Category Archives: Napisali o Nas

Next Page

Folia Toruniensia – najlepszym czasopismem z dziedziny bibliologii w Index Copernicus

 

Folia Toruniensia

Najlepszym czasopismem
z dziedziny
bibliologii i informatologii

Index Copernicus International
Journals Master List
2016

Miło nam poinformować o olbrzymim sukcesie wydawanego przez Książnicę Kopernikańska czasopisma „Folia Toruniensia”.

„Folia Toruniensia” uzyskała aż 86 punktów w międzynarodowej bazie indeksującej czasopisma naukowe Index Copernicus International za 2016 rok.

https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

Baza ICI uwzględnia 26 czasopism bibliologicznych z całej Polski.

Pokonaliśmy czasopisma wydawane nawet przez uniwersytety.

„Folia Toruniensia” jest obecnie wydawana przez:
– Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu oraz
– Instytut Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydanie czasopisma jest dofinansowywane przez:
– Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz
– Gminę Miasta Toruń

Klasa 2d Gimnazjum nr 21 z wizytą w Książnicy Kopernikańskiej

 

 

OCZKO 21!

Gazetka szkolna Gimnazjum nr 21
im. Tony’ego Halika w Toruniu

Nr 4
Marzec/Maj
2015/2016

Miło nam poinformować, że w gazetce szkolnej OCZKO 21!, wydawanej przez uczniów Gimnazjum nr 21 w Toruniu, ukazała się relacja z wizyty klasy 2d w Książnicy Kopernikańskiej.

Strona internetowa gazetki szkolnej „Oczko 21!”

Uczniowie klas 2d, 2c i 1a odwiedzili Książnicę 10 maja 1016 roku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Młodzi ludzie zapoznali się z historią biblioteki, obejrzeli Czytelnię Główną, Wypożyczalnię, Informatorium.

Przygotowaliśmy również dla nich specjalną prezentację faksymiliów i cymeliów.

Młodzież oglądała reprinty starych ksiąg oraz cenne i nietypowe druki (wśród nich książki pachnące różami i konwaliami).

Entuzjastyczna relacja w czasopiśmie uczniowskim „OCZKO 21!” dowodzi, że gimnazjalistom bardzo podobała się przygotowana przez nasz Dział lekcja biblioteczna.

Na stronie internetowej Gimnazjum Tony’ego Halika dostępna jest galeria zdjęć z wizyty w Książnicy Kopernikańskiej:
http://gim21.pl/galeria/galeria-zdjec-rok-szkolny-20152016/z-wizyta-w-ksiaznicy-kopernikanskiej-20152016/

Inne szkoły zainteresowane lekcjami w Książnicy mogą zgłaszać się do Działu Informacyjno-Bibliograficznego mailowo: regionalna@ksiaznica.torun.pl lub telefonicznie: 56 622 66 42 wew. 103.

„Aktualności Toruńskie” o najnowszym numerze „Folia Toruniensia”

belka

10032016-1

9 marca 2016 roku Telewizja Toruń w „Aktualnościach Toruńskich” wyemitowała materiał o najnowszym 15 tomie „Folia Toruniensia”.

Audycja dostępna jest on-line pod adresem:
http://www.toruntv.pl/movie/show?id=9256

Audycję przygotowała redaktor Ewa Jarczyk.

 

 

 

FT_15_okładka1

Projekt okładki Lech Tadeusz Karczewski

Nasz gość przeprowadził wywiad z redaktorem tematycznym „Folia Toruniensia” dr Mariuszem Balcerkiem.

„Folia Toruniensia” jest rocznikiem wydawanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu.

Książnica Kopernikańska wydaje czasopismo od 2000 roku.

„Folia Toruniensia” jest periodykiem naukowym – czasopismo jest recenzowane i punktowane – 6 pkt.

Pismo poświęcone jest bibliotekoznawstwu, bibliofilstwu, introligatorstwu, bibliologii, księgarstwu.

 

W szczególności staramy się publikować teksty poświęcone historii książki i bibliotek z obszaru Torunia, Pomorza i Kujaw.

Prezentowane teksty maja formę artykułów naukowych, komunikatów, recenzji, wspomnień, streszczeń, materiałów źródłowych, kronik.

„Folia Toruniensia” dostępna jest  w internecie na stronie
Kujawsko – Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Redakcja czasopisma zaprasza wszystkich chętnych do publikowania.

belka