – Toruń : Towarzystwo Miłośników Borów Tucholskich 1992.
 • Rezerwat przyrody „Brzęki” im. Zygmunta Czubińskiego / Marian Boinski. – Toruń : „Turpress” 1999.
 • Szata leśna Wdeckiego Parku Krajobrazowego / Marian Boinski [!] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ; Osie : Wdecki Park Krajobrazowy 1999.

Opracowanie „Osobliwości szaty roślinnej Borów Tucholskich” przedstawia charakterystykę fizjograficzną terenu oraz ogólna charakterystykę roślinności.

Omówiono również kompleksowa ochronę regionu Borów Tucholskich.

Opisano także siedem tras ciekawych przyrodniczo wycieczek botanicznych po Borach Tucholskich, które obejmują prawie w całości wszystkie godne uwagi obiekty przyrodnicze w tym regionie.

Książkę uzupełniają liczne plany, rysunki oraz fotografie.

Do góry

Skip to content