Jesteś tutaj:

Kategoria: Plany i widoki Torunia

Niebieski kształt otwartej książki. Napis : Katarzyna Pietrucka Gruss aus Thorn Pozdrowienia z Torunia

 

Katarzyna Pietrucka

Gruss aus Thorn = Pozdrowienia z Torunia 
Pocztówki widokowe ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu.
T. 1, (koniec XIX w. – 1919 r.) 

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Toruń 2019

Sygnatura SIRr XXIXb/27 

Katalog „Pocztówki widokowe ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu. T. 1, (koniec XIX w. – 1919 r.)” obejmuje ogromną różnorodność widokówek związanych z Toruniem.

W katalogu prezentowane jest co do zasady lico pocztówek.

Duża ilość prezentowanego materiału została podzielona na rozdziały i podrozdziały.

Trudno jest określić dokładną chronologię pocztówek widokowych, ponieważ daty wydania zdarzają się dość rzadko.

Przełomową datą jest rok 1905, który przyniósł współczesny dwustronny układ pocztówek.

Na jednej stronie prezentowano widok, odwrocie pocztówki było przeznaczone do korespondencji.

Rok 1919 stanowi cenzurę historyczną związaną z powrotem Torunia do Polski 18 stycznia 1920 roku.

Trzeba pamiętać, że w okresie pruskim urzędowym językiem pocztówek był język niemiecki.

Choć nawet wtedy polscy wydawcy starali się umieszczać na nich polskie napisy.

Opis katalogowy pocztówek obejmuje w miarę możliwości następujące elementy:

 • tytuł widoku
 • tytuł widokówki
 • tłumaczenie wolne
 • autor pierwowzoru, oryginału
 • wykonawca, wydawnictwo, nakład, znak firmowy, miejsce powstania, rok powstania
 • materiał, technika
 • wymiary
 • numer inwentarzowy
 • opis i znaki szczególne

Zachowane w Muzeum Okręgowym pocztówki widokowe są cennym materiałem do badań, topograficznych, architektonicznych i estetycznych.

Odzwierciedlają obraz Torunia z przełomu XIX i XX wieku.

Pocztówki zostały podzielone na następujące rozdziały:

 • Panoramy Torunia
 • Ulice
 • Place
 • Świątynie
 • Budowle i obiekty
 • Bramy
 • Baszty
 • Zamek krzyżacki
 • Budynki użyteczności publicznej
 • Dworce kolejowe
 • Pomniki
 • Wisła
 • Park Miejski
 • Przedmieścia
 • Wojsko
 • Pocztówki okolicznościowe, obyczajowe, rodzajowe
 • Pocztówki satyryczne
 • Pocztówki wielowidokowe

Cennym uzupełnieniem katalogu są wykaz wydawców i nakładców, wykaz osób, wykaz nazw własnych, wykaz nazw ulic w języku polskim i niemieckim, bibliografia.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Janusz Pokrzywnicki Bramy Twierdzy Toruń

Janusz Pokrzywnicki

Bramy Twierdzy Toruń

Atlas Twierdzy Torun
Zeszyt 6

Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji im. Adama Freytaga w Toruniu

Toruń 2013

Sygnatura SIRr XXV/32z.6

Jest to już szósta publikacja w serii „Atlas Twierdzy Toruń”

 • zeszyt 1 – Historia i źródła fortyfikacji Twierdzy Toruń
 • zeszyt 2 – Fort Kolejowy
 • zeszyt 3 – Fort Jakuba
 • zeszyt 4 – Fort I – Jan III Sobieski
 • zeszyt 5 – Fort II – Stefan Czarniecki
 • zeszyt 6 – Bramy Twierdzy Toruń

Toruń w XIX wieku w dalszym ciągu opasany był murami i wałami, których początki sięgają średniowiecza i czasów nowożytnych.

W XIX wieku wraz z budową pruskiej twierdzy powstały również nowoczesne bramy forteczne, opasujące dzisiejszą starówkę.

Janusz Pokrzywnicki omawia budowę i eksploatacje bram fortyfikacji miejskich w latach 1815-1870 oraz przebudowę i budowę nowych bram po 1870.

Autor szczegółowo opisał następujące obiekty:

 • Brama Jakubska
 • Brama Chełmińska
 • Brama Bydgoska
 • Brama Ciemna
 • bramy wypadowe
 • Brama Kaszownika
 • Poterna Lunety III
 • Brama Lubicka
 • Brama Kolejowa
 • Brama wojenna – Jakubska
 • furty nowego muru nadwislanego
 • grodze

Prawie wszystkie XIX-wieczne bramy Torunia zostały rozebrane – Brama Chełmińska w 1904 roku, pozostałe w 1922.

Do naszych czasów zachowała się tylko Brama Kolejowa.

Tym większe uznanie należy się twórcy opracowania, który dotarł do wielu cennych i unikatowych map, planów i dawnych fotografii bram twierdzy.

Czerwony kwadrat: Napis: Sławomir Majoch Szkicownik Oskara Kauscha26092014-1Sławomir Majoch

Szkicownik Oskara Kauscha
ze zbiorów Westpreussisches Landesmuseum w Warendorf. Nieznane źródło do badań nad ikonografią Torunia
przełomu 1869 i 1870 r.

Spotkanie

Organizator:
Książnica Kopernikańska w Toruniu

Miejsce:
Hotel Mercure Toruń Centrum

20 września 2014 r. – godz. 18.00

W sobotę 20 września odbyło się w Hotelu Mercure bardzo ciekawe spotkanie zorganizowane przez Książnicę Kopernikańską w ramach cyklu „Toruń miasto zabytków”.

Bardzo licznie zebrana publiczność miała przyjemność wysłuchać i obejrzeć prezentację przygotowaną przez Sławomira Majocha z Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu.

Sławomir Majoch kilka lat temu podczas pobytu w Westpreussisches Landesmuseum (Muzeum Prus Zachodnich) odkrył nieznany dotąd szkicownik kapitana Oskara Kauscha z 61 pułku piechoty.

Zawiera on 75 akwarel i rysunków tuszem z widokami Torunia, które powstały na przełomie 1869 i 1870 roku.

Szkicownik powstał przed rozbiórką murów wokół starówki toruńskiej i dlatego przedstawia widoki nieznanej i nieistniejącej już architektury.

W szkicowniku znalazły się wizerunki:

 •  Barbakanu
 •  drugiej Krzywej Wieży
 •  Bramy Chełmińskiej
 •  Bramy Paulińskiej
 •  drewnianego mostu na Wiśle
 •  dzielnicy portowej

Do góry

Skip to content