Category Archives: Torunianie

Next Page

Tadeusz Rostański – Sceny z życia Mikołaja KopernikaTadeusz Rostański

Sceny z życia Mikołaja Kopernika

Wydawca: Towarzystwo Esperanckie FLAMO

Toruń 2006

Sygnatura SIRr IV/95

Tadeusz Rostański był nauczycielem matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie.

Z jego inicjatywy uczono młodzież języka esperanto.

jest on twórcą sztuki teatralnej napisanej dla uczczenia pamięci patrona liceum Mikołaja Kopernika.

Sztuka była wystawiana przez uczniów szkoły.

Dzięki temu uczniowie mogli uczyć się o sławnym astronomie w bardzo atrakcyjnej formie dydaktycznej, jaką jest drama.

„Sceny z życia Mikołaja Kopernika” są adresowane do uczniów i nauczycieli szkół średnich.

W sztuce przedstawiono dzieciństwo Kopernika, całkowite zaćmienie słońca obserwowane w Toruniu w drugiej połowie XV wieku, wesele siostry Kopernika, jego studia w Krakowie i Italii, badania naukowe prowadzone we Fromborku, gdzie napisał swoje dzieło „De revolutionibus”.

Są też sceny z obrony przez Kopernika Olsztyna przed atakiem krzyżackim, sceny dotyczące jego zainteresowania medycyną i ekonomią.

Do sztuki dołączone są melodie pieśni proponowane do wykonania w poszczególnych scenach.

Aleksandra Mierzejewska – Helena i Otton Steinbornowie : dobro Rzeczpospolitej – najwyższym prawem

 

Aleksandra Mierzejewska

Helena i Otton Steinbornowie
Dobro Rzeczpospolitej – najwyższym prawem

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Toruń 2018

Sygnatura SIRr IIIB/Steinborn Otton

Muzeum Okręgowe w Toruniu zorganizowało w okresie wrzesień – listopad 2018 roku wystawę w Ratuszu Staromiejskim pod tytułem „Helena i Otton Steinbornowie. Dobro Rzeczpospolitej – najwyższym prawem”.

Wystawie towarzyszył informator pod tym samym tytułem.

Wystawa prezentowała postać dr Ottona Steinborna – Niemca z pochodzenia, Polaka z wyboru, społecznika, patrioty, działacza kultury, naukowca i lekarza.

Był pierwszym burmistrzem Torunia po odzyskaniu niepodległości.

Towarzyszką jego życia była zona Helena Steinborn z domu Kawczyńska, która wspierała męża, ale również sama aktywnie włączała się w działalność społeczna i kulturalną oraz w życie Torunia.

Była poetką, nauczycielką, działaczką niepodległościową.

Informator wzbogacają zdjęcia pochodzące z zasobów Muzeum Okręgowego w Toruniu, Archiwum Państwowego w Toruniu oraz zez zbiorów rodziny Steinbornów.

Lidia Smentek – Tryptyk historyczny : na jubileusz 450-lecia Gimnazjum Toruńskiego (1568-2018)

 

Lidia Smentek

Tryptyk historyczny 
Na jubileusz 450-lecia Gimnazjum Toruńskiego
(1568-2018)

Wydawca:  Polskie Wydawnictwa Reklamowe

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XXXIb/11

Profesor Lidia Smentek jest wybitnym fizykiem i chemikiem,  wykładowcą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Vanderbilt University w Nashville.

W 1966 roku zdała egzamin maturalny w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Właśnie nauce w Koperniku poświęcone są jej wspomnienia.

Książka składa się z trzech części:

Część I – Zaległa lekcja historii, czyli czego NIE (na)uczyłam się w czasie czterech lat edukacji w Koperniku

Rozdział poświęcony jest historii szkoły od powstania w 1568 roku Gimnazjum Toruńskiego, które w 1594 roku podniesiono do rangi akademickiej.

Uczniowie  Kopernika w okresie okupacji niemieckiej prowadzili mały sabotaż w ramach „Batalionu Śmierci za Wolność”.

W ten sposób nawiązywali do pamięci o słynnych Filomatach Pomorskich działających w gimnazjum w okresie zaboru pruskiego.

Autorka przybliża sylwetki trzech filomatów: Adama i Witolda Steinbornów oraz Leona Konkolewskiego.

Przypomina również o działalności „Czarnej Szóstki” drużyny harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Toruniu w okresie przedwojennym i powojennym.

Część II – Jubileuszowe wspomnienia: Rocznik 1966, czyli czego (na)uczyłam się w Koperniku w ciągu czterech lat edukacji

Rozdział ukazuje obraz szkoły i Torunia w latach sześćdziesiątych.

Autorka opisuje swoją edukację, nauczycieli i uczniów szkoły.

Czytamy, jak wyglądały lekcje czy zajęcia pozalekcyjne.

Poznajemy szkolne akademie, zespoły muzyczne, konkursy recytatorskie, wycieczki.

Część III – Wyklęty uczeń, czyli czego nie wolno mi było poznać nawet po czterech latach edukacji w Koperniku

Rozdział ten poświęcony jest białym plamom w nauczaniu historii, tak charakterystycznym dla czasów komunistycznych.

Nie mówiło się nie tylko o zbrodni katyńskiej, ale również o osobach represjonowanych przez Urząd Bezpieczeństwa.

Wśród skazanych na zapomnienie był Gerard Winiarski – uczeń Kopernika, który został aresztowany w 1951 roku za przynależność do  nielegalnych „Orląt”

Miał 17 lat – został skazany na 12 lat więzienia.

Trafił do obozu w Jaworznie, gdzie karze towarzyszyła praca w kopalni.

W 1954 roku objęła go amnestia.

Autorka wraca do jego procesu, rozmawia ze świadkami, ogląda pamiątki, sięga po prace współczesnych historyków na temat młodzieżowej konspiracji patriotycznej, wreszcie zapoznaje się z dokumentami bezpieki i aktami sądowymi.

Poznajemy warunki panujące w obozie dla młodocianych więźniów politycznych w Jaworznie.

Czytamy o „Orlętach”, poznajemy działalność tej podziemnej organizacji i losy jej członków.

Polecając „Tryptyk historyczny” trzeba koniecznie wspomnieć, że w książce zamieszono olbrzymią ilość unikatowych fotografii, portretów, dokumentów ilustrujących dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz losy jego uczniów.

Wydanie książki sfinansowane zostało  z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.