Category Archives: Kujawsko – Pomorskie

Next Page

Urszula Guźlecka, Marek Chełminiak – Powrócisz tu… czyli Irena Santor i Solec KujawskiUrszula Guźlecka (tekst)
Marek Chełminiak (fotografie)

Powrócisz tu…
czyli Irena Santor i Solec Kujawski

Wydawnictwo Pejzaż

Bydgoszcz 2017

Sygnatura SIRr IIIB/Santor

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie belkaniebieska2.jpg

Irena Santor zanim zyskała sławę i uznanie za sprawą swego muzycznego talentu, lata dzieciństwa spędziła w Solcu Kujawskim.

Album ukazuje więzi łączące artystkę z miastem, w którym ukształtowała się jej wrażliwość i postrzeganie świata.

Irena Santor jest Honorowym Obywatelem Solca Kujawskiego.

W książce znajdujemy zapis wielogodzinnego wywiadu, jaki z Pierwszą Damą polskiej piosenki przeprowadziła Urszula Guźlecka.

Wspomnienia Ireny Santor ilustrują zdjęcia pochodzące z jej prywatnego archiwum.

Kolejną część albumu stanowi kalendarium, które równolegle przedstawia rozwój kariery Ireny Santor oraz rozwój gospodarczo-społeczny Solca Kujawskiego.

W książce zamieszczono również wykład Ireny Santor wygłoszony po otrzymaniu tytułu Doctora Honoris Causa Akademii Muzycznej w Łodzi.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie belkaniebieska2.jpg
Kościół świętego Stanisława biskupa i męczennika w Solcu Kujawskim

Kościół świętego Stanisława biskupa i męczennika w Solcu Kujawskim
W stulecie konsekracji 1912-2012

Koncepcja całości i redakcja Sławomir Szczerbiński
rys historyczny Józef Poklewski fotografie Andrzej Skowroński

Wydawca: Parafia pw. Świętego Stanisława BM w Solcu Kujawskim

Solec Kujawski 2012

Sygnatura SIRr XXXIV/183

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie belkaniebieska2.jpg

Album poświęcony kościołowi parafialnemu pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim składa się z kilkuset kolorowych zdjęć przedstawiających świątynię i jej wewnętrzne.

Książkę otwiera rys historyczny poświęcony historii parafii sięgającej XIV wieku.

Po lokacji miasta w 1325 roku wzniesiono kościół drewniany.

Kolejną świątynię wzniesiono w 1517 roku, również jako kościółek drewniany.

Również i ona popadła w ruinę, więc kolejny kościół drewniany wzniesiono w 1736 roku.

W końcu w 1912 roku proboszcz Witold Nowakowski położył kamień węgielny pod budowę murowanego kościoła.

Świątynia została ukończona jeszcze w tym samym roku.

Co więcej w latach 1929-1930 nastąpiła rozbudowa kościoła.

W latach 1998-2012 wykonano gruntowne prace konserwatorskie świątyni soleckiej.

Jubileusz konsekracji kościoła w 2012 roku uświetniło odsłonięcie pomnika kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie belkaniebieska2.jpg
Adam Węsierski – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tucholi 1945-1954 : powstanie, struktura, kadry. T. 1

 

Adam Węsierski

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tucholi 1945-1954
powstanie, struktura, kadry
T. 1

Wydawca: Machina Druku

Toruń 2018

Sygnatura SIRr VIII/Tu-14

Adam Węsierski jest cenionym badaczem dziejów Borów Tucholskich, którym poświecił ponad 30 książek oraz przeszło 200 artykułów.

Jego najnowsze badania odkrywają historię żołnierzy niezłomnych, sieci agenturalnej reżimu komunistycznego, terroru stalinowskiego na terenie powiatu tucholskiego.

Monografia poświęcona tucholskiej bezpiece z lat 1945-1954 oparta jest na obszernej kwerendzie archiwalnej w Instytucie Pamięci Narodowej oraz na relacjach świadków.

Tom I otwierający cykl przedstawia kadrę Urzędu Bezpieczeństwa.

Nie są to suche biogramy ubeków.

Autor sięga po wzięte z życia wydarzenia, kompromitujące szczegóły i groteskowe opowieści odsłaniające działalność funkcjonariuszy UB.

Przede wszystkim z lektury książki przebija się obraz bezlitosnego terroru i patologicznego bezprawia.

Tom I książki „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tucholi 1945-1954” dzieli się na dwie części.

Rozdział I – Powstanie, struktura organizacyjna, kadry

1 Spojrzenie na zagadnienia demograficzne, terytorialne, administracyjne, gospodarcze i polityczne powiatu tucholskiego

2 Powstanie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tucholi

3 Struktura organizacyjno-kadrowa w latach 1945-1948

4 Przekształcenia organizacyjne tucholskiej bezpieki w latach 1949-1954

5 Fluktuacja kadr w PUBP w Tucholi

Rozdział II – Kadra PUBP w Tucholi w latach 1945-1954

1 Szefowie urzędu

2 Zastępcy

3 Kariery pozostałych funkcjonariuszy i pracowników PUBP w Tucholi