Jesteś tutaj:

Kategoria: Kujawy

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Tomasz Dziki, Marianna Gruszczyńska - Sierpień 1920 roku we Włocławku w świetle źródeł archiwalnych

 

Tomasz Dziki
Marianna Gruszczyńska

Sierpień 1920 roku we Włocławku
w świetle źródeł archiwalnych

Wydawcy:
Wydawnictwo Lega
Włocławskie Towarzystwo Naukowe
Archiwum Państwowe w Toruniu. Oddział we Włocławku

Włocławek 2000

Sygnatura SIRr VIII/Wl-15

Autorami opracowania są pracownicy Archiwum Państwowego we Włocławku.

W dniach 16-18 sierpnia 1920 roku miała miejsce na ulicach i mostach Włocławka ciężka bitwa z armią bolszewicką o obronę przeprawy na Wiśle.

Opracowanie „Sierpień 1920 roku we Włocławku w świetle źródeł archiwalnych” jest próbą przedstawienia stosunku mieszkańców do tych dramatycznych wydarzeń i atmosfery panującej w sierpniu 1920 roku we Włocławku.

W książce wykorzystano przede wszystkim materiały archiwalne, które dają  obraz życia miasta i jego mieszkańców.

Na szczególną uwagę zasługują protokoły posiedzeń Rady Miejskiej m. Włocławka z lipca i sierpnia 1920 roku.

Rada miejska odpowiadała za aprowizację i bezpieczeństwo mieszkańców i uciekinierów.

Ciekawe dokument można znaleźć również w aktach referatu administracyjnego oraz referatu wojskowego Magistratu miasta Włocławka oraz w zespole akt Starostwa Powiatowego Włocławskiego.

Materiały źródłowe poprzedza historyczny wstęp ilustrowany archiwalnymi fotografiami.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Powiat włocławski

 

Powiat włocławski

Wydawca: Zakład Poligraficzny Serigraph

Bydgoszcz 2008

Sygnatura SIRr VIII/Wl-29

Publikacja „Powiat włocławski – Włocławek Poviat” jest dwujęzycznym albumem poświęconym powiatowi włocławskiemu.

W skład powiatu wchodzą gminy Lubanie, Fabianki, Brześć Kujawski, Włocławek, Kowal, Choceń, Lubraniec, Boniewo, Baruchowo, Izbica Kujawska, Chodecz, Lubień Kujawski.

Jednym z największych bogactw powiatu jest urzekająca dolina dolnej Wisły oraz Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy.

Powiat włocławski to prężny ośrodek folkloru kujawskiego – rzeźby, garncarstwa, wikliniarstwa, kowalstwa.

Na terenie powiatu znajdują się również unikatowe zbytki architektoniczne jak choćby barokowa synagoga w Lubrańcu.

Album przedstawia atrakcje turystyczne regionu zachęcając do odwiedzenia powiatu włocławskiego.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Lustracja starostwa konińskiego i województw kujawskich 1569

 

Lustracja starostwa konińskiego i województw kujawskich 1569

wydali i opracowali: Zbigniew Górski, Andrzej Mietz

Seria: Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego, t. 4 suplement

Wydawcy:
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Towarzystwo Historyczne Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego
Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum

Bydgoszcz – Wierzbinek  2014

Sygnatura SIRr VIa/54

Lustracja starostwa konińskiego i województw kujawskich w 1569 roku była efektem szerszego programu szlacheckiego za panowania Zygmunta Augusta, a mianowicie doprowadzenia do kontroli stanu majątkowego i dochodowości królewszczyzn Rzeczypospolitej.

Lustracja z 1569 roku była kolejną już po wcześniejszej lustracji z 1565 r.

Lustrację przeprowadziła trzy osobowa komisja.

Równolegle odbywała się lustracja królewszczyzn w całym kraju.

Efektem ogólnokrajowej lustracji był szczegółowy rejestr wszystkich zobowiązań pieniężnych dzierżawców królewszczyzn w całej Koronie.

Dochody te należało odprowadzać do skarbu w Rawie.

Podstawą wydania drukiem jest rękopis tekstu lustracji, który znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie w zespole Archiwum Skarbu Koronnego.

W wydaniu drukowanym zachowano wszelkie bogate formy ówczesnego języka, zwłaszcza w zakresie słownictwa i gramatyki.

Do góry

Skip to content