Category Archives: Toruń

Next Page

Toruń miastem pokoju – II Pokój Toruński

 

Toruń miastem pokoju
II Pokój Toruński

Redakcja naukowa: Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIb/4-54

Książka „Toruń miastem pokoju – II Pokój Toruński” jest specjalną publikacją przygotowaną z okazji 550. rocznicy zakończenia wojny trzynastoletniej i podpisania kończącego ją w 1466 roku II pokoju toruńskiego.

W publikacji zebrano artykuły znawców historii XV wieku, znawców monarchii jagiellońskiej i państwa krzyżackiego, badaczy dziejów średniowiecznego i nowożytnego Torunia.

Ich wspólną inspiracją jest Ii pokój toruński w rozmaitych ujęciach – miejskim, historycznym, sfragistycznym, dyplomatycznym, religijnym czy artystycznym.

W tomie zamieszczono następujące studia:

Krzysztof Kwiatkowski – Toruń miastem pokoju w późnym średniowieczu

Adam Szweda – II pokój toruński

Marcin Hlebionek – Uwagi o pieczęciach przy dokumentach II pokoju toruńskiego

Sławomir Jóźwiak – Sposoby zaprzysięgania polsko-krzyżackich traktatów pokojowych w XV w. na tle zachodnioeuropejskich procedur ratyfikacyjnych

Adam Kucharski – Trudna koegzystencja konfesyjna – Toruń miastem pokoju religijnego w epoce wczesnonowożytnej? Fakty i opinie (XVI-XVIII w.)

Piotr Birecki – Czy Marian Jaroczyński, twórca II Traktatu Toruńskiego, to drugi jan Matejko?

Zbigniew Grochowski – Dzieje bazyliki katedralnej świętych Janów w Toruniu, widoki z jej wieży i …

 

Zbigniew Grochowski

Dzieje bazyliki katedralnej świętych Janów w Toruniu, widoki z jej wieży i…
560 zadań i rozwiązań
w 75. rocznicę urodzin pierwszego biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIII/T-176

Zbigniew Grochowski jest uznanym autorem wielu popularnonaukowych książek poświęconych historii miast.

Jako długoletni nauczyciel historii wypracował bardzo przystępną formę popularyzacji wiedzy wśród młodzieży.

Opublikował już kilkanaście książek, w których w formie zagadek, za pomocą pytań i odpowiedzi, opowiedział dzieje Torunia, Bydgoszczy, Włocławka, Krakowa, Wrocławia, Łobżenicy, Hrubieszowa, Świdnicy, Warszawy.

Jest również zasłużonym popularyzatorem wiedzy regionalnej, twórcą „Miejskiego Konkursu Historycznego Dzieje Torunia” oraz toruńskich sympozjów młodzieżowych poświęconych wybitnym postaciom polskiego narodu i Kościoła.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest szereg jego książek:

 1. Błogosławiony ksiądz phm. Stefan Wincenty Frelichowski : patron harcerzy polskich i… : 410 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2014.
 2. Dzieje bazyliki katedralnej świętych Janów w Toruniu, widoki z jej wieży i … : 560 zadań i rozwiązań : w 75. rocznicę urodzin pierwszego biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2016.
 3. Dzieje Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu : 335 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – [Toruń : Zakład Usług Poligraficznych DRUK-TOR 2015].
 4. Dzieje Torunia – Miejski Konkurs Historyczny / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich 2006.
 5. Historia Bydgoszczy : 665 zadań i rozwiązań w 665 rocznicę lokacji / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2011.
 6. Historia Hrubieszowa : 350 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek cop. 2012.
 7. Historia Krakowa : 750 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek cop. 2013.
 8. Historia Łobżenicy : 500 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek cop. 2014.
 9. Historia Świdwina : 500 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek cop. 2011.
 10. Historia Torunia : 775 zadań i rozwiązań w 775 rocznicę lokacji / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2009.
 11. Historia Torunia : 775 zadań i rozwiązań w 775 rocznicę lokacji / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2014.
 12. Historia Warszawy : 1000 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek cop. 2010.
 13. Historia Włocławka : 500 zagadek i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2010.
 14. Historia Wyrzyska : 525 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2016.
 15. Śladami Świętego Jana Pawła II Wielkiego : mojego – twojego – naszego patrona : 1111 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2016.
 16. Wielka historia Torunia : 1525 zadań i rozwiązań / Zbigniew Grochowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2016.

Zbigniew Grochowski w książce „Dzieje bazyliki katedralnej świętych Janów w Toruniu, widoki z jej wieży i …” przedstawił dzieje Kościoła św. św. Janów – najważniejszej świątyni Torunia.

Była ona świadkiem wielu ważnych wydarzeń.

Od 1992 roku świątynia jest katedrą dla utworzonej wtedy Diecezji Toruńskiej.

W bazylice katedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty zgromadzono w niej cennych rzeźb, malowideł, ołtarzy i epitafiów.

W 1999 roku katedrę odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II.

Publikacja została napisana w formie testu.

Czytelnik może więc poznawać dzieje kościoła. ale możne też aktywnie rozwiązywać przedstawione w książce zadania – sprawdzając swoją wiedzę.

Książka zawiera również cenny dodatek.

Zbigniew Grochowski w rozdziale „Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu 7 czerwca 1999 roku”:

– opisał przebieg wizyty,

– przytoczył przemówienie Ojca Świętego ze spotkania z rektorami wyższych uczelni w Auli UMK,

– przytoczył powitanie Ojca Świętego przez biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego na nabożeństwie na lotnisku,

– przytoczył przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II na nabożeństwie na lotnisku.

Aleksander Kotlewski – Ojciec i syn : pastor Salomon Opitz i kupiec Samuel Opitz

 

Aleksander Kotlewski

Ojciec i syn:
pastor Salomon Opitz
i kupiec Samuel Opitz

Wydawcy:
„Ereni” Roman Nowoszewski
Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela

Błonie-Toruń 2012

Sygnatura SIRr IIIB/Opitz

Gorąco polecamy kolejny piękny druk bibliofilski, jaki wyszedł spod ręki Aleksandra Kotlewskiego.

Autor jest aktywnym członkiem Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu.

Zaprojektował kilkadziesiąt druczków okazjonalnych dla potrzeb Towarzystwa.

Jest miłośnikiem sztuki drukarskiej, znawcą literatury polskiego Oświecenia, badaczem spuścizny toruńskich sztycharzy i papierników.

W Ksiąznicy Kopernikańskiej dostępne są charakterystyczne i niepowtarzalne druki bibliofilskie Aleksandra Kotlewskiego, przygotowane do druku przez Romana Nowoszewskiego, w opracowaniu graficznym Włodzimierza Rudnickiego.

1 Aleksander Kotlewski : bibliografia / Roman Nowoszewski. – Błonie : „Ereni” Roman Nowoszewski : Aleksander Kotlewski 2009.
2 Jan Jakub Bräuner, sztycharz toruński / Aleksander Kotlewski ; przygot. do druku Roman Nowoszewski. – Toruń : Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela 2011.
3 Dzieje papierni w Lubiczu nad Drwęcą / Aleksander Kotlewski ; przygotował do druku Roman Nowoszewski. – Toruń : Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela, (Łódź : Drukarnia Gutenberg). 2016
4 Ojciec i syn : pastor Salomon Opitz i kupiec Samuel Opitz / Aleksander Kotlewski ; przygot. do dr. Roman Nowoszewski. – Błonie : Ereni Roman Nowoszewski ; Toruń : Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela dr. 2012.

Książka „Ojciec i syn: pastor Salomon Opitz i kupiec Samuel Opitz” poświęcona jest dwóm nietuzinkowym postaciom.

Salomon Opitz (1650-1716) – był wychowankiem Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego.

Parał się amatorsko grafiką i poezją.

Niektóre ze swoich wierszy poświecił Toruniowi.

Wykonywał też miedzioryty do książek wydawanych przez toruńską drukarnię.

Był pastorem w Lesznie, gdzie związał się z Braćmi Czeskimi.

Jego syn Samuel Opitz przeniósł się z Leszna do Torunia w 1747 roku.

Był majętnym toruńskim kupcem zbożowym.

Książka „Ojciec i syn: pastor Salomon Opitz i kupiec Samuel Opitz” jest bogato ilustrowana starymi rycinami.